งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ 8 พฤษภาคม 2558 การต่อต้านคอร์รัปชันโดย ภาคประชาชน การต่อต้านคอร์รัปชันโดย ภาคประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ 8 พฤษภาคม 2558 การต่อต้านคอร์รัปชันโดย ภาคประชาชน การต่อต้านคอร์รัปชันโดย ภาคประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ 8 พฤษภาคม 2558 การต่อต้านคอร์รัปชันโดย ภาคประชาชน การต่อต้านคอร์รัปชันโดย ภาคประชาชน

2 ใครๆ ก็คอร์ รัปชัน ?

3 จริง หรือไม่ การจัดซื้อจัดจ้าง มัก เอื้อ ประโยชน์กับพวก พ้อง โครงการของรัฐ ไม่ตรงกับ ความต้องการของประชาชน ปปช. ไม่สามารถเป็นที่พึ่ง ของประชาชนได้ นักการเมือง ไม่ทำตามที่พูด

4 จริง หรือไม่ ทุกวันนี้คนโกง โดยไม่ต้องอายใคร และไม่ต้องอายตัวเอง โกงนิดหน่อยไม่เห็น เป็นไร ใครๆ ก็โกง และ ไม่มีทางเอาชนะ ได้ นักการเมือง คือต้นตอ ของปัญหาคอร์รัปชัน

5 5

6 ใคร.. ทำให้เกิดปัญหาคอร์รัปชัน 6

7 เจ้าหน้าที่ของ รัฐ ฝ่ายพลเรือน 2.22 ล้านคน ( ขรก. พลเรือน 362,543 คน ) ตำรวจ 2.13 แสนคน ทหาร 3.1 แสนคน รัฐวิสาหกิจ 2.5 แสนคน

8 นักการเมือง + ข้าราชการ โกง  โกงการจัดซื้อจัดจ้าง  ใช้อำนาจใช้ดุลยพินิจ  การบริหารงานบุคคลไร้คุณธรรม จริยธรรม  ใช้อำนาจและอิทธิพลเพื่อตนเอง และพวกพ้อง

9 กลโกงคนจ่ายสินบน  จ่ายเพื่อให้ตนเองพ้นผิด  จ่ายเพื่อซื้อความสะดวก  จ่ายเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ หรือสิทธิพิเศษ

10 กลโกง ภาคเอกชน  บริษัท โกง ลูกค้า  พนักงาน โกง บริษัท  ผู้บริหาร โกง ผู้ถือหุ้น

11 นิสัยการโกงในภาคเอกชนไทย การโกงที่พบมากที่สุด 5 อันดับ การยักยอกสินทรัพย์ 71% การทุจริตจัดซื้อ 43% การรับสินบน 39% อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 18% และการทุจริตทางบัญชี 18%

12

13

14 หายนะของธุรกิจ ปัญหาการฉ้อโกงในไทยที่พบถึง 89% เกิดจากการกระทำของคนใน องค์กร เป็นสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับ ระดับเอเชียแปซิฟิกที่ 61% และ ระดับโลกที่ 56%

15 นักการเ มือง ข้าราช การ ประชา ชน เอกช น / คอร์รัป ชัน

16 “ ค่านิยมของคน ไทยปัจจุบัน กลับมองการโกง กิน เป็นเรื่องปกติ ธรรมดา เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ถ้าปล่อยไว้ อนาคตประเทศ ไทยคงล่มสลาย ” ดุสิต นนท นาคร

17

18 คอร์รัปชันที่ เปลี่ยนแปลงไป

19  ประชาชนถูกเรียกสินบน ค่าน้ำร้อนน้ำชา น้อยลง

20  คอร์รัปชันในภาครัฐหนักขึ้น

21  การกระทำที่นำไปสู่ขบวนการ โคตรโกง แต่คน มองข้าม เช่น ซื้อเสียง เลือกตั้ง

22 คอร์รัปชันกำลังเปลี่ยนแปลง... ยิ่งกว่าหายนะ  ประชาชนถูกเรียกสินบน น้ำร้อน น้ำชาน้อยลง  คอร์รัปชันในภาครัฐหนักขึ้น  การกระทำที่นำไปสู่ขบวนการ โคตรโกง แต่คน มองข้าม เช่น ซื้อเสียงเลือกตั้ง

23 เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการทำงานในการ ต่อต้านการคอร์รัปชันของรัฐบาล 23

24 24

25

26

27

28

29 เราต้องการที่จะเป็นพลังสังคม ที่ขับเคลื่อน ให้การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่คน ไทยและสังคมไทยยอมรับ ไม่ได้ วิสัยทั ศน์

30 อิสระและเป็น กลาง ซื่อตรง โปร่งใส รับผิดชอบ หลักก าร

31 เปิดโปง ปลูกฝัง ป้องกัน 3ป3ป ต้านคอร์รัปชัน

32 “ อนาคตไม่ใช่เรื่องของ โชคชะตา แต่เป็นสิ่ง ที่เราทุกคนสามารถ ร่วมกันกำหนดได้ จากการกระทำของเรา ในวันนี้ ” ประมนต์ สุธีวงศ์


ดาวน์โหลด ppt ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ 8 พฤษภาคม 2558 การต่อต้านคอร์รัปชันโดย ภาคประชาชน การต่อต้านคอร์รัปชันโดย ภาคประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google