งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา... ไม่มีอะไรจะอธิบายย จบปิ๊ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา... ไม่มีอะไรจะอธิบายย จบปิ๊ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน

2 ประวัติส่วนตัว

3 ประวัติการศึกษา... ไม่มีอะไรจะอธิบายย จบปิ๊ง

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ

5 อาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : The Association of South East Asian Nations) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ. ศ.2510 โดย ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ต่อมาในปีพ. ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ. ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาว เข้ามาเป็นสมาชิกใน พ. ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็น สมาชิกอาเซียน เมื่อ พ. ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา... ไม่มีอะไรจะอธิบายย จบปิ๊ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google