งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไวยากรณ์เรกูลาร์ บทที่ 3 ( ต่อ ). ไวยากรณ์เรกูลาร์ ทุกภาษาต้องมีไวยากรณ์รองรับ ไวยากรณ์ทำหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์ใน การสร้างภาษา   a  the  doc.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไวยากรณ์เรกูลาร์ บทที่ 3 ( ต่อ ). ไวยากรณ์เรกูลาร์ ทุกภาษาต้องมีไวยากรณ์รองรับ ไวยากรณ์ทำหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์ใน การสร้างภาษา   a  the  doc."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไวยากรณ์เรกูลาร์ บทที่ 3 ( ต่อ )

2 ไวยากรณ์เรกูลาร์ ทุกภาษาต้องมีไวยากรณ์รองรับ ไวยากรณ์ทำหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์ใน การสร้างภาษา   a  the  doc

3 ไวยากรณ์เรกูลาร์ <> คือตัวแปร (Variable) เช่น สัญลักษณ์ที่ไม่ได้ล้อมรอบด้วย เครื่องหมาย <> เรียก เทอร์มินอล เช่น a, the, doc, cat สามารถใช้ไวยากรณ์เรกูลาร์ (Regular Grammar) อธิบายภาษาเรกูลาร์ได้อีก นอกจากใช้นิพจน์เรกูลาร์ และไฟไนต์ออ โตมาตา

4 ไวยากรณ์เรกูลาร์ (Regular Grammar) นิยาม กำหนดให้ไวยากรณ์ G = (V,T,S,P) ไวยากรณ์ G จะเป็น เรกูลาร์เมื่อ G อยู่ใน รูปอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  V 1  t 1 V 2 ( ไวยากรณ์แบบ Right- linear) V 1  t 2 หรือ  V 1  V 2 t 1 ( ไวยากรณ์แบบ Left- linear) V 1  t 2 โดยที่ และ

5 ตัวอย่างที่ 1 ไวยากรณ์เรกูลาร์ G = (V,T,S,P) โดยที่ V = {V 1,V 2 } T = {a,b} S = {V 1 } P : V 1  a V 1 | abV 2 V 2  a | b ไวยากรณ์นี้ถือว่าเป็นไวยากรณ์แบบ Right- linear

6 ตัวอย่างที่ 2 ไวยากรณ์เรกูลาร์ G = (V,T,S,P) โดยที่ V = {S} T = {a,b} S = {S} P : S  abS S  a

7 แบบฝึกหัด

8 ภาษาของไวยากรณ์เรกูลาร์ G ดังต่อไปนี้ สามารถอธิบายได้คืออะไร

9 การลดรูปสถานะของไฟไนต์ออโตมาตา

10 การลดรูปสถานะของไฟไนต์ออโต มาตา ไฟไนต์ออโตมาตาสามารถอธิบายภาษาเร กูลาร์ได้ ไฟไนต์ออโตมาตาที่ยาวซับซ้อน ทำ ความเข้าใจได้ยาก สามารถลดรูปไฟไนต์ออโตมาตาได้

11 หลักการลดรูปสถานะของไฟไนต์ออ โตมาตา 1. พยายามกำจัดสถานะที่ไม่ใช่สถานะเริ่มต้น และสถานะสุดท้าย ในที่นี้คือ q 2. สร้างนิพจน์เรกูลาร์ที่ต้องใช้ในการเดินจาก สถานะเริ่มต้น q i ไปยังสถานะสุดท้าย q j และจาก q j ไป q i q qjqj qiqi e ab cd

12 ตัวอย่างที่ 1 การลดรูปสถานะของ ไฟไนต์ออโตมาตา q qjqj qiqi e qjqj qiqi ce * b ab cd ae * d ce * d ae * b

13 ตัวอย่างที่ 2 การลดรูปสถานะของ ไฟไนต์ออโตมาตา qjqj qkqk qiqi 0 1 0, 1 0 0 1 qkqk qiqi 0,10 * 1 10 * 0

14 แบบฝึกหัด

15 จงทำการลดรูปสถานะของไฟไนต์ออโต มาตาดังต่อไปนี้ qjqj qkqk qiqi 10 0 1 10 qjqj qkqk qiqi 10 0 1 10


ดาวน์โหลด ppt ไวยากรณ์เรกูลาร์ บทที่ 3 ( ต่อ ). ไวยากรณ์เรกูลาร์ ทุกภาษาต้องมีไวยากรณ์รองรับ ไวยากรณ์ทำหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์ใน การสร้างภาษา   a  the  doc.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google