งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แล้วเราจะใช้ If clause ตอนไหนคะ เราจะใช้กับประโยคที่ แสดงหรือกำหนด เงื่อนไข ที่เกิดขึ้นใน เวลาที่ต่างกันไงจ๊ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แล้วเราจะใช้ If clause ตอนไหนคะ เราจะใช้กับประโยคที่ แสดงหรือกำหนด เงื่อนไข ที่เกิดขึ้นใน เวลาที่ต่างกันไงจ๊ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แล้วเราจะใช้ If clause ตอนไหนคะ เราจะใช้กับประโยคที่ แสดงหรือกำหนด เงื่อนไข ที่เกิดขึ้นใน เวลาที่ต่างกันไงจ๊ะ

3 จะประกอบด้วย 1. ส่วนที่เป็นเงื่อนไข (If clause) 2. ส่วนที่เป็นข้อความหลัก (Main clause)

4 เด็กๆรู้ไหมจ๊ะ ว่า..... โครงสร้าง ประโยคของ If clause มีกี่แบบ มี 4 แบบ ครับ

5 โครงสร้างที่ 1 If + present simple, Subject + will….. หรือ ใช้สมมุติในสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นจริง Subject + will…+ if + present simple For example If it rain, I will stay at home. ( ถ้าฝนตกฉันจะพักอยู่บ้าน )

6 โครงสร้างที่ 2 ใช้สมมุติในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นจริงในปัจจุบัน If + past simple, Subject + would….. หรือ Subject + would…+ if + past simple For example If I had lots of money, I would travel round the world. ( ถ้าฉันมีเงินเยอะๆ ฉันจะเดินทางรอบโลก )

7 โครงสร้างที่ 3 ใช้สมมุติในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย หรือตรงข้ามกับความจริงในอดีต If + past perfect, Subject + would have….. หรือ Subject + would have…+ if + past perfect If he had tried harder, he might have won. ( ถ้าเขาพยายามมากกว่านี้เขาอาจได้ชัยชนะ ) For example

8 โครงสร้างที่ 4 If + present simple, Present simple หรือ Subject + Verb 1 + if + subject + Verb 1 ใช้เมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดตามก็จะคล้ายๆกัน If the doorbell rings, the dog barks. ( ถ้ากระดิ่งที่ประตูดังขึ้น หมาตัวนี้ก็จะเห่า ) For example


ดาวน์โหลด ppt แล้วเราจะใช้ If clause ตอนไหนคะ เราจะใช้กับประโยคที่ แสดงหรือกำหนด เงื่อนไข ที่เกิดขึ้นใน เวลาที่ต่างกันไงจ๊ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google