งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทช่วงเทศกาล สงกรานต์ อุบัติเหตุ 98 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 106 ราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทช่วงเทศกาล สงกรานต์ อุบัติเหตุ 98 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 106 ราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทช่วงเทศกาล สงกรานต์ อุบัติเหตุ 98 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 106 ราย

3 ผลการตรวจสอบความปลอดภัยทาง ถนน พื้นที่ สทช. จำนว นสาย ทาง RSA แล้ว เสร็จ ( สาย ) องค์ประกอบ จากถนน งบประมาณปรับปรุง ( บาท ) มีไม่มีระยะสั้นระยะยาว สทช. ที่ 1 ( ปทุมธานี ) 7312671,230- สทช. ที่ 2 ( สระบุรี ) 77521,254,273 - สทช. ที่ 3 ( ชลบุรี ) ไม่มีอุบัติเหตุในสายทาง สทช. ที่ 4 ( เพชรบุรี ) 1255-506,220- สทช. ที่ 5 ( นครราชสีมา ) 111385,750- สทช. ที่ 6 ( ขอนแก่น ) 76241,007,888 2,500,0 00 สทช. ที่ 7 ( อุบลราชธานี ) 111-790,300- สทช. ที่ 8 ( นครสวรรค์ ) 63-3-- สทช. ที่ 9 ( อุตรดิตถ์ ) 111-385,316-

4 ผลการตรวจสอบความปลอดภัยทาง ถนน พื้นที่ สทช. จำนว นสาย ทาง RSA แล้ว เสร็จ ( สาย ) องค์ประกอบ จากถนน งบประมาณปรับปรุง ( บาท ) มีไม่มีระยะสั้นระยะยาว สทช. ที่ 10 ( เชียงใหม่ ) 733-728,620- สทช. ที่ 11 ( สุราษฏร์ธานี ) 3321843,977- สทช. ที่ 12 ( สงขลา ) 333-3,426,091- สทช. ที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ สทช. ที่ 14 ( สุพรรณบุรี ) 511-31,964- สทช. ที่ 15 ( อุดรธานี ) 433-82,320- สทช. ที่ 16 ( กาฬสินธุ์ ) 1077-1,088,130- สทช. ที่ 17 ( เชียงราย ) 54-4-- สทช. ที่ 18 ( กระบี่ ) 5 อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม 86513516 11,202,38 1 2,500,0 00

5 สรุปงบประมาณที่ขอจัดสรร รวม 13,702,381 บาท รายละเอียดจำนวนเงิน ( บาท ) 1. งานตีเส้นจราจร 2,744,294 2. ติดตั้งราวกันอันตราย 2,084,497 3 ป้ายจราจรและเครื่องหมายนำทาง 4,168,687 4. ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณ จราจร 1,777,903 5. ปรับปรุงทางหลวง 427,000 ปรับปรุงระยะสั้น รวม 11,202,381 บาท ปรับปรุงระยะยาว รวม 2,500,000 บาท รายละเอียดจำนวนเงิน ( บาท ) 1. ปรับปรุงสามแยก 2,500,000

6 1. สอป. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับการ ปรับปรุง ระยะสั้น ในปีงบประมาณ 2555 และ ระยะยาว ในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป 2. สอป. จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการเกิด อุบัติเหตุ ในสายทางเดิมในเทศกาลปีใหม่ 2556 การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป


ดาวน์โหลด ppt อุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทช่วงเทศกาล สงกรานต์ อุบัติเหตุ 98 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 106 ราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google