งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ประเทศอาเซียน. รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน 3. สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 7. สาธารณรั ฐ สิงคโปร์ (The Republic of Singapore) 5. ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ประเทศอาเซียน. รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน 3. สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 7. สาธารณรั ฐ สิงคโปร์ (The Republic of Singapore) 5. ประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ประเทศอาเซียน

2 รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน 3. สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 7. สาธารณรั ฐ สิงคโปร์ (The Republic of Singapore) 5. ประเทศ มาเลเซีย (Malaysia) 9. สาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 10. สหภาพพม่า (Union of Myanmar 6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 8. ราชอาณาจักร ไทย (Kingdom of Thailand) 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ( สปป. ลาว ) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR) 2. ราชอาณาจักร กัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 1. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

3

4

5

6

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt 10 ประเทศอาเซียน. รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน 3. สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 7. สาธารณรั ฐ สิงคโปร์ (The Republic of Singapore) 5. ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google