งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน

2 สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สภาพอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ในขณะที่ลมตะวันตกจากพม่าพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนืออุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุม อ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย  ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 23 พฤศจิกายน 2557 เท่ากับ 1,384มิลลิเมตร น้อยกว่า 30 ปี เท่ากับ 280 มิลลิเมตร และ น้อยกว่าปี 56 เท่ากับ 231 มิลลิเมตร สภาพน้ำท่า ในทุกภาค โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้อย มีแนวโน้มลดลง ยกเว้นลุ่มน้ำมูล และตาปี อยู่ในเกณฑ์น้ำมากและมีแนวโน้มลดลง สภาพน้ำในลำน้ำโขง อยู่ในเกณฑ์ปกติ สภาพน้ำในอ่างขนาดใหญ่ 33 อ่าง มีปริมาตรน้ำใช้การได้ 22,131 ล้านลูกบาศก์เมตร (31%) อ่างมี ปริมาตรน้ำใช้การ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยกว่า 30% มี 5 แห่ง การบริหารจัดการภัยแล้งปี 2550 2 2 2

3 ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศ
ปริมาณฝนสะสมเทียบกับค่าปกติ 1 ม.ค. 57 – 23 พ.ย. 57 ปริมาณฝนสะสมของประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม - ปัจจุบัน ปริมาณฝน 1 ม.ค. – 23 พ.ย. 57 = 1,384 ม.ม. ฝนปี = 1,615 มม. ฝนปี = 1,384 มม. ฝนปี 30 ปี = 1,665 มม. 2554 30 ปี 2556 2555 2557

4 ปริมาณฝนสะสมภาคเหนือ ปริมาณฝนสะสมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ปริมาณฝนสะสมภาคตะวันออก ปริมาณฝนสะสมภาคตะวันตก ปริมาณฝนสะสมภาคกลาง ปริมาณฝนสะสมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนสะสมภาคใต้ Page 4 การบริหารจัดการภัยแล้งปี 2550 4 4 4

5 ปริมาตรน้ำใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 33 อ่าง ปี 2556 กับ ปี 2557
82 แม่งัด 50 30 ศรีนครินทร์ 86 แก่งกระจาน 27 ภูมิพล 79 ทับเสลา 85 กระเสียว 33 สิริกิติ์ 83 แควน้อย 42 แม่กวง 110 กิ่วคอหมา 92 กิ่วลม 90 ปราณบุรี 35 บางลาง 60 รัชชประภา 46 ลำปาว อุบลรัตน์ 63 ห้วยหลวง 57 64 น้ำอูน น้ำพุง 47 บางพระ 91 หนองปลาไหล ประแสร์ 89 ขุนด่านฯ คลองสียัด 99 ป่าสัก ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำแซะ 96 107 95 98 สิรินธร วชิราลงกรณ์ จุฬาภรณ์ ลำนางรอง 24 พ.ย. 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก 4 แห่ง % เกณฑ์น้ำดี แห่ง % เกณฑ์น้ำพอใช้ 12 แห่ง ≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย แห่ง ปี 2557 63 แม่งัด 26 วชิราลงกรณ 16 ศรีนครินทร์ 56 แก่งกระจาน 18 ภูมิพล 33 ทับเสลา 37 กระเสียว สิริกิติ์ 79 แควน้อย 12 แม่กวง กิ่วคอหมา 71 47 กิ่วลม 61 ปราณบุรี 39 บางลาง รัชชประภา 54 42 ห้วยหลวง 28 62 น้ำอูน 38 น้ำพุง 49 สิรินธร 45 บางพระ 82 หนองปลาไหล 92 ประแสร์ 97 ขุนด่านฯ 60 คลองสียัด 51 จุฬาภรณ์ 96 ป่าสัก ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำแซะ 24 67 ลำนางรอง 24 พ.ย. อุบลรัตน์ ลำปาว ปี 2556 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก 15 แห่ง % เกณฑ์น้ำดี แห่ง % เกณฑ์น้ำพอใช้ 7 แห่ง ≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย แห่ง ปี พ.ศ. ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) % น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) 2557 45,634 65 22,131 31 2556 53,211 76 29,708 42

