งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอนำเสนอ สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 1.โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน

3 ที่ตั้ง อ่างเก็บน้ำคลองกะทูนตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 2,6,7,8
อ่างเก็บน้ำคลองกะทูนตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 2,6,7,8 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

4 การเดินทาง เริ่มจากที่ว่าการอำเภอพิปูน ตรงไปตามถนนสาย พิปูน-บ้านส้อง ถึงสามแยกกะทูน เลี้ยวซ้าย ตรงไปตลอดประมาณ 5 ก.ม. จะเห็นเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองกะทูนที่ใหญ่และมีความสวยงามมาก.

5 ที่พัก

6 ที่พัก

7 เมนูเด็ดเกี่ยวกับปลาทับทิม เพราะที่อ่างเก็บน้ำ
อาหาร เมนูเด็ดเกี่ยวกับปลาทับทิม เพราะที่อ่างเก็บน้ำ แห่งนี้มีฟาร์มเลี้ยงปลาเอง ปลาทับทิมทอด ปลาทับทิมนึ่งมะนาว

8 2. อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง

9 โครงการเขื่อนคลองดินแดง ตั้งอยู่บริเวณบ้านทุ่งร่อน ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 .น้ำตกหนานแสนห่า

24

25 การเดินทาง

26

27

28 6.น้ำตกหนานนกแอ่น

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ที่ตั้ง เขาพระ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ ทิศเหนือจดที่ดินของประชาชน และที่ดินวัดหน้าเขา(วัดทองทำนุ) ทิศใต้จดแหล่งน้ำ คอลง หนอง บึง และที่นาของประชาชน เชิงเขาทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน ส่วนทิศตะวันตก เป็นที่ดินของวัดหน้าเขา จดทะเบียนเป็นที่ธรณีสงฆ์ สถานที่ดังกล่าว ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทำบุญประจำปีโดยมิได้ขาด ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4 และวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 โดยประชาชนจะเรียกกันติดปากว่า “วันทำบุญชายเขาพระ” พิธีบุญที่ทำกันนั้นมีมากมายหลายอย่าง เช่นก่อและฉลองเจดีย์ทรายประดับธงทิวทั้งธงชาติและธงธรรมจักรตักบาตรพระสงฆ์ในตอนเช้าถวายภัตตาหารเพลมีมหรสพพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง มโนห์รา

41 การเดินทาง การเดินทางขึ้นไปยังภูเขาพระแห่งนี้ เริ่มจากข้างเทศบาลตำบลเจาพระ ตรงไปเรื่อยก็จะมองเห็นภูเขาพระจะมีลานหินและลานซีเมนต์กว้างขวางที่ทางอำเภอพิปูน ได้ประกอบกิจกรรมสำคัญทางศาสนา เช่น งานทำบุญชายเขา จอดรถบริเวณนั้น จะมีบันไดเดินข้นไปสู่ยอดภูเขาพระ

42

43

44

45

46


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google