งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนุภาค โมเลกุล อะตอม ไอออน 6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนุภาค โมเลกุล อะตอม ไอออน 6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนุภาค โมเลกุล อะตอม ไอออน 6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เกิดจากการชนกันของอนุภาคสารในทิศทางที่เหมาะสม อนุภาค โมเลกุล อะตอม ไอออน

2 เคลื่อนที่ช้า พลังงานจลน์ต่ำ เคลื่อนที่เร็ว พลังงานจลน์สูง

3 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
พลังงานจลน์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ทิศทางการชนของอนุภาค

4 H2(g) + I2(g) HI(g)

5 พลังงานก่อกัมมันต์ (Ea)

6 พลังงานก่อกัมมันต์ (Ea)
คือ...ค่าพลังงานพื้นฐาน ในการรวมกันเป็น สารผลิตภัณฑ์

7 ภาวะแทรนซิชั่น

8 6.3 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
ปฏิกิริยาคายพลังงาน ผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้น

9 6.3 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
ปฏิกิริยาดูดพลังงาน ผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานสูงกว่าสารตั้งต้น

10 1. ความเข้มของสารตั้งต้น 2. พื้นที่ผิวของสาร 3. อุณหภูมิ
6.4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1. ความเข้มของสารตั้งต้น 2. พื้นที่ผิวของสาร 3. อุณหภูมิ 4. ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาเคมี


ดาวน์โหลด ppt อนุภาค โมเลกุล อะตอม ไอออน 6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google