งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ป้าน้อยศิลปะการต่อผ้า จัดการโดย นางสาวกมลภรณ์ สมัครการไถ ม.6/3 เลขที่ 16 นางสาวกมลวรรณ ลำปาง ม.6/3 เลขที่ 17 นางสาวชไมพร ศิริบูรณ์ ม.6/3 เลขที่ 19 นางสาวธมลวรรณ แพ่งกลิ่น ม.6/3 เลขที่ 23 เสนอ คุณครูจงรัก เทศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด อุทัยธานี

2 ประวัติความเป็นมา ก่อนหน้านี้เคยเป็นวิทยากรของวิทยาลัยในวัง สาขาศิลปะการต่อผ้ามาเป็นเวลา 2 – 3 ปี แล้วได้ออกมาเปิดกิจการเป็นของตัวเอง คือ เปิด ร้านสอนศิลปะการต่อผ้า และจำหน่ายสินค้าด้วย ปัจจุบันย่างเข้าปีที่ 2

3 ประวัติผู้ประกอบการ นางนารถน้อย กล้าวิกย์กิจ อายุ 73 ปี
อาชีพก่อนเกษียณคือ พยาบาลประจำหน่วยงานชลประทาน เบอร์

4 อุปกรณ์การผลิต ไม้บรรทัด กรรไกร

5 ที่ร้อยด้าย ที่เลาะด้าย ด้าย ผ้า

6 ลูกกลิ้ง ที่ตัดด้าย ซิป ที่เลาะด้าย

7 กระบวนการผลิต สร้างแบบกระเป๋าขึ้นมา เลือกผ้าให้เข้ากับแบบ
ตัดผ้าออกมาตามแบบ เลือกหูกระเป๋า เป็นแบบผ้าหรือแบบหนัง เริ่มเย็บผ้าตามแบบ ประกอบเป็นรูป กระเป๋า

8 ประโยชน์ เพื่อจัดจำหน่าย เปิดเป็นร้านกิ๊ฟช็อปได้
นอกจากจะทำกระเป๋าแล้ว สามารถทำเป็นพวงกุญแจและกำไรข้อมือได้ เปิดเป็นร้านกิ๊ฟช็อปได้ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกการใช้สมาธิกับการทำ เพราะต้องเป็นคนที่อดทนถึงจะทำสำเร็จ

9 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เป็นกระเป๋าผ้าต่อ หูหนัง ซิปเหล็ก ราคา 1200 บาท
เป็นกระเป๋าผ้าต่อ หูผ้า ซิปเหล็ก ราคา 1500 บาท

10 กระเป๋าตัง ราคา 120 บาท พวงกุญแจ ราคา 120 บาท

11 ประชาสัมพันธ์ มีการทำป้ายโฆษณาติดตามสถานที่ต่างๆ เช่นร้านอาหาร

12 ประมวลภาพถ่าย

13

14 แหล่งอ้างอิง บ้านเลขที่ 46/3 หมู่ 3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

15 END


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google