งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 1 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 1 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 1 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

2 2 Introduction to Decision Support System Efrem Mallach Chapter 1 Irwin/McGraw-Hill

3 Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 3 Introduction  Evolution of DSS Evolution of DSS  Types of IS Types of IS  Definitions of DSS Definitions of DSS  Characteristics of DSS Characteristics of DSS  Benefits of DSS Benefits of DSS  Drawbacks of DSS Drawbacks of DSS  Summary Summary

4 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 4 Evolution of DSS คุณได้เรียนมาจากวิชา MIS มาบ้างแล้วนั้น เรื่องของการนำ คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในเรื่อง ของการคำนวณที่ทำงานซ้ำซ้ำกันหลายครั้ง การประมวลผล ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ใช้ในการ แก้ปัญหาที่เหมือนเหมือนกัน มีความก้าวหน้าเรื่องของการ คำนวณเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันของ สงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างที่มีการต่อสู้เกิดขึ้น คอมพิวเตอร์มี ประสิทธิภาพมากขึ้นในการ คำนวณหาวิถีกระสุนของปืนใหญ่ อำนาจในการคำนวณของ คอมพิวเตอร์นั้นสามารถวัดได้จาก นักคณิตศาตร์ทั้งหมดที่มีอยู่ “electronic brain” สามารถเข้ามา แทนที่ได้ เป็นที่นิยมมาก ในการเปรียบเทียบระหว่างพนักงานที่ใช้เครื่องคำนวณที่โต๊ะกับ นักคณิตศาสตร์

5 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 5 Evolution of DSS  1950’s  DSS evolved in 1970’s  Commercialized during 1980’s  Provides easier end-user access to the data  In the 1990’s data for decision making evolved into the data warehouse

6 6

7 TPS DSS USER 1 USER 2

8 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 8 Types of IS  Office Information Systems (OIS) - Office automation systems (OAS)  Executive Information Systems (EIS)  Personal Information Systems

9 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 9 Types of IS (con’)  Workgroup Information Systems  Expert Systems  Strategic Information Systems (SIS)

10 10

11 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 11 Definitions of DSS  DSS consists of decision models, database, and decision maker  DSS are used for less structured problems  DSS is ideal for problem-specific decision making

12 12

13 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 13 Characteristics of DSS  DSS are information systems  DSS are used by knowledge workers  DSS are used in making decisions  DSS are used to support, not to replace, people  DSS are used when the decision is semi-structured or unstructured  DSS incorporate a database of some sort  DSS incorporate models

14

15

16 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 16 Benefits of DSS  Improving Personal Efficiency  Improving Problem Solving  Facilitating Communication  Promoting Learning or Training  Increasing Organizational Control

17 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 17 Drawbacks of DSS  DSS not useful for lower level managers  DSS can increase traffic to transaction systems  DSS require sophisticated hardware and software

18 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 18 Summary  Decision support systems are designed to provide their sponsoring organizations with benefits to make informed decisions.


ดาวน์โหลด ppt Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 1 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google