6 ไม่มีสถานีที่แจ้งเตือนภัย
จำนวนครั้งที่เตือนในรอบสัปดาห์ 17 – 24 พ.ย. 2557 จำนวนครั้ง - - ไม่มีสถานี ที่แจ้งเตือนอพยพ ไม่มีสถานีที่แจ้งเตือนภัย

7 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า และพื้นที่เฝ้าระวัง
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน แต่มีลมตะวันตกพัดนำความเย็นจากประเทศพม่าตอนบนเข้ามาเข้าปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ในช่วงวันที่ พ.ย ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ในขณะที่ลมตะวันออกจากทะเลจีนใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางพื้นที่ ในระยะนี้สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังอ่อน ตลอดช่วง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย สรุปการคาดหมาย ในช่วงวันที่ 24-30พ.ย. ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ของพื้นที่ ตลอดช่วง ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา

8 ผลการสูบน้ำเติมน้ำในแหล่งน้ำ
การช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำ ลำดับ สถานที่สูบน้ำ จังหวัด ขนาดเครื่องสูบ จำนวน ปริมาณการสูบน้ำ/ลบ.ม พื้นที่รับประโยชน์ ดำเนินการโดย (นิ้ว) (เครื่อง) 1 บ้านวังหงส์ หมู่5, 6 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง นครสวรรค์ 12 35,640 พื้นที่การเกษตร 4,000 ไร่ สทภ. 2 2 บ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง 145,800 พื้นที่การเกษตร 1,700 ไร่ สทภ. 2 หมู่ 3 บ้านโนนฤาษี หมู่ 12 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 102,000 530 หลังคาเรือน 1,400 คน สทภ. 5 3 บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช 10 10,240 250 หลังคาเรือน 1,000 คน สทภ. 5 4 10,504 สทภ. 6 5 บ้านตะเคียนคู่ หมู่ 13 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย 155,520 169 หลังคาเรือน 522 คน 6 บ้านดอนตัดเรือ หมู่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง 8 7,585 132 หลังคาเรือน 580 คน 7 บ้านครบุรี หมู่ 1 บ้านสระบัว หมู่ 8 บ้านนา หมู่ 2 และ บ้านหัวสะพาน หมู่ 10 4 หมู่บ้าน 652 หลังคาเรือน 2,519 คน ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง 180,000 บ้านโนนเพชร หมู่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง 116,640 316 หลังคาเรือน 1,296 คน 9 หมู่ที่ 2 , 4, 6 ตำบลโคกหม้อ และ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก และ ตาก 180 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1,000ไร่ สทภ. 1 หมู่ที่ 1,3,9,10,12 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด 12,000 320 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1,200 ไร่ 11 บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ,10 และ บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางแมว อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น 504,000 610 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 700 ไร่ สทภ. 4 หมู่ที่ 2 ,3 , 5 และ 14 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 30 89,000 สทภ. 9 13 หมู่ 3 ตำบลบ้านเกาะ ตำบลไผ่ล้อม และตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ 38,000 14 หมู่ 5 , 7, 9 และ 12 ตำบลร้องกวาง และหมู่ 3 และ 5 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง แพร่ 35,000 พื้นที่การเกษตร 2,500 ไร่ 15 ตำบลบ้านเกาะ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง ตำบลไผ่ล้อม ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล 388,800 พื้นที่การเกษตร 10,000 ไร่เศษ 16 บ้านท่าสวนยา หมู่ 12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง 74,000 317 หลังคาเรือน 1,420 คน 17 40,000 27 หลังคาเรือน 120 คน รวมทั้งสิ้น 1,944,729

9 แผนงานรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
โครงการสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายผู้ใช้น้ำ คณะกรรมการลุ่มน้ำ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง

10


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google