งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเด็กชาย นฤทธิ์ วรรณเพชร ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเด็กชาย นฤทธิ์ วรรณเพชร ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเด็กชาย นฤทธิ์ วรรณเพชร ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 10

2 ธงชาติในประเทศอาเซียน
1.ประเทศไทย 2.ประเทศมาเลเซีย 3.ประเทศอินโดนีเซีย 4.ประเทศพม่า 5.ประเทศสิงค์โปร์ 6.ประเทศลาว 7.ประเทศกัมพูชา 8.ประเทศฟิลิปินส์ 9.ประเทศบรูไน 10.ประเทศเวียดนาม

3 1.ประเทศไทย

4 2.ประเทศมาเลเซีย

5 3.ประเทศอินโดนีเซีย

6 4.ประเทศพม่า

7 5.ประเทศสิงค์โปร์

8 6.ประเทศลาว

9 7.ประเทศกัมพูชา

10 8.ประเทศฟิลิปินส์

11 9.ประเทศบรูไน

12 10.ประเทศเวียดนาม


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเด็กชาย นฤทธิ์ วรรณเพชร ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google