งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มิถุนายน 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มิถุนายน 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มิถุนายน 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 มิ.ย. 57) ผู้ป่วยสะสม 212 ราย (เสียชีวิต 2 ราย) อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 18 ของประเทศไทย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม จำนวน (ราย)

5 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามเครือข่าย (ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 พื้นที่ ยอดสะสม ปี 2557 (1 ม.ค. 57 – 20 มิ.ย. 57) เดือนมิถุนายน 2557 (20 พ.ค.57–20 มิ..ย 57) จำนวน (ราย) อัตราป่วยต่อ แสน จำนวน (ราย) อัตราป่วยต่อ แสน อำเภอเมือง6623.8182.89 อำเภอกำแพงแสน2620.7421.60 อำเภอนครชัยศรี6863.6765.62 อำเภอดอนตูม24.2000.00 อำเภอบางเลน1113.4311.22 อำเภอสามพราน37 (ตาย 2 ราย)21.9631.78 อำเภอพุทธมณฑล26.3100.00 รวม212(ตาย 2 ราย)25.26202.38 ตารางที่ 1 จำนวนและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม ที่มา : บัตรรายงานผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง (รง.506/507) งานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2557)

9 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (25มิย57)

10 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม จำแนกตามกลุ่มอายุ (ข้อมูล ณ 25 มิย 57) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

11 โรคสำคัญ

12 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก

13

14 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 มิ.ย. 57) สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม จำนวน (ราย)

15

16

17

18 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคมือ เท้า ปาก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (25มิย57)

19 อำเภอตำบล เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ บางแขม ตาก้อง ดอนยายหอม บ่อพลับ นครปฐม วังตะกู หนองปากโลง หนองดินแดง โพรงมะเดื่อ ลำพยา ทัพหลวง หนองงูเหลือม บ้านยาง กำแพงแสน ทุ่งกระพังโหม กระตีบ ทุ่งลูกนก ทุ่งกระพังโหม ห้วยขวาง ทุ่งขวาง ทุ่งบัว กำแพงแสน ห้วยม่วง รางพิกุลหนองกระทุ่ม วังน้ำเขียว นครชัยศรีแหลมบัว ศรีมหาโพธิ์ ห้วยพลู วัดละมุด บางแก้วฟ้า ลานตากฟ้า ดอนตูมสามง่าม ห้วยพระ ห้วยด้วน บางเลนบางเลน บางปลา บางไทรป่า สามพรานท่าข้าม บางกระทึก ไร่ขิง ท่าตลาด คลองใหม่ อ้อมใหญ่ พุทธมณฑลศาลายา คลองโยง ตารางที่ 2 ตำบลที่กำลังพบการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม ( ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557)

20 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 มิ.ย 57) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดนครปฐม จำนวน (ราย)

21 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

22

23 เฝ้าระวังโรคระบบ ILI

24 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มิถุนายน 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google