งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

If clause Condition Clause.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "If clause Condition Clause."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 If clause Condition Clause

2 เราจะใช้กับประโยคที่แสดงหรือกำหนดเงื่อนไข ที่เกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกันไงจ๊ะ
แล้วเราจะใช้ If clause ตอนไหนคะ

3 If clause จะประกอบด้วย 1. ส่วนที่เป็นเงื่อนไข (If clause)
2. ส่วนที่เป็นข้อความหลัก (Main clause)

4 เด็กๆรู้ไหมจ๊ะว่า..... โครงสร้างประโยคของ If clause มีกี่แบบ
มี 4 แบบ ครับ

5 โครงสร้างที่ 1 If + present simple, Subject + will….. หรือ
Subject + will…+ if + present simple ใช้สมมุติในสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นจริง For example If it rain , I will stay at home. (ถ้าฝนตกฉันจะพักอยู่บ้าน)

6 โครงสร้างที่ 2 If + past simple, Subject + would….. หรือ
Subject + would…+ if + past simple For example ใช้สมมุติในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นจริงในปัจจุบัน If I had lots of money, I would travel round the world. (ถ้าฉันมีเงินเยอะๆ ฉันจะเดินทางรอบโลก)

7 โครงสร้างที่ 3 If + past perfect, Subject + would have….. หรือ
Subject + would have…+ if + past perfect ใช้สมมุติในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย หรือตรงข้ามกับความจริงในอดีต For example If he had tried harder , he might have won. (ถ้าเขาพยายามมากกว่านี้เขาอาจได้ชัยชนะ)

8 โครงสร้างที่ 4 If + present simple, Present simple หรือ
Subject + Verb 1 + if + subject + Verb 1 ใช้เมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดตามก็จะคล้ายๆกัน For example If the doorbell rings , the dog barks. (ถ้ากระดิ่งที่ประตูดังขึ้น หมาตัวนี้ก็จะเห่า)


ดาวน์โหลด ppt If clause Condition Clause.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google