งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ที่ควรรำลึกและ จดจำ เป็นสิ่งก่อสร้างที่คร่าชีวิตทหารเชลยศึก ฝ่ายสัม พันธมิตรนับร้อย นับพันนาย ซึ่ง ทหาร เหล่านี้ต้องทนลำบาก และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ที่ควรรำลึกและ จดจำ เป็นสิ่งก่อสร้างที่คร่าชีวิตทหารเชลยศึก ฝ่ายสัม พันธมิตรนับร้อย นับพันนาย ซึ่ง ทหาร เหล่านี้ต้องทนลำบาก และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ที่ควรรำลึกและ จดจำ เป็นสิ่งก่อสร้างที่คร่าชีวิตทหารเชลยศึก ฝ่ายสัม พันธมิตรนับร้อย นับพันนาย ซึ่ง ทหาร เหล่านี้ต้องทนลำบาก และ เจ็บป่วยต่อ โรคไข้ป่า เพียงเพื่อที่จะสร้าง ทาง รถไฟไปสู่ประเทศพม่า ตาม คำสั่งของนายทหาร ทหารชาวญี่ปุ่น

2

3 ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุก อำเภอบ้าน โป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแคว ใหญ่ไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อให้ถึง ปลายทางที่เมืองตันบูซายัด ประเทศพม่า รวมระยะทางใน เขตประเทศไทย 300 กิโลเมตร ใช้เวลาในการสร้างเสร็จ เพียง 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ. ศ. 2485 ถึงเดือนตุลาคม พ. ศ. 2486 เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศ พม่า หลังสงครามทางรถไฟบางส่วนถูกเลาะทิ้ง บางส่วน จมอยู่ใต้ทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม ทางรถไฟสายนี้ถือเป็น อนุสรณ์ให้รำลึกถึงเหตุการณ์สงครามในครั้งนั้นจาก น้ำพักน้ำแรงของการบุกเบิกก่อสร้างของทหารเชลยศึก ฝ่ายสัมพันธมิตรที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มา ทิวทัศน์ตลอด เส้นทางนี้สวยงามมาก โดยเฉพาะบริเวณถ้ำกระแซ ที่ เส้นทางรถไฟจะลัดเลาะไปตามเชิงผาเลียบไปกับลำน้ำ แควน้อย ปัจจุบันทางรถไฟสายนี้สุดปลายทางที่บ้านท่า เสาหรือสถานีน้ำตก ระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานี น้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร การรถไฟแห่ง ประเทศไทยเปิดบริการเดินรถบนเส้นทางสายนี้ทุกวัน และ จัดรถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพฯ - น้ำตก ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือ 1690

4 การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิด บริการเดินรถบนเส้นทางสายนี้ทุกวัน และจัดรถไฟขบวนพิเศษสาย กรุงเทพฯ - น้ำตก ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่ง ประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือ 1690 www.railway.co.th www.railway.co.th

5 เที่ยวที่ 1 วังโพออก 09.06 น. ท่ากิเลนถึง 09.2 5 น. เที่ยวที่ 2 ท่ากิเลนออก 09.40 น. วังโพถึง 10.0 0 น. เที่ยวที่ 3 วังโพออก 10.15 น. ท่ากิเลนถึง 10.3 5 น. เที่ยวที่ 4 ท่ากิเลนออก 10.50 น. วังโพถึง 11.1 0 น. เที่ยวที่ 5 วังโพออก 11.25 น. ท่ากิเลนถึง 11.4 5 น. เที่ยวที่ 6 ท่ากิเลนออก 12.17 น. วังโพถึง 12.3 7 น. เที่ยวที่ 7 วังโพออก 12.52 น. ท่ากิเลนถึง 13.1 2 น. เที่ยวที่ 8 ท่ากิเลนออก 13.54 น. วังโพถึง 14.1 4 น. สะพานถ้ำกระแซ

6 ติดต่อซื้อตั๋วได้ในวันเดินทาง ที่ สถานี กาญจนบุรี ท่ากิเลน และ วังโพ ถ้าต้องการซื้อตั๋วล่วงหน้าเป็นหมู่คณะ ( ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ) ติดต่อซื้อตั๋วได้ที่ หมวดจำหน่ายตั๋ว ล่วงหน้า ( ภายในอาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ ) สอบถาม รายละเอียดได้ที่ หมวด จำหน่าย ตั๋ว ล่วงหน้า 02 - 621 - 8701 ต่อ 5217,5229 สถานี กาญจน บุรี 034 – 511 - 285 หรือ สายด่วน 1690 หรือ web site WWW.RAILWAY.CO.TH

7


ดาวน์โหลด ppt ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ที่ควรรำลึกและ จดจำ เป็นสิ่งก่อสร้างที่คร่าชีวิตทหารเชลยศึก ฝ่ายสัม พันธมิตรนับร้อย นับพันนาย ซึ่ง ทหาร เหล่านี้ต้องทนลำบาก และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google