งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ (Non-deterministic Finite Automata) NFA บทที่ 2 ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ (Non-deterministic Finite Automata) NFA บทที่ 2 ( ต่อ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ (Non-deterministic Finite Automata) NFA บทที่ 2 ( ต่อ )

2 ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ Non-deterministic Finite-state Automata (NFA) จากไฟไนต์ออโตมาตาที่ผ่านมา จะ สังเกตได้ว่าที่สถานะใดๆ สำหรับอินพิต 1 ค่า ออโตมาตาจะเชื่อมโยงไฟยังอีกสถานะ เพียงสถานะเดียวเท่านั้น เช่น q1 q2 q3 0 1 ลักษณะการทำงานของ DFA

3 : เซตของ states ( สถานะ ) : เซตของ Input alphabets/symbols ( อักษร / สัญลักษณ์ รับเข้า ) : Initial state ( สถานะเริ่มต้น ) : เซตของ Final states ( สถานะสิ้นสุด ) : ฟังก์ชั่น (State) Transition ( การเปลี่ยน [ สถานะ ]) นิยาม : ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดา ไม่ได้ NFA

4 ความแตกต่างระหว่าง ของ DFA กับ NFA 1. NFA เปลี่ยนสถานะได้โดยไม่ จำเป็นต้องรับอินพุตใดๆ เช่น q1q2 2. จำนวนสถานะปลายทาง NFA ( เพาเวอร์เซต ของ Q) มีมากกว่าสถานะปลายทางของ DFA q1 q2 q3 a a

5 3. สำหรับสถานะใดๆ ของ NFA เราไม่จำเป็นต้อง กำหนดทรานซิชันให้ครบสำหรับทุกๆ อินพุต ภายในเซต เช่น ให้ q1 q2 q3 a b a, b

6 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาด เดาไม่ได้ NFA นิยามดังทรานซิชันกราฟ q0 q1 a a q2 q3 a จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้ สำหรับอินพุตสตริง aa ?

7 วิธีทำ q0 q1 a a q2 q3 a aa

8 วิธีทำ q0 q1 a a q2 q3 a aa

9 วิธีทำ q0 q1 a a q2 q3 a aa

10 วิธีทำ q0 q1 a a q2 q3 a aa หยุดและปฏิเสธสตริง aa

11 วิธีทำ q0 q1 a a q2 q3 a aa หยุดและยอมรับ สตริง aa

12 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาด เดาไม่ได้ NFA นิยามดังทรานซิชันกราฟ q0 q1 a a q2 q3 a จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้ สำหรับอินพุตสตริง a ?

13 แบบทดสอบ กำหนดให้ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาด เดาไม่ได้ NFA นิยามดังทรานซิชันกราฟ q0 q1 a a q2 q3 a จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้ สำหรับอินพุตสตริง a ?

14 วิธีทำ q0 q1 a a q2 q3 a a

15 วิธีทำ q0 q1 a a q2 q3 a a

16 วิธีทำ q0 q1 a a q2 q3 a a

17 วิธีทำ q0 q1 a a q2 q3 a a หยุดและปฏิเสธสตริง a

18 แบบฝึกหัด

19 กำหนดให้ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ NFA นิยามดังทรานซิชันกราฟ q0 q1 a a q2 q3 a 1. จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุต สตริง aab ? 2. จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุต สตริง aba ? 3. จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุต สตริง abb ? 4. จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุต สตริง bbb ? q4 b a, b a b


ดาวน์โหลด ppt ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ (Non-deterministic Finite Automata) NFA บทที่ 2 ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google