งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dillenia ( ส้านชะวา ) เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dillenia ( ส้านชะวา ) เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dillenia ( ส้านชะวา ) เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม

6 ดอก Rumdul ก็คือดอก ลำดวน เป็นดอกไม้ประจำ ชาติของ ราชอาณาจักรกัมพูชา ลำดวนเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง เพราะมีความหมายแฝงถึงความสดชื่นและกลมกลืน กลิ่นหอมเย็นมาก ลำดวนเป็นต้นไม้สำหรับสุภาพสตรี และควรปลูกในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของตัวบ้าน ที่สำคัญต้องปลูกวันพุธด้วย

7 ดอก Moon Orchid ( กล้วยไม้ราตรี ) เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ของ Phalaenopsis เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

8 Dok Champa ดอกจำปา ลีลาวดี หรือชื่อเก่าคือ ลั่นทมนั่นเอ เป็น ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว คนโบราณมี ความเชื่อว่า ต้นลั่นทมนั้นไม่ควรปลูกใน บ้าน ด้วยที่มีชื่อไปพ้องกับคำว่า ระทม ซึ่ง แปลว่า เศร้าโศก, ทุกข์ใจ จึงได้มีการ เรียกชื่อ เสียใหม่ให้เป็นมงคล ว่า ลีลาวดี ทั้งนี้ไม่ได้มีการ กำหนดเปลี่ยนชื่อแต่อย่าง ใด ซึ่งจริงๆ แล้วชื่อว่า “ ลั่นทม ” นั้นได้มา จากชื่อ “ นครธม ” สมัยที่ไทยไปตีได้เมืองนี้มา ที่นั่นปลูก ต้นไม้ชนิดนี้มาก จึงนำกลับมาปลูกที่ไทย

9 Hibiscus มีชื่อไทยที่สง่างามว่า ชบา ชบา เป็นดอกไม้ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย ชบา และ พู่ระหง ก็เป็นไม้มงคลอีกชนิด เชื่อกันว่าจะช่วย ส่งเสริมให้สูงส่ง และ สง่างาม ดั่งพู่ระหงแก่ผู้อยู่อาศัย ทิศเหมาะสมคือตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน ใครปลูกก็ได้ แต่ควรปลูกวันพุธ

10 Padauk นั้นมีชื่อไทยว่า ประดู่ เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า ในไทยนั้นดอกประดู่ได้ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของ กองทัพเรือ เราจะเรียกลูกทัพเรือว่าเป็นลูกประดู่ที่เรา คุ้นเคยกัน ต้นประดู่นั้นก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของ จังหวัด ระยอง ด้วย รวมทั้งสถานศึกษาอีกหลายแห่งประดู่ เป็นไม้มงคล เชื่อ ว่าก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ สามัคคี เพราะประดู่นั้นต้นสูงใหญ่มากๆควรปลูกในทิศตะวันตก ของตัวบ้าน และปลูกในวันเสาร์ คนที่ปลูกจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพ นับถือ ถ้าเป็นผู้กระทำความดีอันยิ่งใหญ่ จะยิ่งช่วยเสริมเข้าไป อีก

11 Sampaguita Jasmine หรือดอกมะลิ เป็น ดอกไม้ประจำชาติ ของ สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์

12 Vanda Miss Joaquim เป็นกล้วยไม้ในกลุ่ม แวนด้า เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์

13 ราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้และต้นไม้ประจำ ราชอาณาจักรไทย เป็นไม้มงคล ด้วยที่ว่าแต่ก่อนนั้นเราจะรู้จักต้น ราชพฤกษในชื่อต้น คูน เชื่อกันว่า ราชพฤฤกษนั้นเป็นต้นไม้แห่งเกียรติมีศักดิ์ศรี การปลูกควรปลูก ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ และควรปลูกในวันเสาร์ ผู้ปลูก จะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ถ้าเป็นผู้กระทำความดีอันยิ่งใหญ่ จะยิ่งช่วยเสริมเข้าไปอีก

14 Lotus หรือ บัว เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นพืชมงคล เพราะเชื่อกันความหลักพุทธศาสนาว่า บัวที่โผล่พ้นจากน้ำนั้นเหมือนการหลุดพ้นจากกิเลศทั้งปวง รวมถึงความบริสุทธิ์ และความผูกพันดั่งสายใยของบัวนั่นเอง การปลูกควรปลูกในวันพุธ ทางทิศตะวันตกของตัวบ้าน ถ้าผู้ปลูกเป็นคนที่เกิดปีจอด้วยจะดีมาก เพราะบัวคือดอกไม้ประจำปีเกิดของผู้เกิดปีจอ

15

16 ขอบคุณค่ะ ด. ช. ณัฐวัฒน์ วงศ์สุวรรณ ชั้น ม.2/10 เลขที่ ด. ญ. ศิริวรรณ เขียวภักดี ชั้น ม.2/10 เลขที่ 35 ด. ญ. อัญรัตน์ สุขเจริญ ชั้น ม.2/10 เลขที่ 42 ด. ญ. อารียา ยะปา ชั้น ม.2/10 เลขที่ 45


ดาวน์โหลด ppt ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dillenia ( ส้านชะวา ) เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google