งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ที่ควรรำลึกและ จดจำ เป็นสิ่งก่อสร้างที่คร่าชีวิตทหารเชลยศึก ฝ่ายสัม พันธมิตรนับร้อย นับพันนาย ซึ่ง ทหาร เหล่านี้ต้องทนลำบาก และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ที่ควรรำลึกและ จดจำ เป็นสิ่งก่อสร้างที่คร่าชีวิตทหารเชลยศึก ฝ่ายสัม พันธมิตรนับร้อย นับพันนาย ซึ่ง ทหาร เหล่านี้ต้องทนลำบาก และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ที่ควรรำลึกและ จดจำ เป็นสิ่งก่อสร้างที่คร่าชีวิตทหารเชลยศึก ฝ่ายสัม พันธมิตรนับร้อย นับพันนาย ซึ่ง ทหาร เหล่านี้ต้องทนลำบาก และ เจ็บป่วยต่อ โรคไข้ป่า เพียงเพื่อที่จะสร้าง ทาง รถไฟไปสู่ประเทศพม่า ตาม คำสั่งของนายทหาร ทหารชาวญี่ปุ่น

2

3 ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุก อำเภอบ้าน โป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแคว ใหญ่ไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อให้ถึง ปลายทางที่เมืองตันบูซายัด ประเทศพม่า รวมระยะทางใน เขตประเทศไทย 300 กิโลเมตร ใช้เวลาในการสร้างเสร็จ เพียง 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ. ศ ถึงเดือนตุลาคม พ. ศ เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศ พม่า หลังสงครามทางรถไฟบางส่วนถูกเลาะทิ้ง บางส่วน จมอยู่ใต้ทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม ทางรถไฟสายนี้ถือเป็น อนุสรณ์ให้รำลึกถึงเหตุการณ์สงครามในครั้งนั้นจาก น้ำพักน้ำแรงของการบุกเบิกก่อสร้างของทหารเชลยศึก ฝ่ายสัมพันธมิตรที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มา ทิวทัศน์ตลอด เส้นทางนี้สวยงามมาก โดยเฉพาะบริเวณถ้ำกระแซ ที่ เส้นทางรถไฟจะลัดเลาะไปตามเชิงผาเลียบไปกับลำน้ำ แควน้อย ปัจจุบันทางรถไฟสายนี้สุดปลายทางที่บ้านท่า เสาหรือสถานีน้ำตก ระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานี น้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร การรถไฟแห่ง ประเทศไทยเปิดบริการเดินรถบนเส้นทางสายนี้ทุกวัน และ จัดรถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพฯ - น้ำตก ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร , หรือ 1690

4 การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิด บริการเดินรถบนเส้นทางสายนี้ทุกวัน และจัดรถไฟขบวนพิเศษสาย กรุงเทพฯ - น้ำตก ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่ง ประเทศไทย โทร , หรือ

5 เที่ยวที่ 1 วังโพออก น. ท่ากิเลนถึง น. เที่ยวที่ 2 ท่ากิเลนออก น. วังโพถึง น. เที่ยวที่ 3 วังโพออก น. ท่ากิเลนถึง น. เที่ยวที่ 4 ท่ากิเลนออก น. วังโพถึง น. เที่ยวที่ 5 วังโพออก น. ท่ากิเลนถึง น. เที่ยวที่ 6 ท่ากิเลนออก น. วังโพถึง น. เที่ยวที่ 7 วังโพออก น. ท่ากิเลนถึง น. เที่ยวที่ 8 ท่ากิเลนออก น. วังโพถึง น. สะพานถ้ำกระแซ

6 ติดต่อซื้อตั๋วได้ในวันเดินทาง ที่ สถานี กาญจนบุรี ท่ากิเลน และ วังโพ ถ้าต้องการซื้อตั๋วล่วงหน้าเป็นหมู่คณะ ( ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ) ติดต่อซื้อตั๋วได้ที่ หมวดจำหน่ายตั๋ว ล่วงหน้า ( ภายในอาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ ) สอบถาม รายละเอียดได้ที่ หมวด จำหน่าย ตั๋ว ล่วงหน้า ต่อ 5217,5229 สถานี กาญจน บุรี 034 – หรือ สายด่วน 1690 หรือ web site

7


ดาวน์โหลด ppt ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ที่ควรรำลึกและ จดจำ เป็นสิ่งก่อสร้างที่คร่าชีวิตทหารเชลยศึก ฝ่ายสัม พันธมิตรนับร้อย นับพันนาย ซึ่ง ทหาร เหล่านี้ต้องทนลำบาก และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google