งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2ออโตมาตาจำกัดสถานะ Finite-state Automata. Introduction การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในยุค ปัจจุบัน ล้วนมีรากฐานมาจาก ทฤษฎีการ คำนวณ ทฤษฎีการคำนวณ จะใช้เป็นแนวคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2ออโตมาตาจำกัดสถานะ Finite-state Automata. Introduction การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในยุค ปัจจุบัน ล้วนมีรากฐานมาจาก ทฤษฎีการ คำนวณ ทฤษฎีการคำนวณ จะใช้เป็นแนวคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2ออโตมาตาจำกัดสถานะ Finite-state Automata

2 Introduction การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในยุค ปัจจุบัน ล้วนมีรากฐานมาจาก ทฤษฎีการ คำนวณ ทฤษฎีการคำนวณ จะใช้เป็นแนวคิด เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้นไป อย่างไร้ขีดจำกัด ทฤษฎีการคำนวณ เป็นศาสตร์ที่มี ลักษณะคล้ายกับการแก้ปริศนา การศึกษา เรื่องนี้จะทำให้ ความคิด สมอง มีการ พัฒนาอย่างมาก

3 Introduction ทฤษฎีการคำนวณ เป็นหลักการที่ใช้ ในการตรวจสอบภาษาว่าตรงกับหลัก หรือไม่ เช่น ในระบบ Complier Source code  Complier  Program

4 Automata Automata เป็นแบบจำลองที่ใช้ใน การศึกษา การทำงานของคอมพิวเตอร์ใน ยุคดิจิตอล

5 Automata Finite automata ( ไฟไนต์ออโตมาตา ) Finite  จำกัด ในทางคอมพิวเตอร์ จำกัด อาจสื่อถึง หน่วยความจำ Automata คือ แบบจำลองการ ทำงาน หน่วยความจำ มีหน้าที่เก็บสถานะ ของ Automata ถ้าหน่วยความจำมีจำกัด Automata ก็จะ มีการทำงานที่จำกัดด้วย

6 Automata Finite automata ( ไฟไนต์ออโตมาตา ) Finite  จำกัด ในทางคอมพิวเตอร์ จำกัด อาจสื่อถึง หน่วยความจำ Automata คือ แบบจำลองการ ทำงาน หน่วยความจำ มีหน้าที่เก็บสถานะ ของ Automata ถ้าหน่วยความจำมีจำกัด Automata ก็จะ มีการทำงานที่จำกัดด้วย

7 Finite Automata Finite automata ** ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ababb ใช่ / ไม่ใช่ **automata จะอ่านข้อมูลมาทีละตัวและตรวจสอบดูว่ามันถูกต้อง หรือยอมรับหรือไม่

8 พร้อมด้วย ข้อมูลออก FA with Output พร้อมด้วย ข้อมูลออก FA with Output เชิงกำหนด Deterministic FA (DFA) เชิงกำหนด เชิงไม่กำหนด Non- deterministic FA (NFA) เชิงไม่กำหนด เปลี่ยนสถานะด้วย อักขระว่าง FA with - Transition เปลี่ยนสถานะด้วย อักขระว่าง FA with - Transition ออโตมาตา จำกัดสถานะ Finite-state Automata

9 ออโตมาตาจำกัดสถานะเชิงกำหนด (Deterministic Finite Automata) DFA

10 Q0Q1 11/0 00/1 00/0 01/1 10/1 11/1 10/0 01/

11 State Transition Diagram แผนผังการเปลี่ยนสถานะ Initial State Final State symbol State control direction L Language State

12 : เซตของ states ( สถานะ ) : เซตของ Input alphabets/symbols ( อักษร / สัญลักษณ์ รับเข้า ) : Initial state ( สถานะเริ่มต้น ) : เซตของ Final states ( สถานะสิ้นสุด ) : ฟังก์ชั่น (State) Transition ( การเปลี่ยน [ สถานะ ]) ออโตมาตาจำกัดสถานะเชิงกำหนด Deterministic Finite-state Automata (DFA) รูปแบบทั่วไปของ DFA

13 Set of States (Q)

14 Input Alphabet

15 Initial State

16 Final state (F)

17 Input Tap 1100 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram End of String ยอมรับ (Accept) DFA เครื่องนี้ ยอมรับ (Accept) 1100 หรือ จำ (Recognize) DFA เครื่องนี้ จำ (Recognize) 1100 ได้

18 Input Tap 0011 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram End of String ปฏิเสธ (Reject) DFA เครื่องนี้ ปฏิเสธ (Reject)

19 Input Tap b abba End of String AB C ab, ab,ab,a AB C b b ตัวอย่างการทำงานของ State diagram 2 ยอมรับ (Accept) DFA เครื่องนี้ ยอมรับ (Accept) abbab หรือ จำ (Recognize) DFA เครื่องนี้ จำ (Recognize) abbab ได้

20 Input Tap aaab End of String AB C ab, ab,ab, AB C ตัวอย่างการทำงานของ State diagram 2 ปฏิเสธ (Reject) DFA เครื่องนี้ ปฏิเสธ (Reject) aaab baa a

21 Transition functions

22 Transition table States (Q)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2ออโตมาตาจำกัดสถานะ Finite-state Automata. Introduction การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในยุค ปัจจุบัน ล้วนมีรากฐานมาจาก ทฤษฎีการ คำนวณ ทฤษฎีการคำนวณ จะใช้เป็นแนวคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google