งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( past progressive Tense)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( past progressive Tense)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( past progressive Tense)
Past continuous Tense ( past progressive Tense)

2 Tense ทั้ง 12 ในภาษาอังกฤษ
Past Present Future Past simple Past continuous Past perfect Past perfect continuous Present simple Present continuous Present Perfect Present perfect continuous Future simple Future continuous Future perfect Future perfect continuous

3 S + V.be (was/were) + V.ing
Past continuous From S + V.be (was/were) + V.ing

4 Past continuous เราจะใช้กรณีต่อไปนี้
1.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและระบุเวลาที่แน่นอน (Time expression = at this time / at 8 o’clock last night) Example: I was reading a book yesterday evening at 6 o’clock. - We were shopping at Lotus at 8 o’clock last night.

5 - It was raining hard when I reached home yesterday
2. เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต คือ ขณะที่เหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินการอยู่ ก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรกขึ้นมา Example: - It was raining hard when I reached home yesterday - We were playing football when it began to rain.

6 3. เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันในอดีต
Example: - I was watching TV while Mum was cook. - Joonpure was singing while chandee was dancing.

7 การใช้ was / were Was I,He,She,It Were You,We,They

8 Negative (ประโยคปฏิเสธ)
โดยการนำ not มาไว้ข้างหลัง was / were จะได้ดังนี้ Was not = Wasn’t Were not = Weren’t I wasn’t reading a book yesterday afternoon. They weren’t playing football yesterday evening.

9 Interrogative (ประโยคคำถาม)
โดยการนำกริยาช่วย was / were มาไว้ข้างหน้า จะได้ดังนี้ ประโยคบอกเล่า - Bella was reading a book yesterday afternoon. A: Was Bella reading a book yesterday afternoon? B: Yes, She was. No, She weren’t. Affirmative = ยินยอม Negative = ปฏิเสธ

10 A: Were they playing football yesterday evening?
B: Yes, They were. No, They weren’t. Good bye


ดาวน์โหลด ppt ( past progressive Tense)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google