งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวผกผันการคูณของ เมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวผกผันการคูณของ เมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวผกผันการคูณของ เมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6

3 บทนิยาม ให้ A = [a] 1 x 1 เรียก a ว่าเป็นดีเทอร์มิแนนต์ ของ A บทนิยาม ถ้าแล้ว ดีเทอร์มิแนนต์ของ A คือ ad – bc เขียนแทนด้วย det(A) หรือ เช่น แล้ว det(A) = (1)(4) – (2)(3) = –2 แล้ว det(A) = (-1)(-2) – (-2)(-3) = – 4

4 ถ้า A = a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 a 31 a 32 a 33 แล้ว det(A)= a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 a 31 a 32 a 33 = a 11 a 22 a 22 + a 12 a 23 a 31 + a 13 a 32 a 21 -a 13 a 22 a 31 - a 12 a 21 a 33 – a 11 a 32 a 23

5 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ A = [a ij ] 2 x 2 จงหาไมเนอร์ของ สมาชิกทุกตัวของ A บทนิยาม ให้ A = [a ij ] n x n เมื่อ n > 2 ไมเนอร์ของ a ij คือ ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ที่ได้จากการตัดแถวที่ i และ หลักที่ j ของ A ออก เขียนแทนไมเนอร์ของ a ij คือ M ij (A) วิธีทำ เนื่องจาก

6 ดังนั้น จาก จะได้ M 11 (A) = a 22 จาก จะได้ M 12 (A) = a 21 จาก จะได้ M 21 (A) = a 12 จาก จะได้ M 22 (A) = a 11

7 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ จงหาไมเนอร์ของ a 13 และ a 32 วิธีทำ เนื่องจากจะได้

8 บทนิยาม ให้ A เป็น n  n เมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์เอกฐาน (singular matrix) เมื่อ det(A) = 0 A เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน (non - singular matrix) เมื่อ det(A)  0 บทนิยาม ให้ A เป็น n  n เมทริกซ์ เมื่อ n > 2 เมทริกซ์ผูกพัน (adjoint matrix) ของ A คือ เมทริกซ์ [C ij (A)] t เขียนแทนเมทริกซ์ผูกพันของ A ด้วย adj(A)


ดาวน์โหลด ppt ตัวผกผันการคูณของ เมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google