งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ เด็กหญิง สุนิสา อาสากิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่45

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ เด็กหญิง สุนิสา อาสากิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่45"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ เด็กหญิง สุนิสา อาสากิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่45
แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง สุนิสา อาสากิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่45

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ เด็กหญิง สุนิสา อาสากิจ
ชื่อ เด็กหญิง สุนิสา อาสากิจ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2543 ที่อยู่ 53 ม.7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เบอร์โทร อีเมล์ Facebook sunisa Arsakit Line

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปี่ที่ 1-2
...ไม่มีอะไรจะอธิบายย จบปิ๊ง ระดับชั้นอนุบาลปี่ที่ 1-2 ชื่อโรงเรียน รักเมืองไทย ๖ บ้านโตนงาช้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชื่อโรงเรียนรักเมืองไทย ๖ บ้านโตนงาช้าง ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ
คติประใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด งานอดิเรก อ่านหนังสือ ความสามารถพิเศษ -ด้านกีฬา แบตมินตัน

5 อาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : The Association of South East Asian Nations) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ เด็กหญิง สุนิสา อาสากิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่45

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google