งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ประเทศอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ประเทศอาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ประเทศอาเซียน

2 รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน 3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR) 3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) 8.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar

3

4

5

6

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt 10 ประเทศอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google