งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (AIR PURIFIER)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (AIR PURIFIER)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (AIR PURIFIER)
Photocatalytic

2 เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ”AirSteril”
เทคโนโลยี Nano Titanium dioxide (TiO2) ซึ่งเป็นสารอนุภาคต่อต้านจุลชีพขนาดนาโน (Nanoparticle Antimicrobial Agent) โดยใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงเป็นหลักการที่ใช้ในการกำจัดเชื้อโรคและมลพิษภายในอากาศเรียกว่ากระบวนการ PhotoCatalytic Oxidation โดยการนำแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ที่จัดว่าให้พลังงานในหน่วยเล็กมากระดับนาโน เมื่อรวมเข้ากับ Nano Titanium Dioxide (TiO2) ทำให้เกิดอนุภาคซึ่งสามารถแยกสลายแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคต่างๆในอากาศได้แม้ว่าเชื้อโรคเหล่านั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม

3 อนุภาค Nano Titanium Dioxide (TiO2) จะทำงานเมื่อโดนแสง UV โดยปล่อยอนุภาค Hydroxyl radicals (OH) และอนุภาค Super Ions (O2-) ออกมาและอนุภาคทั้งสองนี้จะดึงอะตอมของไฮโดรเจนและคาร์บอนจากผนังเซลล์ของพวกเชื้อโรค รวมถึงสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ มีผลทำให้เชื้อโรคและมลภาวะต่างๆแตกสลายกลายไปเป็นสารที่อยู่ในธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

4

5 คุณสมบัติของเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
กำจัดเชื้อแบคทีเรีย กำจัดเชื้อไวรัส กำจัดสปอร์ของเชื้อรา กำจัดสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ และเชื้อรา กำจัดสารก่อมะเร็ง เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ กำจัดสารก่อกลิ่นเหม็น เช่น ไอเสียรถยนต์, ก๊าซระเหย (ไนโตรเจนออกไซด์, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น Toluene และ Xylene ) ควันบุหรี่ และกลิ่นขยะ

6 เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศเหมาะสำหรับ
ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้, ผู้สูงอายุ, เด็กทารก ผู้ที่ชอบเลี้ยงสัตว์ภายในบ้าน ห้องที่มีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ ห้องทำงาน ห้องนอน ห้องนั่งเล่น สำนักงาน ห้องประชุม สถานรับเลี้ยงเด็ก, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง ห้องน้ำสาธารณะ ห้องทดลอง คลินิก โรงพยาบาล

7 การติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
สามารถใช้งานในขณะมีคนอยู่ได้โดยไม่เป็นอันตราย ใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานได้ ติดตั้งง่ายสามารถตั้งบนโต๊ะหรือแขวนกับผนังห้องก็ได้ อายุการใช้งานยาวนาน (อายุการใช้งานของหลอด UV ประมาณ 8,000 ชม.)

8 Technical Specification Air Sterilizer 350
Air purifying technology Nano-titanium dioxide photocatalytic oxidation + Ultra-violet light UVC UVC lamp tube 1 x 13w PLL composite tube UVC intensity inside chamber 10,000uw / sq.cm  UVC lamp tube life 8,000 hr Number of photo-catalyst base plate  3 pcs  Air flow rate  20 cu.m / hr  Fan speed  One fix speed  Power consumption  25 w  Suggest covering area Average sq m Hospital / clinic sq m  Model (UV lamp tube)  General purpose  1/10 PO 1/2 PO Full PO Photo-oxidation PO (quantity ozone produced)  nil 8 mg/hr 40 mg/hr 80 mg/hr

9

10 ผลการทดสอบโดย INTERTEK TESTING SERVICES (THAILAND) CO.LTD.
เวลาทดสอบ(นาที) ผลการทดสอบ จำนวนแบคทีเรีย CFU/m3 % การลดลง จำนวนยีสต์และเชื้อรา CFU/m3 235 - 730 10 218 7.23% 389 46.71% 30 207 11.91% 368 49.59% หมายเหตุ ขนาดห้องที่ทำการทดสอบ 5 x 3,5 เมตร

11 BIOAEROSOL ขนาดของอนุภาค
ไวรัส Viruses มีขนาด 0.02 ถึง 0.3 microns แบคที่เรีย Bacteria มีขนาด 0.5 ถึง 10 microns เชื้อรา Fungi มีขนาด 2 ถึง >200 microns  สปอร์ของเชื้อรา Mold spores มีขนาด 1 ถึง 70 microns

12 อนุภาคใดๆที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 microns จะตกลงสู่พื้น
เชื้อไวรัสมีขนาดจิ๋ว แต่ก็ไม่สามารถลอยในอากาศได้โดยไม่ยึดเกาะกับอนุภาคอื่นๆ และไม่มีทางที่จะป้องกันเชื้อไวรัสได้ 100% โดยการกรองอากาศ

13 วัณโรค คือ โรคติดต่อ ที่เกิดจากเชื้อ แบคทีเรีย ชนิดหนึ่งที่เล็กมากคือเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ติดต่อโดยการสูดอากาศที่มีตัวเชื้อนี้เข้าไป ซึ่งเชื้อโรคชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความคงทนต่ออากาศแห้ง ความเย็น ความร้อน สารเคมี และอยู่ในอากาศได้นาน ยกเว้นไม่ทนทานต่อแสงแดด Energy dosage of Ultraviolet radiation in µW needed for kill factor  100% = 10,000 µW AirSteril AS350 UVC intensity inside chamber = 10,000 µW

14 ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสมีชื่อว่า ไวรัสอินฟลูเอนซา ( Influenza virus ) เชื้อนี้จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อโดยการไอ หรือจาม หรือการสัมผัสถูกมือของเครื่องใช้เปื้อนเชื้อโรค Energy dosage of Ultraviolet radiation in µW needed for kill factor  100% = 6,600 µW AirSteril AS350 UVC intensity inside chamber = 10,000 µW

15 THE END


ดาวน์โหลด ppt เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (AIR PURIFIER)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google