งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอนำเสนอ สถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอพิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอนำเสนอ สถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอพิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอนำเสนอ สถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอพิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช

2 1. โครงการอ่างเก็บ น้ำคลองกะทูน

3 ที่ตั้ง อ่างเก็บน้ำคลองกะทูนตั้งอยู่ระหว่าง หมู่ที่ 2,6,7,8 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช

4 เริ่มจากที่ว่าการอำเภอพิปูน ตรงไปตามถนนสาย พิปูน - บ้านส้อง ถึงสามแยกกะทูน เลี้ยวซ้าย ตรงไป ตลอดประมาณ 5 ก. ม. จะเห็นเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ที่ใหญ่และมีความสวยงามมาก.

5

6

7

8

9 โครงการเขื่อนคลองดินแดง ตั้งอยู่บริเวณบ้านทุ่งร่อน ตำบล เขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 เขาพระ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ ทิศเหนือจดที่ดิน ของประชาชน และที่ดินวัดหน้าเขา ( วัดทองทำนุ ) ทิศใต้จด แหล่งน้ำ คอลง หนอง บึง และที่นาของประชาชน เชิงเขา ทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน ส่วน ทิศตะวันตก เป็นที่ดินของวัดหน้าเขา จดทะเบียนเป็นที่ธรณี สงฆ์ สถานที่ดังกล่าว ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทำบุญ ประจำปีโดยมิได้ขาด ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4 และวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 โดยประชาชนจะเรียกกันติดปากว่า “ วันทำบุญ ชายเขาพระ ” พิธีบุญที่ทำกันนั้นมีมากมายหลายอย่าง เช่น ก่อและฉลองเจดีย์ทรายประดับธงทิวทั้งธงชาติและธง ธรรมจักรตักบาตรพระสงฆ์ในตอนเช้าถวายภัตตาหารเพล มีมหรสพพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง มโนห์รา

41 การเดินทางขึ้นไปยังภูเขา พระแห่งนี้ เริ่มจากข้าง เทศบาลตำบลเจาพระ ตรง ไปเรื่อยก็จะมองเห็นภูเขา พระจะมีลานหินและลาน ซีเมนต์กว้างขวางที่ทาง อำเภอพิปูน ได้ประกอบ กิจกรรมสำคัญทางศาสนา เช่น งานทำบุญชายเขา จอดรถบริเวณนั้น จะมีบันได เดินข้นไปสู่ยอดภูเขาพระ

42

43

44

45

46


ดาวน์โหลด ppt ขอนำเสนอ สถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอพิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google