งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเด็กชาย นฤทธิ์ วรรณเพชร ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ ชั้น ม.2/7 เลขที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเด็กชาย นฤทธิ์ วรรณเพชร ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ ชั้น ม.2/7 เลขที่ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเด็กชาย นฤทธิ์ วรรณเพชร ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ ชั้น ม.2/7 เลขที่ 10

2 ธงชาติในประเทศอาเซียน 1. ประเทศไทย 1. ประเทศไทย 2. ประเทศมาเลเซีย 2. ประเทศมาเลเซีย 3. ประเทศอินโดนีเซีย 3. ประเทศอินโดนีเซีย 4. ประเทศพม่า 4. ประเทศพม่า 5. ประเทศสิงค์โปร์ 5. ประเทศสิงค์โปร์ 6. ประเทศลาว 6. ประเทศลาว 7. ประเทศกัมพูชา 7. ประเทศกัมพูชา 8. ประเทศฟิลิปินส์ 8. ประเทศฟิลิปินส์ 9. ประเทศบรูไน 9. ประเทศบรูไน 10. ประเทศเวียดนาม 10. ประเทศเวียดนาม

3 1. ประเทศไทย

4 2. ประเทศมาเลเซีย

5 3. ประเทศอินโดนีเซีย

6 4. ประเทศพม่า

7 5. ประเทศสิงค์โปร์

8 6. ประเทศลาว

9 7. ประเทศกัมพูชา

10 8. ประเทศฟิลิปินส์

11 9. ประเทศบรูไน

12 10. ประเทศเวียดนาม


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเด็กชาย นฤทธิ์ วรรณเพชร ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ ชั้น ม.2/7 เลขที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google