งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( past progressive Tense). Tense ทั้ง 12 ในภาษาอังกฤษ PastPresentFuture Past simple Past continuous Past perfect Past perfect continuous Present simple.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( past progressive Tense). Tense ทั้ง 12 ในภาษาอังกฤษ PastPresentFuture Past simple Past continuous Past perfect Past perfect continuous Present simple."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( past progressive Tense)

2 Tense ทั้ง 12 ในภาษาอังกฤษ PastPresentFuture Past simple Past continuous Past perfect Past perfect continuous Present simple Present continuous Present Perfect Present perfect continuous Future simple Future continuous Future perfect Future perfect continuous

3 Past continuous S + V.be (was/were) + V.ing From

4 Past continuous เราจะใช้กรณีต่อไปนี้ 1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและระบุเวลาที่ แน่นอน (Time expression = at this time / at 8 o’clock last night) Example: -I was reading a book yesterday evening at 6 o’clock. - We were shopping at Lotus at 8 o’clock last night.

5 2. เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต คือ ขณะที่เหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินการอยู่ ก็มี เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรกขึ้นมา Example: - It was raining hard when I reached home yesterday - We were playing football when it began to rain.

6 3. เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อม กันในอดีต Example: - I was watching TV while Mum was cook. - Joonpure was singing while chandee was dancing.

7 WasI,He,She,It WereYou,We,They การใช้ was / were

8 Negative ( ประโยค ปฏิเสธ ) โดยการนำ not มาไว้ข้างหลัง was / were จะได้ดังนี้ Was not = Wasn’t Were not = Weren’t - I wasn’t reading a book yesterday afternoon. -They weren’t playing football yesterday evening.

9 Interrogative ( ประโยค คำถาม ) A: Was Bella reading a book yesterday afternoon? B: Yes, She was. No, She weren’t. Affirmative = ยินยอม Negative = ปฏิเสธ โดยการนำกริยาช่วย was / were มาไว้ ข้างหน้า จะได้ดังนี้ ประโยคบอกเล่า - Bella was reading a book yesterday afternoon.

10 A: Were they playing football yesterday evening? B: Yes, They were. No, They weren’t. Good bye


ดาวน์โหลด ppt ( past progressive Tense). Tense ทั้ง 12 ในภาษาอังกฤษ PastPresentFuture Past simple Past continuous Past perfect Past perfect continuous Present simple.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google