งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์ บทที่ 4. คุณสมบัติปิดขอภาษาเรกูลาร์ ภาษาเรกูลาร์มีคุณสมบัติปิดภายใต้การ กระทำดังต่อไปนี้ การยูเนียน (Union) การต่อกัน (Concatenation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์ บทที่ 4. คุณสมบัติปิดขอภาษาเรกูลาร์ ภาษาเรกูลาร์มีคุณสมบัติปิดภายใต้การ กระทำดังต่อไปนี้ การยูเนียน (Union) การต่อกัน (Concatenation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์ บทที่ 4

2 คุณสมบัติปิดขอภาษาเรกูลาร์ ภาษาเรกูลาร์มีคุณสมบัติปิดภายใต้การ กระทำดังต่อไปนี้ การยูเนียน (Union) การต่อกัน (Concatenation) การทำซ้ำ (Star) การย้อนกลับ (Reverse) การคอมพลีเมนต์ (Complement) การอินเตอร์เซกชัน (Intersection)

3 การยูเนียน (Union) สมมุติให้ L 1 และ L 2 เป็นภาษาเรกูลาร์ซึ่ง สามารถเขียนแทนด้วยไฟไนต์ออโตมาตา ดังนั้น L1L1 L2L2 L1L1 L2L2

4 การต่อกัน (Concatenation) L1L1 L2L2 L1L1 L2L2

5 การทำซ้ำ (Star) L1L1 L1L1

6 การย้อนกลับ (Reverse) L1L1 L1L1

7 การคอมพลีเมนต์ (Complement) L1L1 L1L1

8 L1L1 L1L1

9 การอินเตอร์เซกชัน (Intersection)

10 แบบฝึกหัด

11 กำหนดให้ L1L1 L2L2

12 จากภาษาเรกูลาร์ L 1 และ L 2 จงเขียนไฟ ไนต์ออโตมาตา 1. ทำการยูเนียน (Union) L 1 และ L 2 2. ทำการต่อกัน (Concatenation) ระหว่าง L 1 และ L 2 3. ทำซ้ำ (Star) L 1 4. ทำการย้อนกลับ (Reverse) ของข้อ 2 5. ทำการคอมพลีเมนต์ (Complement) L 1 6. การอินเตอร์เซกชัน (Intersection) ระหว่าง L 1 และ L 2


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์ บทที่ 4. คุณสมบัติปิดขอภาษาเรกูลาร์ ภาษาเรกูลาร์มีคุณสมบัติปิดภายใต้การ กระทำดังต่อไปนี้ การยูเนียน (Union) การต่อกัน (Concatenation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google