งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โดย ครูธาริตา นพสุวรรณ ตัวชี้วัด ท ๔. ๑ ม. ๔ - ๖ / ๔ แต่งร่ายสุภาพได้ ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ การแต่งร่าย สุภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โดย ครูธาริตา นพสุวรรณ ตัวชี้วัด ท ๔. ๑ ม. ๔ - ๖ / ๔ แต่งร่ายสุภาพได้ ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ การแต่งร่าย สุภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โดย ครูธาริตา นพสุวรรณ ตัวชี้วัด ท ๔. ๑ ม. ๔ - ๖ / ๔ แต่งร่ายสุภาพได้ ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ การแต่งร่าย สุภาพ

2 คำประพันธ์ที่เห็น เป็น ร่ายหรือไม่ พระอาวรณ์หวั่นเทวษ ถึงอัคเรศแรมเวียง พลางเมิลเมียงไม้เขา โดยลำเนาแดนเถื่อน เคลื่อนแสนยาโจษจน ลุตำบลสังคล่า ป่า ระหงดงดอน พิศศีขรรายเรียง เพียงสุดสาย เมฆเมิล เนื่องเนิ่นเนินไศล สูงไสวว่ายฟ้า ชอ่ำอ้าหาวหน... ฯลฯ พฤกษาเสียดสีกิ่ง เสียงเสนาะยิ่งอย่างพิณ พระยลยินพิศวง ถวิลถึงองค์อัคเรศ ยามดุริเยศจำเรียง ประสานเสียงถวายซอ พึงพอใจพอกรรณ ธ ก็จาบัลบมิเบื่อ เหงื่อเนตรตกอกช้ำ เหลือ ทุกข์เหลือที่กล้ำ เทวษไว้ไป่มีแม่เอย www.wondershare.com เฉลย เป็น ร่าย

3  จักดำเนินในเบื้อง เรื่องราชพงศาวดาร บรรหารเหตุแผ่นภู ชูพระยศเจ้าหล้าเฉลิม พระเกียรติผ่านเผ้า เจ้าจักรพรรดิแผ่น สยาม สมญานามนฤเบศ นเรศวรนรินทร์ www.wondershare.com คำประพันธ์ที่เห็น เป็น ร่ายหรือไม่ เฉลย เป็น ร่าย

4 กรมหมื่นนุชิตเชื้อกวีวรชิโนรส มิ่ง มหิศร เสกให้ศรีสุคต พจนสุนทร เถลิง ลักษณ์ นี้นา ขัตติยวงศ์ ผจงโอษฐ์ไว้ สืบ หล้าอย่าศูนย์ www.wondershare.com คำประพันธ์ที่เห็น เป็น ร่ายหรือไม่ เฉล ย เป็นโคล ง กรมหมื่นนุชิตเชื้อกวีวร ชิโนรส มิ่งมหิศรเสกให้ สุคต พจนสุนทรเถลิง ลักษณ์ นี้นา ขัตติยวงศ์ ผจงโอษฐ์ไว้ สืบหล้า อย่าศูนย์

5 สิ่งที่ต้องรู้ ควบคู่กับร่าย  ร่ายคล้าย........... กลอน  ร่ายมี ๔ ประเภท  ร่ายโบราณ  ร่ายยาว  ร่ายสุภาพ  ร่ายดั้น www.wondershare.com

6 แผนผังของร่าย สุภาพ จบด้วยโคลงสุภาพ ( ตรงช่วงที่ขีดเส้นใต้ คือ โคลงสองสุภาพ )

7 ตัวอย่างร่าย สุภาพ นามว่าธาริ ตา สวยดั่ง ดาราฉาย เปล่งประกาย รัศมี เกิดราศี พฤษภ มีเพื่อนคบ เคียงข้าง ใจกว้างกับ ทุกคน น้ำหนักที่ เยอะไป ดั่งใจที่หนัก แน่น โลดแล่น ดูแลเด็ก เรื่องเซ็กส์ นั้นไม่มี เรื่องดีดี มากมาย สุดบรรยาย สรรพคุณ ความเจือ จุนแน่แท้ ชีพไม่เคยยอม แพ้ ต่อสู้อุปสรรค นานา ดลใจให้ พบรัก

8 www.wondershare.com ให้นักเรียนจับคู่กันแล้วแต่งร่าย สุภาพในหัวข้อ “ สมเด็จพระนเรศวร ” จำนวน ๑๕ วรรค ภายในเวลา ๒๐ นาที นักเรียนคงจะคันไม้คัน มือแล้วซินะ

9 คนที่มีเลขที่ต่อไปนี้ ออกมานำเสนอ www.wondershare.com  13  30  40

10 แต่งร่ายอีกบท เพื่อฝึกความ ชำนาญ  ให้นักเรียนแต่งร่ายสุภาพ จากภาพ จำนวน ๒๕ วรรค www.wondershare.com

11 ตอบได้ให้รางวัล  ร่าย มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ประพันธ์ประเภทใด  ร่าย จำแนกประเภทตามฉันท ลักษณ์ได้เป็นกี่ชนิด กลอน ๔ ชนิด คือ ร่าย โบราณ ร่ายยาว ร่าย สุภาพ ร่ายดั้น


ดาวน์โหลด ppt LOGO โดย ครูธาริตา นพสุวรรณ ตัวชี้วัด ท ๔. ๑ ม. ๔ - ๖ / ๔ แต่งร่ายสุภาพได้ ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ การแต่งร่าย สุภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google