งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด อุทัยธานี เรื่อง ป้าน้อยศิลปะการต่อผ้า จัดการโดย 1. นางสาวกมลภรณ์ สมัครการไถ ม.6/3 เลขที่ 16 2. นางสาวกมลวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด อุทัยธานี เรื่อง ป้าน้อยศิลปะการต่อผ้า จัดการโดย 1. นางสาวกมลภรณ์ สมัครการไถ ม.6/3 เลขที่ 16 2. นางสาวกมลวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด อุทัยธานี เรื่อง ป้าน้อยศิลปะการต่อผ้า จัดการโดย 1. นางสาวกมลภรณ์ สมัครการไถ ม.6/3 เลขที่ 16 2. นางสาวกมลวรรณ ลำปาง ม.6/3 เลขที่ 17 3. นางสาวชไมพร ศิริบูรณ์ ม.6/3 เลขที่ 19 4. นางสาวธมลวรรณ แพ่งกลิ่น ม.6/3 เลขที่ 23 เสนอ คุณครูจงรัก เทศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 33231 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด อุทัยธานี

2 ประวัติความเป็นมา ก่อนหน้านี้เคยเป็นวิทยากร ของวิทยาลัยในวังสาขาศิลปะ การต่อผ้ามาเป็นเวลา 2 – 3 ปี แล้วได้ออกมาเปิดกิจการเป็น ของตัวเอง คือ เปิดร้านสอน ศิลปะการต่อผ้า และจำหน่าย สินค้าด้วย ปัจจุบันย่างเข้าปีที่ 2

3 ประวัติผู้ประกอบการ นางนารถน้อย กล้าวิกย์กิจ อายุ 73 ปี อาชีพก่อนเกษียณคือ พยาบาลประจำ หน่วยงานชลประทาน เบอร์ 085 - 0549644

4 อุปกรณ์การผลิต กรรไกรไม้ บรรทั ด

5 ที่เลาะ ด้าย ที่ร้อย ด้าย ด้ายผ้า

6 ลูกกลิ้ง ที่เลาะ ด้าย ที่ตัด ด้าย ซิป

7 กระบวนการผลิต 1. สร้างแบบกระเป๋าขึ้นมา 2. เลือกผ้าให้เข้ากับแบบ 3. ตัดผ้าออกมาตามแบบ 4. เลือกหูกระเป๋า เป็นแบบ ผ้าหรือแบบหนัง 5. เริ่มเย็บผ้าตามแบบ 6. ประกอบเป็นรูป กระเป๋า

8 ประโยชน์ 1. เพื่อจัดจำหน่าย 2. นอกจากจะทำกระเป๋าแล้ว สามารถทำเป็น พวงกุญแจและกำไรข้อมือได้ 3. เปิดเป็นร้านกิ๊ฟช็อปได้ 4. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5. ฝึกการใช้สมาธิกับการทำ เพราะต้องเป็น คนที่อดทนถึงจะทำสำเร็จ

9 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เป็นกระเป๋าผ้าต่อ หูหนัง ซิปเหล็ก ราคา 1200 บาท เป็นกระเป๋าผ้าต่อ หูผ้า ซิปเหล็ก ราคา 1500 บาท

10 กระเป๋าตัง ราคา 120 บาท พวงกุญแจ ราคา 120 บาท

11 ประชาสัมพันธ์ มีการทำป้าย โฆษณาติดตาม สถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร

12 ประมวลภาพถ่าย

13

14 แหล่งอ้างอิง บ้านเลขที่ 46/3 หมู่ 3 ต. น้ำซึม อ. เมือง จ. อุทัยธานี 61000

15 END


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด อุทัยธานี เรื่อง ป้าน้อยศิลปะการต่อผ้า จัดการโดย 1. นางสาวกมลภรณ์ สมัครการไถ ม.6/3 เลขที่ 16 2. นางสาวกมลวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google