งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานการใช้งาน โปรแกรม Adobe Photoshop. Adobe Photoshop มี คุณสมบัติอย่างไร ? แก้ไขภาพถ่ายที่ บกพร่องหรือมีตำหนิ ตกแต่ง ภาพ ดัดแปลง ภาพ ใส่ Effect พิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานการใช้งาน โปรแกรม Adobe Photoshop. Adobe Photoshop มี คุณสมบัติอย่างไร ? แก้ไขภาพถ่ายที่ บกพร่องหรือมีตำหนิ ตกแต่ง ภาพ ดัดแปลง ภาพ ใส่ Effect พิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานการใช้งาน โปรแกรม Adobe Photoshop

2 Adobe Photoshop มี คุณสมบัติอย่างไร ? แก้ไขภาพถ่ายที่ บกพร่องหรือมีตำหนิ ตกแต่ง ภาพ ดัดแปลง ภาพ ใส่ Effect พิเศษ ให้ภาพ สร้าง ภาพกราฟิก

3 Adobe Photoshop มี ส่วนประกอบอะไรบ้าง ? 2 1 4 3 5 6 7

4 1. ไตเติ้ลบาร์ (Title Bar) แถบ ชื่อโปรแกรม  รูปแบบของไตเติ้ลบาร์ (Format Title Bar) ชื่อโปรแกรม – [ ชื่อไฟล์ @ มุมมอง ( ชื่อเล เยอร์, โหมดสี )] Adobe Photoshop มี ส่วนประกอบอะไรบ้าง ? ( ต่อ )

5 2. เมนูบาร์ (Menu Bar) แถบ คำสั่งต่างๆ  File เป็นคำสั่งการทำงาน เกี่ยวกับไฟล์  Edit เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการ ปรับแต่งต่างๆ  Image เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการ ปรับภาพ  Layer เป็นคำสั่งปรับแต่งภาพ แต่ละเลเยอร์

6 Adobe Photoshop มี ส่วนประกอบอะไรบ้าง ? ( ต่อ ) 2. เมนูบาร์ (Menu Bar) ( ต่อ )  Select เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการ จัดการพื้นที่เลือก  Filter เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ การตกแต่งภาพ  View รวบรวมคำสั่งในการ กำหนดมุมมอง  Window เก็บคำสั่งเกี่ยวกับ การจัดการหน้าต่าง  Help จัดเก็บคำสั่งการแนะนำ การใช้โปรแกรม

7 3. กล่องเครื่องมือ (Tool Box) Adobe Photoshop มี ส่วนประกอบอะไรบ้าง ? ( ต่อ ) กลุ่มคำสั่ง Selection กลุ่มคำสั่งแก้ไข เกี่ยวกับการใช้งาน สีและการตกแต่ง กลุ่มคำสั่ง วาดภาพ และตัวอักษร กลุ่มคำสั่งมองภาพ แบบต่างๆ กลุ่มคำสั่งการ เลือกสี กลุ่มคำสั่งการ แสดงหน้าจอ สลับการทำงาน ระหว่าง Photoshop กับ Image Reader Adobe Online

8 Adobe Photoshop มี ส่วนประกอบอะไรบ้าง ? ( ต่อ ) 4. ออปชั่นบาร์ (Option Bar) ออปชั่นบาร์ คือ แถบสำหรับ ปรับแต่งคุณสมบัติของเครื่องมือให้ เหมาะสมกับการใช้งานเปลี่ยนแปลง ไปตามเครื่องมือที่เลือกใช้

9 Adobe Photoshop มี ส่วนประกอบอะไรบ้าง ? ( ต่อ ) 5. พาเล็ต (Palette) ใช้ย่อขยายการ แสดงผลขนาดไฟล์ ภาพ การเลือกปรับสี ไฟล์ภาพ การบันทึกค่าการ ทำงานต่างๆ กับ ไฟล์ภาพ การซ่อนหรือแสดง ภาพแต่ละชั้น

10 Adobe Photoshop มี ส่วนประกอบอะไรบ้าง ? ( ต่อ ) 6. หน้ากระดาษและหน้าต่างภาพ (Canvas) หน้ากระดา ษ คือ พื้นที่ สำหรับใช้ ตกแต่งหรือ แก้ไขภาพ ส่วน หน้าต่างภาพ คือกรอบ ภายนอกใช้ สำหรับควบคุม หน้าต่างภาพ

11 Adobe Photoshop มี ส่วนประกอบอะไรบ้าง ? ( ต่อ ) 7. แถบสถานะ (Status Bar) แถบสถานะ คือ แถบแสดง สถานะเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ของการ ย่อ – ขยายขนาดของรูปภาพ รวมทั้ง ยังอธิบายการทำงานของเครื่องมือที่ กำลังเลือกใช้งาน ซึ่งแถบสถานะ สามารถเลือกแสดงได้หลายแบบ


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานการใช้งาน โปรแกรม Adobe Photoshop. Adobe Photoshop มี คุณสมบัติอย่างไร ? แก้ไขภาพถ่ายที่ บกพร่องหรือมีตำหนิ ตกแต่ง ภาพ ดัดแปลง ภาพ ใส่ Effect พิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google