งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ข้าวอินทรีย์ จัดทำโดย นายธนวัฒน์เกตุศิริ เลขที่ 5 ชั้น ม.6/2 นายบัญชาเย็นใจเลขที่ 9 ชั้น ม.6/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ข้าวอินทรีย์ จัดทำโดย นายธนวัฒน์เกตุศิริ เลขที่ 5 ชั้น ม.6/2 นายบัญชาเย็นใจเลขที่ 9 ชั้น ม.6/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ข้าวอินทรีย์ จัดทำโดย นายธนวัฒน์เกตุศิริ เลขที่ 5 ชั้น ม.6/2 นายบัญชาเย็นใจเลขที่ 9 ชั้น ม.6/2 นายเอกณัฐ พันธเขตรการณ์ เลขที่ 14 ชั้น ม.6/2 นายวรพลทองศรีเลขที่ 16 ชั้น ม.6/2 เสนอ คุณครูจงรัก เทศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 33231 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด อุทัยธานี

2 เสนอ คุณครูจงรักเทศนา

3 ข้าวอินทรีย์ 1. ชื่อเจ้าของข้าวอินทรีย์คือ นายธีรภัทร เทพพันธ์ อายุ 33 ปี 2. อุปกรณ์ในการผลิตข้าวอินทรีย์คือ รถไถ เครื่องสีข้าว เครื่องสูบน้ำ รถขน ข้าว รถเกี่ยวข้าว เครื่องฉีดยา ( น้ำหมัก ชีวภาพ ) เครื่องพ่นข้าว ปุ๋ยอินทรีย์

4 ข้าวอินทรีย์ 3. วิธีในการผลิตข้าวอินทรีย์คือ 1. การหว่านปอเทืองปลูกพืชบำรุงดิน 2. หว่านพันธุ์ ข้าว 3. คาดกบ 4. รอข้าวโต 1 เดือน ปุ๋ยน้ำหมัก ระหว่าง 1-3 เดือน ถ้ามีแมลงก็ฉีดยาฆ่าแมลงโดน ใช้น้ำส้มควันไม้กับสะเดาฉีด 5. ประมาณ 120-130 วันก็เก็บเกี่ยวแล้วนำมาตาก 2-3 แดดเก็บไว้ฟักตัว 1 เดือน จึงนำไปสีเพื่อทำข้าวอินทรีย์ แล้วนำมาแพค ใส่ถุง 4. ผลกระทบหรืออุปสรรคในการผลิตคือ แมลงถ้าเอาไม่อยู่ก็ได้ผลผลิตน้อย ฝนไม่ตกก็ได้ น้อย หญ้าเพราะไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้า

5 ข้าวอินทรีย์ 5. แรงบันดาลใจในการผลิตคือ อยากทำเกษตรแบบยางยืนไม่ทำลายระบบนิเวศ อยากให้ คนกินข้าวที่ปลอดภัยจากสารเคมี ทำนาปีละครั้งปลูกพืช หมุนเวียน 6. ประโยชน์ของข้าวอินทรีย์คือ แก้เหน็บชา ข้าวไลท์เบอรี่ต้านมะเร็ง มะลิแดงต้านเบาหวาน ทุกตัวต้องเป็นข้าวกล้องถึงมีคุณสมบัติตามนี้ 7. ที่วางจำหน่าย OTOP อุทัย ชัยนาท นครสวรรค์ แบะตามโรงพยาบาล ตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

