งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนนับ สามารถเรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำจำนวนนับเหล่านี้มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนนับ สามารถเรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำจำนวนนับเหล่านี้มา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนนับ สามารถเรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำจำนวนนับเหล่านี้มา บวก ลบ คูณ หรือ หาร กันได้

2 ตัวอย่าง จงหาจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบของ 132
เนื่องจาก = 1 x 132 132 = 2 x 66 ตัวอย่าง จงหาจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบของ 132 132 = 3 x = 4 x = 6 x = x 12 ดังนั้น ตัวประกอบของ 132 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66 และ 132

3 15 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เนื่องจากมีตัวประกอบมากกว่า 2 ตัว คือ 1, 3, 5, 15
จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียง 2 ตัว คือ 1 และตัวของมันเอง เรียกว่าจำนวนเฉพาะ ตัวอย่างเช่น 3 เป็นจำนวนเฉพาะ เนื่องจากมีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 3 จาก 1 x 3 15 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เนื่องจากมีตัวประกอบมากกว่า 2 ตัว คือ 1, 3, 5, 15

4 จงหาว่าจำนวนใดต่อไปนี้เป็นจำนวนเฉพาะบ้าง

5 สรุป จำนวนเฉพาะ จาก1 - 87 ได้แก่
สรุป จำนวนเฉพาะ จาก ได้แก่ แบบฝึกหัด จงหาจำนวนเฉพาะจาก มีอะไรบ้าง **เรียกตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะว่า ตัวประกอบเฉพาะ

6 สรุป จำนวนเฉพาะ จาก 88 - 100 ได้แก่ 89 97
แบบฝึกหัด จงหาจำนวนเฉพาะจาก มีอะไรบ้าง สรุป จำนวนเฉพาะ จาก ได้แก่ **เรียกตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะว่า ตัวประกอบเฉพาะ

7 การแยกตัวประกอบ คือ การหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ
เช่น 12 แยกตัวประกอบได้ = 4 x = 2 x 2 x = 22 x 3 สรุป 12 แยกตัวประกอบได้ x 3 แบบฝึกหัด จงแยกตัวประกอบของ และ 420

8 จงหา ห.ร.ม. ของ 42 กับ 105 Solution. 42 แยกตัวประกอบได้ = 7 x = 7 x 2 x 3 105 แยกตัวประกอบได้ = 5 x 21 = 5 x 7 x 3 นำการแยกตัวประกอบของ กับ 105 ไปหาร ห.ร.ม.

9 จงหา ห.ร.ม. ของ 42 กับ 105 = 2 x 3 x 7 จะได้ ห.ร.ม. คือ 3 x 7 = 21
จงหา ห.ร.ม. ของ 42 กับ 105 Solution. 42 แยกตัวประกอบได้ = 2 x 3 x 7 105 แยกตัวประกอบได้ = 3 x 5 x 7 จะได้ ห.ร.ม. คือ 3 x 7 = 21

10 จงหา ค.ร.น. ของ 42 กับ 105 Solution. 42 แยกตัวประกอบได้ = 2 x 3 x 7 105 แยกตัวประกอบได้ = 3 x 5 x 7 จะได้ ค.ร.น. คือ 3 x 7 x 2 x 5 = 210 จะได้ ห.ร.ม. คือ 3 x 7 = 21

11 จงหา ห.ร.ม. ของ 32 กับ 48 Solution จะได้ 36 , 48 ฉะนั้น ห.ร.ม. คือ 2
จงหา ห.ร.ม. ของ 32 กับ 48 Solution จะได้ , 48 2 18 , 24 2 9 , 3 3 , 4 ฉะนั้น ห.ร.ม. คือ 2 x 2 x 3 = 12

12 จงหา ห.ร.ม. ของ 48 กับ 64 จงหา ห.ร.ม. ของ 120 กับ 150 จงหา ห.ร.ม. ของ 35 , 147 และ 45 จงหา ห.ร.ม. ของ 39 , 52 และ 78 จงหา ห.ร.ม. ของ 132 , 84 และ 165

13 จงหา ค.ร.น. ของ 32 กับ 48 Solution จะได้ 36 , 48 2 18 , 24 2 9 , 12 3
จงหา ค.ร.น. ของ 32 กับ 48 Solution จะได้ , 48 2 18 , 24 2 ห.ร.ม. คือ 2 x 2 x 3 = 12 9 , 3 3 , 4 3 1 , 4 2 1 , 2 2 1 , 1 ฉะนั้น ค.ร.น. คือ 2 x 2 x 3 x 3 x 2 x 2 = 12 x 12 = 144

14 จงหา ค.ร.น. ของ 48 กับ 64 จงหา ค.ร.น. ของ 120 กับ 150 จงหา ค.ร.น. ของ 35 , 147 และ 45 จงหา ค.ร.น. ของ 39 , 52 และ 78 จงหา ค.ร.น. ของ 132 , 84 และ 165


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนนับ สามารถเรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำจำนวนนับเหล่านี้มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google