งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องเบญจรงค์. ผู้จัดทำ นาย จรัสพงศ์ นิลนารถ เลขที่ 8 ชั้น ม.6/4 นางสาว รัชนี บุญมี เลขที่ 20 ชั้น ม.6/4 นางสาว ชลลิดา อ่อนละมูล เลขที่ 31 ชั้น ม.6/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องเบญจรงค์. ผู้จัดทำ นาย จรัสพงศ์ นิลนารถ เลขที่ 8 ชั้น ม.6/4 นางสาว รัชนี บุญมี เลขที่ 20 ชั้น ม.6/4 นางสาว ชลลิดา อ่อนละมูล เลขที่ 31 ชั้น ม.6/4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องเบญจรงค์

2 ผู้จัดทำ นาย จรัสพงศ์ นิลนารถ เลขที่ 8 ชั้น ม.6/4 นางสาว รัชนี บุญมี เลขที่ 20 ชั้น ม.6/4 นางสาว ชลลิดา อ่อนละมูล เลขที่ 31 ชั้น ม.6/4 นางสาว ธนันท์ญา ฤทธิ์เหมาะ เลขที่ 34 ชั้น ม.6/4

3 เสนอ คุณครู จงรัก เทศนา

4 การทำเครื่องเบญจรงค์ถือได้ว่า เป็นงานด้าน ศิลปหัตถกรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เครื่อง ถ้วยเบญจรงค์ของไทยในอดีตใช้การสั่งทำที่ประเทศจีน ตามความคิดและลวดลายของไทย การสั่งทำนั้นจะมีช่าง ของไทยเดินทางไปควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้รูปลักษณะ ที่เป็นแบบไทย สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุง รัตนโกสินทร์ช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 เครื่องถ้วยเบญจ รงค์ของราชวงศ์ไทยชั้นสูงได้สั่งทำที่เมืองจิงเต๋อเจิ้น และ จากเตาเผาที่มณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้ง เครื่องเบญจรงค์ ที่สั่งทำจากเมืองจิงเต๋อเจิ้น มักเป็นของใช้ในราชสำนัก เพราะเนื้อดินปั้นละเอียด แกร่ง และช่างมีฝีมือดี เขียนลาย ได้ละเอียดสวยงาม ประวัติความเป็นมา

5 ต้นกำเนิดของเครื่องเบญจรงค์ได้ใช้สีวาดระบาย เพียง 3 สี ต่อมาได้พัฒนาเครื่องเบญจรงค์มี 5 สี คือ สี ขาว สีเหลือง สีดำ สีแดง และสีเขียว ( คราม ) ดังนั้น ชื่อที่เรียกว่า “ เบญจรงค์ ” หมายถึง เครื่องเคลือบที่มี การวาดสีลงไป 5 สี ปัจจุบันมีการใช้สีมากกว่า 30 สี เครื่องเบญจรงค์มีการออกแบบลวดลายต่าง ๆ ด้วยการ วาดสี 5 สี ลวดลายที่เป็นที่รู้จักได้แก่ ลายกนก ลายพุ่ม ข้าวบิณฑ์ ลายเทพพนม ลายนรสิงห์ รวมตลอดถึง ลวดลายดอกไม้ ลายสัตว์ และลวดลายจากเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นต้น ลวดลายที่วาดลงในเครื่องเบญจรงค์ สะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน มีวัฒนธรรม ตามความ เชื่อของไทย และวิถีชีวิตของคนไทย

6 ผู้ประกอบการ ชื่อ นายนฤมิตร เชี่ยวชาญ ชื่อเล่น นิด อายุ 47 ปี ที่อยู่ 136 หมู่ 1 ต. ชัยนาท อ. เมือง จ. ชัยนาท 17120 โทร 056-448233, 089-7087789

7 วัสดุ อุปกรณ์ 1. ดินเหนียว 2. น้ำ 3. จิกเกอร์แป้นหมุน 4. อุปกรณ์ในการแกะลวดลาย 5. เตาเผา 6. สีอัลคิลิค 7. น้ำยาเคลือบ 8. น้ำมุก 9. น้ำทอง

8 ขั้นตอนการ ทำ 1. นำดินเหนียวที่เป็นวัตถุดิบมาผสมกับน้ำแล้วนวดจนเป็น เนื้อเดียวกัน 2. ขึ้นรูปตามต้องการด้วยจิกเกอร์แป้นหมุนหรือแบบหล่อ 3. เมื่อนำไปตากจนแห้งแล้วจึงนำไปขัดแต่งผลิตภัณฑ์ 4. นำไปเผาในครั้งแรกที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 5. นำมาชุบเคลือบ 6. นำไปเผาในครั้งที่สองที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส 7. เขียนลวดลายด้วยน้ำทอง 12% 8. ลงสีบนเคลือบ 9. นำไปเผาในครั้งสุดท้ายที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส

9 สีและลวดลาย จานลายครามเกล็ดเต่า ชามเบญจรงค์ลายเทพพนม โถข้าวเบญจรงค์ลายถมทอง โถน้ำเย็นลายเขี้ยวยักษ์ โถเบญจรงค์ลายบัวสวรรค์ โถเบญจรงค์ลายพุ่มตา

10 ประเภท โกฐ ถ้วยชาม แก้ว โถ

11 แหล่งสำรวจ ร้านชัยนาทเซรามิค ที่อยู่ 136 หมู่ 1 ต. ชัยนาท อ. เมือง จ. ชัยนาท 17120 โทร 056-448233 089-7087789

12 เอกสารอ้างอิง http://www.otoptoday.com/wisdom/provinces/center/ %E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 %B8%B2%E0%B8%97/131349466604 http://dusithost.dusit.ac.th/~u52152802069/project/his tory.html


ดาวน์โหลด ppt เครื่องเบญจรงค์. ผู้จัดทำ นาย จรัสพงศ์ นิลนารถ เลขที่ 8 ชั้น ม.6/4 นางสาว รัชนี บุญมี เลขที่ 20 ชั้น ม.6/4 นางสาว ชลลิดา อ่อนละมูล เลขที่ 31 ชั้น ม.6/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google