งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฏี z=a+biz=a-bi z+z = a+bi+a-bi =2a =2Re(z) 2เท่าส่วนจริงของz z(z)=a 2 +b 2 z= z a+bi = a+bi การผกผัน(อินเวอร์) ผกผัน =(– ส่วนกลับ) z.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฏี z=a+biz=a-bi z+z = a+bi+a-bi =2a =2Re(z) 2เท่าส่วนจริงของz z(z)=a 2 +b 2 z= z a+bi = a+bi การผกผัน(อินเวอร์) ผกผัน =(– ส่วนกลับ) z."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฏี z=a+biz=a-bi z+z = a+bi+a-bi =2a =2Re(z) 2เท่าส่วนจริงของz z(z)=a 2 +b 2 z= z a+bi = a+bi การผกผัน(อินเวอร์) ผกผัน =(– ส่วนกลับ) z -1 = บาซ้ำ=Noบา บาค่าคงตัว=ค่าคงตัว

2 ส่วนจินตภาพของ เท่ากับข้อใด เปลี่ยนเป็น z กระจายยกกำลังได้ จำนวนจริง+ จินตภาพ + 0

3 ให้ ตัวผกผันการบวก z -1 เท่ากับข้อใด 4-i 4+i -4+i -4-i ใส่บาทุกจำนวนได้ iz6+4z5+= iz-4z = -1 Z(i-4) = -1 i-4 =

4 3+4i 3-4i กำหนดให้ z 1 และ z 2 เป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่ง และ ค่าของ เท่ากับเท่าใด 3 2 69- 6

5 จำนวนเชิงซ้อน

6

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฏี z=a+biz=a-bi z+z = a+bi+a-bi =2a =2Re(z) 2เท่าส่วนจริงของz z(z)=a 2 +b 2 z= z a+bi = a+bi การผกผัน(อินเวอร์) ผกผัน =(– ส่วนกลับ) z.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google