งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2ออโตมาตาจำกัดสถานะ Finite-state Automata. Introduction การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในยุค ปัจจุบัน ล้วนมีรากฐานมาจาก ทฤษฎีการ คำนวณ ทฤษฎีการคำนวณ จะใช้เป็นแนวคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2ออโตมาตาจำกัดสถานะ Finite-state Automata. Introduction การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในยุค ปัจจุบัน ล้วนมีรากฐานมาจาก ทฤษฎีการ คำนวณ ทฤษฎีการคำนวณ จะใช้เป็นแนวคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2ออโตมาตาจำกัดสถานะ Finite-state Automata

2 Introduction การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในยุค ปัจจุบัน ล้วนมีรากฐานมาจาก ทฤษฎีการ คำนวณ ทฤษฎีการคำนวณ จะใช้เป็นแนวคิด เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้นไป อย่างไร้ขีดจำกัด ทฤษฎีการคำนวณ เป็นศาสตร์ที่มี ลักษณะคล้ายกับการแก้ปริศนา การศึกษา เรื่องนี้จะทำให้ ความคิด สมอง มีการ พัฒนาอย่างมาก

3 Introduction ทฤษฎีการคำนวณ เป็นหลักการที่ใช้ ในการตรวจสอบภาษาว่าตรงกับหลัก หรือไม่ เช่น ในระบบ Complier Source code  Complier  Program

4 Automata Automata เป็นแบบจำลองที่ใช้ใน การศึกษา การทำงานของคอมพิวเตอร์ใน ยุคดิจิตอล

5 Automata Finite automata ( ไฟไนต์ออโตมาตา ) Finite  จำกัด ในทางคอมพิวเตอร์ จำกัด อาจสื่อถึง หน่วยความจำ Automata คือ แบบจำลองการ ทำงาน หน่วยความจำ มีหน้าที่เก็บสถานะ ของ Automata ถ้าหน่วยความจำมีจำกัด Automata ก็จะ มีการทำงานที่จำกัดด้วย

6 Automata Finite automata ( ไฟไนต์ออโตมาตา ) Finite  จำกัด ในทางคอมพิวเตอร์ จำกัด อาจสื่อถึง หน่วยความจำ Automata คือ แบบจำลองการ ทำงาน หน่วยความจำ มีหน้าที่เก็บสถานะ ของ Automata ถ้าหน่วยความจำมีจำกัด Automata ก็จะ มีการทำงานที่จำกัดด้วย

7 Finite Automata Finite automata ** ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ababb ใช่ / ไม่ใช่ **automata จะอ่านข้อมูลมาทีละตัวและตรวจสอบดูว่ามันถูกต้อง หรือยอมรับหรือไม่

8 พร้อมด้วย ข้อมูลออก FA with Output พร้อมด้วย ข้อมูลออก FA with Output เชิงกำหนด Deterministic FA (DFA) เชิงกำหนด เชิงไม่กำหนด Non- deterministic FA (NFA) เชิงไม่กำหนด เปลี่ยนสถานะด้วย อักขระว่าง FA with - Transition เปลี่ยนสถานะด้วย อักขระว่าง FA with - Transition ออโตมาตา จำกัดสถานะ Finite-state Automata

9 ออโตมาตาจำกัดสถานะเชิงกำหนด (Deterministic Finite Automata) DFA

10 Q0Q1 11/0 00/1 00/0 01/1 10/1 11/1 10/0 01/0 100101 + 101110

11 State Transition Diagram แผนผังการเปลี่ยนสถานะ Initial State Final State symbol State control direction L Language State

12 : เซตของ states ( สถานะ ) : เซตของ Input alphabets/symbols ( อักษร / สัญลักษณ์ รับเข้า ) : Initial state ( สถานะเริ่มต้น ) : เซตของ Final states ( สถานะสิ้นสุด ) : ฟังก์ชั่น (State) Transition ( การเปลี่ยน [ สถานะ ]) ออโตมาตาจำกัดสถานะเชิงกำหนด Deterministic Finite-state Automata (DFA) รูปแบบทั่วไปของ DFA

13 Set of States (Q) 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1

14 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 Input Alphabet

15 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 Initial State

16 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 Final state (F)

17 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 Input Tap 1100 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram 1 1 0 0 End of String ยอมรับ (Accept) DFA เครื่องนี้ ยอมรับ (Accept) 1100 หรือ จำ (Recognize) DFA เครื่องนี้ จำ (Recognize) 1100 ได้

18 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 Input Tap 0011 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram End of String ปฏิเสธ (Reject) DFA เครื่องนี้ ปฏิเสธ (Reject) 0011 0 0 1 1

19 Input Tap b abba End of String AB C ab, ab,ab,a AB C b b ตัวอย่างการทำงานของ State diagram 2 ยอมรับ (Accept) DFA เครื่องนี้ ยอมรับ (Accept) abbab หรือ จำ (Recognize) DFA เครื่องนี้ จำ (Recognize) abbab ได้

20 Input Tap aaab End of String AB C ab, ab,ab, AB C ตัวอย่างการทำงานของ State diagram 2 ปฏิเสธ (Reject) DFA เครื่องนี้ ปฏิเสธ (Reject) aaab baa a

21 Transition functions 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0

22 Transition table 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 States (Q)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2ออโตมาตาจำกัดสถานะ Finite-state Automata. Introduction การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในยุค ปัจจุบัน ล้วนมีรากฐานมาจาก ทฤษฎีการ คำนวณ ทฤษฎีการคำนวณ จะใช้เป็นแนวคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google