งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

– เศษผ้าห่อหุ้มเมล็ดนุ่นพอดี แล้วหลังจากนั้นก็มัดด้วยหนัง ยาง ตกแต่งให้สวยงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "– เศษผ้าห่อหุ้มเมล็ดนุ่นพอดี แล้วหลังจากนั้นก็มัดด้วยหนัง ยาง ตกแต่งให้สวยงาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 – เศษผ้าห่อหุ้มเมล็ดนุ่นพอดี แล้วหลังจากนั้นก็มัดด้วยหนัง ยาง ตกแต่งให้สวยงาม

3 แพไม้ไผ่นวดเท้าแพไม้ไผ่นวดเท้า

4 2.1 ตัดไม้ไผ่เป็นท่อนๆ ยาว 60 ซม. ตาม จำนวนที่ต้องการ

5 2.2 นำไม้ไผ่มาเจาะรูด้วยสว่านทั้ง 2 ข้าง

6 2.3 นำไม้ไผ่ไปขัดผิวด้วย กระดาษทราย

7 2.4 นำเชือกที่เตรียมไว้ร้อยตามรูที่ เจาะไว้ทั้งสองข้าง แล้วมัดเป็นปม จำนวน 3 ปม ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพอใจ

8 สัมภาษณ์ผู้ป่วยเบาหวานหลังการ ใช้นวัตกรรม

9 ผลการดำเนินงานและการ ประเมินผลการดำเนินงาน

10 ส่วนที่ 2 การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย เบาหวาน

11 เปรียบเทียบระดับความรู้ก่อน - หลังให้สัมภาษณ์

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt – เศษผ้าห่อหุ้มเมล็ดนุ่นพอดี แล้วหลังจากนั้นก็มัดด้วยหนัง ยาง ตกแต่งให้สวยงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google