งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to computers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to computers"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to computers

2 Introduction to computers
Why is computer literacy vital in today’s world? Computer Literacy หมายถึง ?

3 Introduction to computers
2. What is a computer, and what is the relationship between data and information? Computer หมายถึง ? Data หมายถึง ? Information หมายถึง ? Data Processing Information

4 การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
การรับโปรแกรมและข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ Program and Data Processing Output

5 Introduction to computers
3. List and describe the five components of a computer. 1. Input devices หมายถึง ? 2. Output devices หมายถึง ? 3. System unit หมายถึง ? 4. Storage devices หมายถึง ? 5. Communication devices หมายถึง ?

6 Input devices

7 Output devices

8 System unit

9 System unit

10 Storage devices

11 Communication devices

12 Introduction to computers
4. What are the advantages and disadvantages that users experience when working with computers? ข้อดี (advantages) - รวดเร็ว - เชื่อถือได้ - เก็บข้อมูลได้เยอะ ๆ - สะดวกในการติดต่อสื่อสาร ข้อเสีย (disadvantages) - เสียสุขภาพ - ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว - กระทบต่อแรงงาน คนตกงานมากขี้น - มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

13 Introduction to computers
5. What is a network, and what are its benefits? Network หมายถึง?

14 ประโยชน์หรือข้อดีของ Network คือ?
- สามารถใช้ทรัพยากรณ์ต่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ โปรแกรมต่าง ๆ ข้อมูล เป็นต้น - ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

15 Introduction to computers
6. How are the internet and world wide web used?


ดาวน์โหลด ppt Introduction to computers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google