งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา... ไม่มีอะไรจะอธิบายย จบปิ๊ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา... ไม่มีอะไรจะอธิบายย จบปิ๊ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน

2 ประวัติส่วนตัว

3 ประวัติการศึกษา... ไม่มีอะไรจะอธิบายย จบปิ๊ง

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ

5 อาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : The Association of South East Asian Nations) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ. ศ.2510 โดย ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ต่อมาในปีพ. ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ. ศ ขณะที่พม่าและลาว เข้ามาเป็นสมาชิกใน พ. ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็น สมาชิกอาเซียน เมื่อ พ. ศ ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา... ไม่มีอะไรจะอธิบายย จบปิ๊ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google