งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรี และภาษาคอนเท็กซ์ฟรี บทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรี และภาษาคอนเท็กซ์ฟรี บทที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรี และภาษาคอนเท็กซ์ฟรี บทที่ 5

2 ภาษาคอนเท็กซ์ฟรี (Context-free Language) เป็นภาษาหนึ่งที่มีความสามารถมากกว่า ภาษาเรกูลาร์ เป็นเซตที่ใหญ่กว่าและครอบคลุมเซต ของภาษาเรกูลาร์ ภาษาคอนเท็กซ์ฟรีมีเครื่องมือรองรับ ภาษาที่เรียกว่าพุชดาวน์ออโตมาตา ภาษาเร กูลาร์ ภาษาคอน เท็กซ์ฟรี

3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาคอนเท็กซ์ฟรี ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรี และพุชดาวน์ออโตมาตา PDA ภาษาคอนเท็กซ์ฟรี พุชดาวน์ออโตมาตา (PDA) ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ ฟรี สแต็ก (Stack)

4 ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรี (Context- free Grammar) นิยาม โดยที่ V คือ เซตของตัวแปร (Variable) T คือ เซตของสัญลักษณ์เทอร์มินอล (Terminal Symbol) นอกจากนี้ S คือ สัญลักษณ์เริ่มต้น (Start Symbol) P คือ เซตของโปรดักชัน (Production) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ โดยที่ A คือ ตัวแปร และ คือ สตริงของ

5 ตัวอย่างไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรี หรือ

6 ภาษาคอนเท็กซ์ฟรี (Context-free Language) นิยาม ภาษา L จะถูกเรียกว่าเป็นภาษาคอน เท็กซ์ฟรีก็ต่อเมื่อไวยากรณ์คอนเท็กซ์ ฟรี G ซึ่งสามารถทำให้ L(G)=L ตัวอย่าง จงพิสูจน์ว่าภาษา เป็นภาษาคอนเท็ซ์ฟรี พิสูจน์ : จะสร้างไวยากรณ์ G เพื่อทำให้ L(G)=L สรุป ไวยากรณ์ดังกล่าวเป็นไวยากรณ์ คอนเท็กซ์ฟรี

7 ต้นไม้แสดงการได้มา (Derivation Tree) การแสดงการได้มาของสตริงโดยเริ่มต้น จากสัญลักษณ์เริ่มต้นของไวยากรณ์ มีความ ซับซ้อนและเข้าใจยากต่อการทำความเข้าใจ เช่น การสร้างสตริง abbbbbb ออกมาจาก ไวยากรณ์ G

8 แสดงการได้มาของสตริง abbbbbb จากไวยากรณ์ G SaABbBbAAbBbbBbSaABbBbAAbBbbBb

9 วจีวิภาคของไวยากรณ์ วจีวิภาค (Parsing) คือ การแสดงขั้นตอน การได้มาของสตริงที่ถูกต้องออกมาจาก ไวยากรณ์ กระบวนการได้มาของสตริงนั้นสามารถ ทำได้ 2 วิธี คือ 1. การได้มาทางซ้าย (Left Derivation) 2. การได้มาทางขวา (Right Derivation)

10 ตัวอย่าง กำหนดให้ไวยากรณ์ G=({S},{a,b},S,P) แสดงการได้มาซึ่งสตริง aaabb การได้มาทางซ้าย (Left Derivation) การได้มาทางขวา (Right Derivation)

11 แบบฝึกหัด

12 จงสร้างภาษาคอนเท็กซ์ฟรีซึ่งถูกสร้างจาก ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรีดังต่อไปนี้ให้อยู่ใน รูปของ 1. ต้นไม้แสดงการได้มา 2. การได้มาทางซ้าย (Left Derivation) 3. การได้มาทางขวา (Right Derivation)


ดาวน์โหลด ppt ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรี และภาษาคอนเท็กซ์ฟรี บทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google