งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เกิดจากการชนกันของอนุภาคสารในทิศทางที่เหมาะสม อนุภาค โมเลกุลอะตอม ไอออน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เกิดจากการชนกันของอนุภาคสารในทิศทางที่เหมาะสม อนุภาค โมเลกุลอะตอม ไอออน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เกิดจากการชนกันของอนุภาคสารในทิศทางที่เหมาะสม อนุภาค โมเลกุลอะตอม ไอออน

2 เคลื่อนที่ช้า พลังงานจลน์ต่ำ เคลื่อนที่เร็ว พลังงานจลน์สูง

3 การเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานจลน์ ทิศทางการชนของอนุภาค

4 H 2(g) + I 2(g) 2HI (g)

5 พลังงานก่อกัมมันต์ (Ea)

6 คือ... ค่า พลังงานพื้นฐาน ในการ รวมกันเป็น ในการ รวมกันเป็น สาร ผลิตภัณฑ์ สาร ผลิตภัณฑ์

7 ภาวะแทรน ซิชั่น

8 6.3 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาคายพลังงาน ผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้น

9 6.3 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาดูดพลังงาน ฃ ผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานสูงกว่าสารตั้งต้น

10 6.4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1. ความเข้มของสารตั้งต้น 2. พื้นที่ผิวของสาร 3. อุณหภูมิ 4. ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาเคมี


ดาวน์โหลด ppt 6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เกิดจากการชนกันของอนุภาคสารในทิศทางที่เหมาะสม อนุภาค โมเลกุลอะตอม ไอออน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google