งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ไพศาลหมูทุบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ไพศาลหมูทุบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ไพศาลหมูทุบ
โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ไพศาลหมูทุบ จัดทำโดย นางสาวชิดชนก คำวิชิต เลขที่ 16 นางสาวนพเก้า บัวผัน เลขที่ 22 นางสาววรัญญา ไวเกษตรกรณ์ เลขที่ 31 นางสาววัชราภรณ์ สอนเถื่อน เลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เสนอ คุณครูจงรัก เทศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33231 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี

2 เริ่มจัดตั้งกิจการ ในปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 7 ปี
ประวัติความเป็นมา เริ่มจัดตั้งกิจการ ในปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 7 ปี เนื่องจากในจังหวัดอุทัยธานียังไม่มีผู้ประกอบการคนใดทำกิจการเกี่ยวกับหมูทุบ

3 ประวัติผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ชื่อ นางปริศนา บัววัฒน์ อายุ 41 ปี
เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2513 เบอร์โทรศัพท์ ,

4 บ้านเลขที่ 613 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
สถานที่ตั้งร้าน บ้านเลขที่ 613 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 เบอร์โทรติดต่อ : ,

5 ความเป็นมาของชื่อร้าน
เนื่องจากเจ้าของร้าน ได้นำสูตรการทำหมูทุบมาจากกิจการหมูทุบของเพื่อนและมาดัดแปลงสูตรเพิ่มเติมเป็นสูตรเฉพาะของตนเองซึ่งเจ้าของร้านได้ใช้ชื่อกิจการของเจ้าของสูตรหมูทุบมาเป็นชื่อร้านของตนเอง

6 วัตถุดิบ-อุปกรณ์ 1. เนื้อหมู 2. ตู้อบ
1. เนื้อหมู ตู้อบ 3. เครื่องรีดหมู เครื่องชั่งดิจิตอล 5. หม้ออบไฟฟ้า 6. เครื่องซีน

7 ขั้นตอนวิธีการผลิต 1. นำเนื้อหมูส่วนปั้นสะโพก แร่ให้บางพอประมาณ
2. จากนั้นนำเนื้อหมูที่แร่ไปหมัก 3. นำเข้าตู้อบให้สุกพอประมาณ 4. จากนั้นนำเนื้อที่อบเสร็จแล้วไปย่างต่อให้สุก 5. นำเนื้อหมูที่ได้เข้าเครื่องรีด 6. จากนั้นนำมาบรรจุในผลิตภัณฑ์ 7. ใช้เครื่องซีนปิดผนึก 8. แปะสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม

8 ผลิตภัณฑ์ กล่องใหญ่ ขนาด 200 กรัม ราคาปลีก 150 บาท ราคาส่ง 110 บาท
กล่องกลาง ขนาด 100 กรัม ราคาปลีก 75 บาท ราคาส่ง 55 บาท กล่องเล็ก ขนาด 65 กรัม ราคาปลีก 40 บาท ราคาส่ง 36 บาท

9 ความภาคภูมิใจ

10

11 การประชาสัมพันธ์ 1. โฆษณาทางวิทยุ 2. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 3. โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์

12 ประโยชน์ 1. ก่อให้เกิดรายได้ในการเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว 2. สร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคง 3. เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุทัยธานี เพราะมีขายเพียงเจ้าเดียวในจังหวัดอุทัยธานี

13 ประมวลภาพ

14

15

16

17 แหล่งอ้างอิง นางปริศนา บัววัฒน์ อายุ 41 ปี
เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ บ้านเลขที่ 613 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ไพศาลหมูทุบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google