งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรจุภัณฑ์อาหารเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรจุภัณฑ์อาหารเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรจุภัณฑ์อาหารเบื้องต้น
อาจารย์ชนันท์ ราษฎร์นิยม

2 การเรียน-การสอน การเรียน-การสอนในชั้นเรียนนี้ จะใช้ระบบการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อน อาจารย์เป็นผู้แนะนำและสรุปบทเรียน นักศึกษาจะมีเวลาปรึกษากันเป็นกลุ่ม และแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน หากนักศึกษาไม่มีความกระตือรือล้นในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน นักศึกษาจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในวิชานี้ได้

3 การเรียน-การสอน ศึกษาด้วยตนเองมาก่อนเข้าชั้นเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน อาจารย์บรรยายสรุปบทเรียน สอบปลายภาค ดัชนีชี้วัด ดัชนีชี้วัด เกรด A B+ B C+ C D+ D F คะแนน ≥80% 75-79% 70-74% 65-69% 60-64% 55-59% 50-54% <50%

4 Terminology Pack (v.) Packing (n.) Pack (n.) หรือ Package (n.)
หมายถึง บรรจุ หรือ ใส่ (สินค้าลงในหีบห่อ) Packing (n.) หมายถึง การบรรจุ (สินค้าลงในหีบห่อ) Pack (n.) หรือ Package (n.) หมายถึง สินค้าจำนวนหนึ่งที่ถูกบรรจุรวมกันเป็นกลุ่ม Be packed (v.) หรือ Be packaged (v.) หมายถึง ถูกบรรจุ หรือ ถูกใส่ (ลงในหีบห่อ) Packing (materials) หรือ Packaging (materials) หมายถึง (วัสดุใดๆ) ที่ถูกนำมาใช้ในการบรรจุหรือห่อสินค้า Package (n.) หรือ Packaging (n.) หมายถึง หีบห่อที่ใช้บรรจุสินค้า หรือ บรรจุภัณฑ์

5 บทบาทหน้าที่และความสำคัญของบรรจุภัณฑ์อาหาร
อาจารย์ชนันท์ ราษฎร์นิยม

6 นักศึกษาคิดว่าประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ได้แก่อะไรบ้าง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5 นาที สรุปบนกระดาน แบ่งกลุ่มนักศึกษา ให้ทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (12 กลุ่ม = 60 คน)

7 Roles of packaging Containment Protection Convenience Communication

8 มอบหมายงาน วิวัฒนาการ/พัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ให้ช่วยกันเขียน Timeline บนกระดาน


ดาวน์โหลด ppt บรรจุภัณฑ์อาหารเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google