6 ข้าวอินทรีย์ 8. ที่มาของข้าวอินทรีย์คือ ทำเพื่อไว้กินส่วนหนึ่ง เพื่อต้องการทำการเกษตรแบบ พึ่งตนเองเพราะไม่ได้ทำอาชีพอื่นพี่ก็เลยถืออาชีพทำนาเป็นหลัก ส่วนอีกอาชีพหนึ่งคือทำอาชีพพัฒนาในจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ทรัพยากรเรื่องสวัสดิการชุมชน คุ้มครองผู้บริโภค และพัฒนา เครือข่ายข้าวอินทรีย์และงานวิจัยไปพัฒนาและส่งเสริมการทำข้าว อินทรีย์เพื่อคนที่สนใจ การวิจัยจะเริ่มจากการทดลองของตนเองก่อน เพื่อลองว่าปุ๋ยปรับสภาพดิน ปรับการใช้ปุ๋ยจะทำยังไงให้เหมาะสม เพื่อให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ทำปีแรกไม่ได้ใช้อะไรมากมายได้ ประมาณ 25-30 ถังต่อไร่ตอนนี้ทดลองสูตรต่างๆไม่รู้จะเพิ่มขึ้นเท่าใด ต้องวัดผลอีกทีนึง ข้าวอิ่มบุญหมายความว่าการทำคนกินอิ่มก็คืออิ่มอิ่มในเรื่อง ของมันเป็นข้าวที่ไร้สารพิษไม่ทำลายพวกระบบนิเวศไม่มีการฆ่าสัตว์ ตัดชีวิตอย่างเช่นคนที่ทำสารเคมีก็จะฉีดยาฆ่าแมลงมันคือการทำร้าย สัตว์การทำนาอินทรีย์มันจะมีกบเขียดมีปูมีปลาสามารถดำนงชีวิตใน นาได้การทำข้าวอินทรีย์ก็คืออิ่มบุญทั้งคนกินและคนขายคือได้บุญคน กินก็ได้อิ่มใช่วยคนสนับสนุนคนปลูกก็เป็นที่มาของข้าวอิ่มบุญ

7 ข้าวอินทรีย์ 9. รายได้ต่อปี 1 ปีได้ประมาณ 1 เท่าของทุนที่ลงไปคิดเป็นต่อ ปีต่อไร่ 10. ต้นทุนการผลิต 100, 000 บาท 11. ลักษณะเด่นของข้าวอิ่มบุญ เป็นข้าวที่ไร้สารพิษ ผู้บริโภคปลอดภัยจาก สารเคมีแน่นอนไม่มารตัดต่อแบ่งยีนส์ GMO

8 ข้าวอินทรีย์ 12. ระยะเวลาการผลิตและปริมาณทีได้ ระยะเวลาอยู่ประมาณ 130 วันได้ผลผลิต ประมาณ 25-30 ถัง 14. ชนิดของข้าวที่ขาย ไลท์เบอรี่ หอมมะลิแดง หอมมะลิอุทัย สิน เหล็ก 15. ราคาข้าวแต่ละประเภท 80 บาท ราคาขาบ สง 70 บาท ต่อ กิโลกรัม

9 ข้าวอินทรีย์ 16. ระยะเวลาประกอบการ เป็นปีที่ 2 17. การคัดเลือกพันธุ์ข้าวคือ นำข้าวไปเข้าเครื่องเป่าแล้วนำเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ได้ไปแช่น้ำหาเม็ดที่เต็มเม็ดที่สมบูรณ์แล้ว จะได้เม็ดข้าวที่สมบูรณ์แล้วนำมาแช่เพื่อให้มัน ลอยน้ำ พวกเศษหญ้าผงหญ้ามันลอย ก็จะ เหลือแต่ข้าวที่สมบูรณ์แล้วนำมาหว่าน

10 ข้าวอินทรีย์ 18. ปัญหาทางการตลาด ปัญหาการสับสนทางด้านราคาระหว่างข้าวอินทรีย์กับข้าว ปลอดภัย ซึ่งข้าวปลอดภัยกับข้าวอินทรีย์ราคามันใกล้เคียง กันจาข้าวอินทรีย์ให้ผลผลิตน้อยกว่าข้าวปลอดภัยซึ่งข้าว ปลอดภัย ซึ่งข้าวปลอดภัยมีการฉีดยา คุมหญ้า ฆ่าหญ้า ฉีด ยาเม็ดเต็งเม็ดตึง แต่ในอัตราที่ไม่มากเกินไปแต่มันก็ อันตรายและมีการคุมยาตั้งแต่ยังเป็นเมล็ด ส่วนข้าวอินทรีย์ ต้องเป็นพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ไม่มีการคุมยา ไม่มีการฉีดยาคุม ยาฆ่าหญ้า ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดและพวกสารปรับปรุงดิน 19. เบอร์โทรติดต่อโปรโมชั่นต่างๆ 086-2144472 18/2 ม.7 ต. ทัพทัน อ. ทัพทัน จ. อุทัยธานี 61120


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ข้าวอินทรีย์ จัดทำโดย นายธนวัฒน์เกตุศิริ เลขที่ 5 ชั้น ม.6/2 นายบัญชาเย็นใจเลขที่ 9 ชั้น ม.6/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google