งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ เดือนเมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ เดือนเมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ เดือนเมษายน 2555

2 การดำเนินรายการวิทยุ " หมอ ทาง " ณ วันที่ 21 มีนาคม – 20 เมษายน 2555 การดำเนินรายการวิทยุ " หมอ ทาง " ณ วันที่ 21 มีนาคม – 20 เมษายน 2555 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 148 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ “ หมอทาง ” บน เว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท ( หน่วยงานที่จัดส่ง คลิปมายังกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ) จำนวน 56 ครั้ง

3 การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” การดำเนิน รายการ ดำเนิน รายการ ต่อเนื่อง ยังไม่ได้ ดำเนินการ หน่วยงานที่ ให้ทชจ. ใน สังกัด ดำเนินการ เม. ย.55 77 หน่วยงาน 12 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

4 เดือนเมษายน จำนวน 14 หน่วยงาน ได้แก่ ทชจ. สมุทรปราการ สทช. ที่ 10 ( เชียงใหม่ ) ทชจ. ระยอง ทชจ. เชียงใหม่ สทช. ที่ 5 ( นครราชสีมา ) ทชจ. ชุมพร ทชจ. ขอนแก่น ทชจ. สงขลา ทชจ. เพชรบูรณ์ สทช. ที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) ทชจ. เลยทชจ. สระแก้ว ทชจ. ลำปางทชจ. เชียงราย เดือนเมษายน จำนวน 14 หน่วยงาน ได้แก่ ทชจ. สมุทรปราการ สทช. ที่ 10 ( เชียงใหม่ ) ทชจ. ระยอง ทชจ. เชียงใหม่ สทช. ที่ 5 ( นครราชสีมา ) ทชจ. ชุมพร ทชจ. ขอนแก่น ทชจ. สงขลา ทชจ. เพชรบูรณ์ สทช. ที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) ทชจ. เลยทชจ. สระแก้ว ทชจ. ลำปางทชจ. เชียงราย ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

5 จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ ทชจ. ปทุมธานีทชจ. นครสวรรค์ ทชจ. นนทบุรี ทชจ. กำแพงเพชรทชจ. พระนครศรีอยุธยา ทชจ. กาญจนบุรี ทชจ. ราชบุรีทชจ. อุดรธานี ทชจ. ตาก ทชจ. ปัตตานี สทช. ที่ 14 ( สุพรรณบุรี ) ทชจ. สุพรรณบุรี จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ ทชจ. ปทุมธานีทชจ. นครสวรรค์ ทชจ. นนทบุรี ทชจ. กำแพงเพชรทชจ. พระนครศรีอยุธยา ทชจ. กาญจนบุรี ทชจ. ราชบุรีทชจ. อุดรธานี ทชจ. ตาก ทชจ. ปัตตานี สทช. ที่ 14 ( สุพรรณบุรี ) ทชจ. สุพรรณบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

6 จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สทช. ที่ 7 ( อุบลราชธานี ) สทช. ที่ 11 ( สุราษฎร์ ธานี ) สทช. ที่ 12 ( สงขลา ) สทช. ที่ 15 ( อุดรธานี ) สทช. ที่ 17 ( เชียงราย ) จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สทช. ที่ 7 ( อุบลราชธานี ) สทช. ที่ 11 ( สุราษฎร์ ธานี ) สทช. ที่ 12 ( สงขลา ) สทช. ที่ 15 ( อุดรธานี ) สทช. ที่ 17 ( เชียงราย ) ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

7 จบการนำเสนอ กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สำนักฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt สรุปการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ เดือนเมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google