งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ข้าวอินทรีย์ จัดทำโดย นายธนวัฒน์ เกตุศิริ เลขที่ 5 ชั้น ม.6/2 นายบัญชา เย็นใจ เลขที่ 9 ชั้น ม.6/2 นายเอกณัฐ พันธเขตรการณ์ เลขที่ 14 ชั้น ม.6/2 นายวรพล ทองศรี เลขที่ 16 ชั้น ม.6/2 เสนอ คุณครูจงรัก เทศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด อุทัยธานี

2 เสนอ คุณครูจงรัก เทศนา

3 ข้าวอินทรีย์ 1.ชื่อเจ้าของข้าวอินทรีย์คือ นายธีรภัทร เทพพันธ์ อายุ 33 ปี 2.อุปกรณ์ในการผลิตข้าวอินทรีย์คือ รถไถ เครื่องสีข้าว เครื่องสูบน้ำ รถขนข้าว รถเกี่ยวข้าว เครื่องฉีดยา(น้ำหมักชีวภาพ) เครื่องพ่นข้าว ปุ๋ยอินทรีย์

4 ข้าวอินทรีย์ 3.วิธีในการผลิตข้าวอินทรีย์คือ
1.การหว่านปอเทืองปลูกพืชบำรุงดิน 2.หว่านพันธุ์ข้าว 3.คาดกบ 4.รอข้าวโต 1 เดือน ปุ๋ยน้ำหมัก ระหว่าง 1-3 เดือน ถ้ามีแมลงก็ฉีดยาฆ่าแมลงโดนใช้น้ำส้มควันไม้กับสะเดาฉีด 5.ประมาณ วันก็เก็บเกี่ยวแล้วนำมาตาก2-3แดดเก็บไว้ฟักตัว 1เดือน จึงนำไปสีเพื่อทำข้าวอินทรีย์ แล้วนำมาแพคใส่ถุง 4.ผลกระทบหรืออุปสรรคในการผลิตคือ แมลงถ้าเอาไม่อยู่ก็ได้ผลผลิตน้อย ฝนไม่ตกก็ได้น้อย หญ้าเพราะไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้า

5 ข้าวอินทรีย์ 5.แรงบันดาลใจในการผลิตคือ
อยากทำเกษตรแบบยางยืนไม่ทำลายระบบนิเวศ อยากให้คนกินข้าวที่ปลอดภัยจากสารเคมี ทำนาปีละครั้งปลูกพืชหมุนเวียน 6.ประโยชน์ของข้าวอินทรีย์คือ แก้เหน็บชา ข้าวไลท์เบอรี่ต้านมะเร็ง มะลิแดงต้านเบาหวาน ทุกตัวต้องเป็นข้าวกล้องถึงมีคุณสมบัติตามนี้ 7.ที่วางจำหน่าย OTOP อุทัย ชัยนาท นครสวรรค์ แบะตามโรงพยาบาล ตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

6 ข้าวอินทรีย์ 8.ที่มาของข้าวอินทรีย์คือ
ทำเพื่อไว้กินส่วนหนึ่ง เพื่อต้องการทำการเกษตรแบบพึ่งตนเองเพราะไม่ได้ทำอาชีพอื่นพี่ก็เลยถืออาชีพทำนาเป็นหลัก ส่วนอีกอาชีพหนึ่งคือทำอาชีพพัฒนาในจังหวัดอุทัยธานี เรื่องทรัพยากรเรื่องสวัสดิการชุมชน คุ้มครองผู้บริโภค และพัฒนาเครือข่ายข้าวอินทรีย์และงานวิจัยไปพัฒนาและส่งเสริมการทำข้าวอินทรีย์เพื่อคนที่สนใจ การวิจัยจะเริ่มจากการทดลองของตนเองก่อนเพื่อลองว่าปุ๋ยปรับสภาพดิน ปรับการใช้ปุ๋ยจะทำยังไงให้เหมาะสม เพื่อให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ทำปีแรกไม่ได้ใช้อะไรมากมายได้ประมาณ25-30ถังต่อไร่ตอนนี้ทดลองสูตรต่างๆไม่รู้จะเพิ่มขึ้นเท่าใดต้องวัดผลอีกทีนึง ข้าวอิ่มบุญหมายความว่าการทำคนกินอิ่มก็คืออิ่มอิ่มในเรื่องของมันเป็นข้าวที่ไร้สารพิษไม่ทำลายพวกระบบนิเวศไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเช่นคนที่ทำสารเคมีก็จะฉีดยาฆ่าแมลงมันคือการทำร้ายสัตว์การทำนาอินทรีย์มันจะมีกบเขียดมีปูมีปลาสามารถดำนงชีวิตในนาได้การทำข้าวอินทรีย์ก็คืออิ่มบุญทั้งคนกินและคนขายคือได้บุญคนกินก็ได้อิ่มใช่วยคนสนับสนุนคนปลูกก็เป็นที่มาของข้าวอิ่มบุญ

7 ข้าวอินทรีย์ 9.รายได้ต่อปี
1ปีได้ประมาณ1เท่าของทุนที่ลงไปคิดเป็นต่อปีต่อไร่ 10.ต้นทุนการผลิต 100, 000บาท 11.ลักษณะเด่นของข้าวอิ่มบุญ เป็นข้าวที่ไร้สารพิษ ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีแน่นอนไม่มารตัดต่อแบ่งยีนส์GMO

8 ข้าวอินทรีย์ 12.ระยะเวลาการผลิตและปริมาณทีได้ ระยะเวลาอยู่ประมาณ130วันได้ผลผลิตประมาณ25-30ถัง 14.ชนิดของข้าวที่ขาย ไลท์เบอรี่ หอมมะลิแดง หอมมะลิอุทัย สินเหล็ก 15.ราคาข้าวแต่ละประเภท 80 บาท ราคาขาบ สง70 บาท ต่อ กิโลกรัม

9 ข้าวอินทรีย์ 16.ระยะเวลาประกอบการ เป็นปีที่ 2
17.การคัดเลือกพันธุ์ข้าวคือ นำข้าวไปเข้าเครื่องเป่าแล้วนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ไปแช่น้ำหาเม็ดที่เต็มเม็ดที่สมบูรณ์แล้วจะได้เม็ดข้าวที่สมบูรณ์แล้วนำมาแช่เพื่อให้มันลอยน้ำ พวกเศษหญ้าผงหญ้ามันลอย ก็จะเหลือแต่ข้าวที่สมบูรณ์แล้วนำมาหว่าน

10 ข้าวอินทรีย์ 18.ปัญหาทางการตลาด ปัญหาการสับสนทางด้านราคาระหว่างข้าวอินทรีย์กับข้าวปลอดภัย ซึ่งข้าวปลอดภัยกับข้าวอินทรีย์ราคามันใกล้เคียงกันจาข้าวอินทรีย์ให้ผลผลิตน้อยกว่าข้าวปลอดภัยซึ่งข้าวปลอดภัย ซึ่งข้าวปลอดภัยมีการฉีดยา คุมหญ้า ฆ่าหญ้า ฉีดยาเม็ดเต็งเม็ดตึง แต่ในอัตราที่ไม่มากเกินไปแต่มันก็อันตรายและมีการคุมยาตั้งแต่ยังเป็นเมล็ด ส่วนข้าวอินทรีย์ต้องเป็นพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ไม่มีการคุมยา ไม่มีการฉีดยาคุม ยาฆ่าหญ้า ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดและพวกสารปรับปรุงดิน 19.เบอร์โทรติดต่อโปรโมชั่นต่างๆ /2 ม.7ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google