งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ 8 พฤษภาคม 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ 8 พฤษภาคม 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ 8 พฤษภาคม 2558
การต่อต้านคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ 8 พฤษภาคม 2558

2 ใครๆ ก็คอร์รัปชัน ?

3 จริงหรือไม่ โครงการของรัฐ ไม่ตรงกับ ปปช. ไม่สามารถเป็นที่พึ่ง
ความต้องการของประชาชน ปปช. ไม่สามารถเป็นที่พึ่ง ของประชาชนได้ นักการเมือง ไม่ทำตามที่พูด การจัดซื้อจัดจ้าง มักเอื้อ ประโยชน์กับพวกพ้อง

4 จริงหรือไม่ ทุกวันนี้คนโกง โดยไม่ต้องอายใคร และไม่ต้องอายตัวเอง
โกงนิดหน่อยไม่เห็นเป็นไร ใครๆ ก็โกง และ ไม่มีทางเอาชนะได้ นักการเมือง คือต้นตอ ของปัญหาคอร์รัปชัน

5

6 ใคร..ทำให้เกิดปัญหาคอร์รัปชัน

7 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฝ่ายพลเรือน 2.22 ล้านคน (ขรก. พลเรือน
362,543 คน) ตำรวจ แสนคน ทหาร แสนคน รัฐวิสาหกิจ 2.5 แสนคน

8 นักการเมือง + ข้าราชการโกง
โกงการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้อำนาจใช้ดุลยพินิจ การบริหารงานบุคคลไร้คุณธรรมจริยธรรม ใช้อำนาจและอิทธิพลเพื่อตนเองและพวกพ้อง

9 กลโกงคนจ่ายสินบน จ่ายเพื่อให้ตนเองพ้นผิด จ่ายเพื่อซื้อความสะดวก
จ่ายเพื่อให้ตนเองได้เปรียบหรือสิทธิพิเศษ

10 กลโกงภาคเอกชน บริษัท โกง ลูกค้า พนักงาน โกง บริษัท ผู้บริหาร โกง ผู้ถือหุ้น

11 นิสัยการโกงในภาคเอกชนไทย
การโกงที่พบมากที่สุด 5 อันดับ การยักยอกสินทรัพย์ 71% การทุจริตจัดซื้อ 43% การรับสินบน 39% อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 18% และการทุจริตทางบัญชี 18%

12

13

14 หายนะของธุรกิจ ปัญหาการฉ้อโกงในไทยที่พบถึง % เกิดจากการกระทำของคนในองค์กร เป็นสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับ ระดับเอเชียแปซิฟิกที่ 61% และระดับโลกที่ 56%

15 นักการเมือง ข้าราชการ ประชาชน เอกชน/ คอร์รัปชัน

16 “ค่านิยมของคนไทยปัจจุบัน กลับมองการโกงกิน เป็นเรื่องปกติธรรมดา
เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ถ้าปล่อยไว้ อนาคตประเทศไทยคงล่มสลาย” ดุสิต นนทนาคร

17

18 คอร์รัปชันที่เปลี่ยนแปลงไป

19 ประชาชนถูกเรียกสินบน
ค่าน้ำร้อนน้ำชาน้อยลง

20 คอร์รัปชันในภาครัฐหนักขึ้น

21 การกระทำที่นำไปสู่ขบวนการโคตรโกง แต่คน
มองข้าม เช่น ซื้อเสียงเลือกตั้ง

22 คอร์รัปชันกำลังเปลี่ยนแปลง...ยิ่งกว่าหายนะ
ประชาชนถูกเรียกสินบน น้ำร้อนน้ำชาน้อยลง คอร์รัปชันในภาครัฐหนักขึ้น การกระทำที่นำไปสู่ขบวนการโคตรโกง แต่คน มองข้าม เช่น ซื้อเสียงเลือกตั้ง

23 เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการทำงานในการต่อต้านการคอร์รัปชันของรัฐบาล

24

25

26

27

28

29 วิสัยทัศน์ เราต้องการที่จะเป็นพลังสังคมที่ขับเคลื่อน
ให้การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่คนไทยและสังคมไทยยอมรับไม่ได้

30 หลักการ อิสระและเป็นกลาง ซื่อตรง โปร่งใส รับผิดชอบ

31 3ป เปิดโปง ปลูกฝัง ป้องกัน ต้านคอร์รัปชัน

32 จากการกระทำของเราในวันนี้”
“อนาคตไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถร่วมกันกำหนดได้ จากการกระทำของเราในวันนี้” ประมนต์ สุธีวงศ์


ดาวน์โหลด ppt ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ 8 พฤษภาคม 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google