งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวชิดชนก คำวิชิตเลขที่ 16 นางสาวนพเก้า บัวผันเลขที่ 22 นางสาววรัญญา ไวเกษตรกรณ์เลขที่ 31 นางสาววัชราภรณ์ สอนเถื่อนเลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวชิดชนก คำวิชิตเลขที่ 16 นางสาวนพเก้า บัวผันเลขที่ 22 นางสาววรัญญา ไวเกษตรกรณ์เลขที่ 31 นางสาววัชราภรณ์ สอนเถื่อนเลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวชิดชนก คำวิชิตเลขที่ 16 นางสาวนพเก้า บัวผันเลขที่ 22 นางสาววรัญญา ไวเกษตรกรณ์เลขที่ 31 นางสาววัชราภรณ์ สอนเถื่อนเลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เสนอ คุณครูจงรัก เทศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 33231 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี

2 เริ่มจัดตั้งกิจการ ในปี พ. ศ.2548 จนถึง ปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 7 ปี เนื่องจากในจังหวัดอุทัยธานียังไม่มี ผู้ประกอบการคนใดทำกิจการเกี่ยวกับหมู ทุบ

3 เจ้าของกิจการ ชื่อ นางปริศนา บัววัฒน์ อายุ 41 ปี เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ. ศ. 2513 เบอร์โทรศัพท์ 089-0693236, 056-512803

4 บ้านเลขที่ 613 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 เบอร์โทรติดต่อ : 056-512803, 089- 0693236

5 เนื่องจากเจ้าของร้าน ได้นำสูตรการทำหมูทุบมา จากกิจการหมูทุบของเพื่อนและมาดัดแปลงสูตร เพิ่มเติมเป็นสูตรเฉพาะของตนเองซึ่งเจ้าของ ร้านได้ใช้ชื่อกิจการของเจ้าของสูตรหมูทุบมา เป็นชื่อร้านของตนเอง

6 1. เนื้อหมู 2. ตู้อบ 3. เครื่องรีดหมู 4. เครื่องชั่ง ดิจิตอล 5. หม้ออบไฟฟ้า 6. เครื่องซีน

7 1. นำเนื้อหมูส่วนปั้นสะโพก แร่ให้บาง พอประมาณ 2. จากนั้นนำเนื้อหมูที่แร่ไปหมัก 3. นำเข้าตู้อบให้สุกพอประมาณ 4. จากนั้นนำเนื้อที่อบเสร็จแล้วไปย่างต่อให้ สุก 5. นำเนื้อหมูที่ได้เข้าเครื่องรีด 6. จากนั้นนำมาบรรจุในผลิตภัณฑ์ 7. ใช้เครื่องซีนปิดผนึก 8. แปะสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม

8 กล่องใหญ่ ขนาด 200 กรัม ราคาปลีก 150 บาท ราคาส่ง 110 บาท กล่องกลาง ขนาด 100 กรัม ราคาปลีก 75 บาท ราคาส่ง 55 บาท กล่องเล็ก ขนาด 65 กรัม ราคาปลีก 40 บาท ราคาส่ง 36 บาท

9 ความภาคภูมิใจ

10

11 1. โฆษณาทางวิทยุ 2. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 3. โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์

12 1. ก่อให้เกิดรายได้ในการเลี้ยงชีพของ ตนเองและครอบครัว 2. สร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคง 3. เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด อุทัยธานี เพราะมีขายเพียงเจ้าเดียวใน จังหวัดอุทัยธานี

13

14

15

16

17 นางปริศนา บัววัฒน์ อายุ 41 ปี เบอร์โทรศัพท์ 089-0693236,056-512803 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 613 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัย ใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวชิดชนก คำวิชิตเลขที่ 16 นางสาวนพเก้า บัวผันเลขที่ 22 นางสาววรัญญา ไวเกษตรกรณ์เลขที่ 31 นางสาววัชราภรณ์ สอนเถื่อนเลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google