งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มิถุนายน 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มิถุนายน 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มิถุนายน งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 เปรียบเทียบผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดนครปฐม
เดือนมิถุนายน 2557 กับ เดือนมิถุนายน 2556 อัตราต่อปชกแสนคน 2

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม
ผู้ป่วยสะสม 212 ราย (เสียชีวิต 2 ราย) อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 18 ของประเทศไทย จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 มิ.ย. 57)

5 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามพื้นที่
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามเครือข่าย
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกตามเครือข่าย (ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามพื้นที่
จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 จำนวน (ราย) อัตราป่วยต่อแสน 66 23.81 8 2.89 68 63.67 6 5.62
ตารางที่ จำนวนและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม พื้นที่ ยอดสะสม ปี 2557 (1 ม.ค. 57 – 20 มิ.ย. 57) เดือนมิถุนายน 2557 (20 พ.ค.57–20 มิ..ย 57) จำนวน (ราย) อัตราป่วยต่อแสน อำเภอเมือง 66 23.81 8 2.89 อำเภอกำแพงแสน 26 20.74 2 1.60 อำเภอนครชัยศรี 68 63.67 6 5.62 อำเภอดอนตูม 4.20 0.00 อำเภอบางเลน 11 13.43 1 1.22 อำเภอสามพราน 37 (ตาย 2 ราย) 21.96 3 1.78 อำเภอพุทธมณฑล 6.31 รวม 212(ตาย 2 ราย) 25.26 20 2.38 ที่มา : บัตรรายงานผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง (รง.506/507) งานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2557)

9 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก
แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (25มิย57)

10 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม
จำแนกตามกลุ่มอายุ (ข้อมูล ณ 25 มิย 57) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

11 โรคสำคัญ

12 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก

13

14 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม
จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 มิ.ย. 57)

15

16

17

18 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคมือ เท้า ปาก
แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (25มิย57)

19 ตารางที่ 2 ตำบลที่กำลังพบการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ ตำบลที่กำลังพบการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557) อำเภอ ตำบล เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ บางแขม ตาก้อง ดอนยายหอม บ่อพลับ นครปฐม วังตะกู หนองปากโลง หนองดินแดง โพรงมะเดื่อ ลำพยา ทัพหลวง หนองงูเหลือม บ้านยาง กำแพงแสน ทุ่งกระพังโหม กระตีบ ทุ่งลูกนก ทุ่งกระพังโหม ห้วยขวาง ทุ่งขวาง ทุ่งบัว กำแพงแสน ห้วยม่วง รางพิกุลหนองกระทุ่ม วังน้ำเขียว นครชัยศรี แหลมบัว ศรีมหาโพธิ์ ห้วยพลู วัดละมุด บางแก้วฟ้า ลานตากฟ้า ดอนตูม สามง่าม ห้วยพระ ห้วยด้วน บางเลน บางเลน บางปลา บางไทรป่า สามพราน ท่าข้าม บางกระทึก ไร่ขิง ท่าตลาด คลองใหม่ อ้อมใหญ่ พุทธมณฑล ศาลายา คลองโยง

20 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดนครปฐม
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดนครปฐม จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 มิ.ย 57)

21 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

22

23 เฝ้าระวังโรคระบบ ILI

24 ขอบคุณค่ะ Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มิถุนายน 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google