งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารทรัพยากร มนุษย์ของ อปท. ใน มุมมองของ กลุ่มข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารทรัพยากร มนุษย์ของ อปท. ใน มุมมองของ กลุ่มข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารทรัพยากร มนุษย์ของ อปท. ใน มุมมองของ กลุ่มข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ

2 บทบาทหน้าที่  ฝ่ายสภา บทบาทในฐานะ นักพัฒนาท้องถิ่น  ฝ่ายบริหาร บทบาทผู้นำ  ฝ่ายข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ บทบาทนัก ประสานงานในพื้นที่

3 การบริหารราชการ ปัจจุบันการบริหารราชการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเริ่มเข้าสู่ระบบ ภาวะวิกฤติทางการ บริหาร ( ปัญหาของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ เข้มแข็ง )

4 สาเหตุปัญหา ผลประโยชน์ส่วนตัว และ ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อที่จะให้ ได้มาซึ่งอำนาจ ทรัพย์สิน โดย ขาดคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของการเป็นนัก บริหารที่ดี อันจะนำไปสู่สังคมที่ เสื่อมและขาดศรัทธาจาก ประชาชน และภาคราชการอื่น ๆ

5 สาเหตุปัญหา คนที่เข้ามามีอำนาจในการบริหาร ขาดความรู้ความสามารถ และไม่ มีหลักในการบริหารจัดการ ทรัพยากรของท้องถิ่น รวมทั้ง ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การบริหารการจัดการทรัพยากร บุคคล

6 การใช้อำนาจ 1. อำนาจทางการปกครองบังคับบัญชา ( hierarchy ) 2. อำนาจทางการบริหารจัดการ ( Administrative of Management) 3. อำนาจความรับผิดชอบ ( Responsibility ) 4. อำนาจเฉพาะตัว หรือ อำนาจบารมี หรืออำนาจ อิทธิพล หรืออำนาจมืด ( Characteristic )

7 ส่งท้าย เพียงหวังจะเฟื่องฟุ้งหรือ จึง มุ่งมาศึกษา เพียงเพื่อปริญญาเอาตัวรอด เท่านั้นฤา แท้ควรสหายคิดและตั้งจิต ร่วมยึดถือ รับใช้ประชาคือ ปลายทางจุดหมายเรา

8 ขอบคุณที่รับฟัง


ดาวน์โหลด ppt การบริหารทรัพยากร มนุษย์ของ อปท. ใน มุมมองของ กลุ่มข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google