งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อะตอมของธาตุแต่ ละชนิดจะมีจำนวน โปรตอนเฉพาะตัว ตัวเลขที่แสดง จำนวนโปรตอนที่มี อยู่ในนิวเคลียสของ ธาตุ เลขมวล อะตอม เป็นจำนวนเต็มเสมอ ผลรวมของจำนวน อิเล็กตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อะตอมของธาตุแต่ ละชนิดจะมีจำนวน โปรตอนเฉพาะตัว ตัวเลขที่แสดง จำนวนโปรตอนที่มี อยู่ในนิวเคลียสของ ธาตุ เลขมวล อะตอม เป็นจำนวนเต็มเสมอ ผลรวมของจำนวน อิเล็กตรอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อะตอมของธาตุแต่ ละชนิดจะมีจำนวน โปรตอนเฉพาะตัว ตัวเลขที่แสดง จำนวนโปรตอนที่มี อยู่ในนิวเคลียสของ ธาตุ เลขมวล อะตอม เป็นจำนวนเต็มเสมอ ผลรวมของจำนวน อิเล็กตรอน มวล อะตอมอาจจะเป็น จำนวนเต็มหรือไม่ เต็มก็ได้ 1. เลขอะตอม เลข มวลอะตอมและ สัญลักษณ์ทาง นิวเคลียร์

3 สามารถทำให้ฟิล์มถ่ายรูป ดำได้ รอยดำจะขึ้นอยู่มาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับอะตอม ในสารประกอบ รังสีที่ปลดปล่อย ออกมาจากเกลือ โพแทสเซียมยูเรนิล ซัลเฟต มี 3 ชนิดคือ 1. รังสีแอลฟา 2. เบต้า 3. แกรมมา รังสีที่ปลดปล่อย ออกมาจากเกลือ โพแทสเซียมยูเรนิล ซัลเฟต มี 3 ชนิดคือ 1. รังสีแอลฟา 2. เบต้า 3. แกรมมา 2. การค้นพบ กัมมันตภาพรังสีและ การเปลี่ยนสภาพ นิวเคลียส คศ. ที่ 19 อองตวน อองรี แบ็กเกอแรล ค้นพบ เกลือของ ยูเรเนียมมีรังสีแปลกปะ หลาดปลดปล่อยออกมา อองตวน อองรี แบ็กเกอ แรล เป็นคนแรกที่ค้นพบ กัมมัมตภาพรังสี แสงแดดเป็นตัวกลาง ที่ทำให้ธาตุยูเรเนียม ปลดปล่อยรังสีเอกซ์ รังสีที่ปลดปล่อย ออกมาจากเกลือโพ เเทสเซียมยูเรนิล ซัลเฟต

4 3. สลายของธาตุ กัมมันตรังสี อันตรายการสลายของ ธาตุกัมมันตรังสี เรียกว่ากำมันตภาพ การที่นิวเคลียส สลาย ก่อนหลังไม่มีกฎเกณฑ์ ที่แน่นอนเป็นขบวนการ ทางสถิติที่เรียกว่า ความน่าจะเป็น พลังงานที่ ปลดปล่อยออกมาก็ เป็นแหลงกำเนิดมา จากนิวเคลียส การ สลายตัวเกิดขึ้น อย่างค่อยเป็นค่อย ไปไม่รุ่นแรง การที่นิวเคลีสของธาตุ ที่ไม่เสถียนเปลี่ยนไป เป็นนิวเคลียสของธาตุ ใหม่หรือเปลี่ยน โครงสร้างภายในแล้ว ปล่อยกัมมันตรังสี ออกมา

5 มวลของนิวเคลียส ของไอโซโทปต่างๆที่ นำไปรดค่า พบว่าน้อย กว่ามวลผลรวมของ โปรตอนกับนิวตรอน แรงที่เกิดในช่วงแรกๆ ในระยะสั้นๆเรียกว่า แรง นิวเคลียร์ 4. มวลพร่องและ พลังงานยึดเหนี่ยว ของนิวเคลียส นิยาม 1u=1 ส่วน 12 เท่าของมวล C-12 1u=1.605655 คูณ 10 กำลังลบ 27 กิโลกรัม นิวเคลียสจะมีจำนวน เล็กมากและมวลน้อย มากในการวัดในหน่วย แรงที่ใช้ยึดเหนี่ยวนิ วคลีออนเข้าด้วยกัน ไม่ใช่ทั้งแรงระหว่าง ประจุและแรงดึงดูด ระหว่างมวลอนุภาพ ดังกล่าวนั้นจะต้องมี มวลมากกว่า อิเล็กตรอนแต่น้อย กว่าอิเล็กตรอน

6 ทางนิวเคลียสหรือนิวคลี ออนเคลื่อนที่เข้าด้วยกัน จะเกิดการจัดเรียง ระเบียบใหม่ขึ้น นิวเคลียสอาจจะมีนิวคลี ออน หรือ การแพร่รังสี ติดตามมาก็ได้ ปฎิกิริยานิวเคลียร์ จะมี ปฎิกิริยาไม่แตกต่างไป จากปฏิกิริยา เคมีแต่ จะต่างที่ปริมาณ 5. ปฏิกิริยา นิวเคลียร์ เป็นปฏิกิริยาแยกออก จากนิวเคลียสโดยมี นิวตรอนเป็นตัววิ่งเข้า ชนนิวเคลียสหนักๆ นิวเคลียสที่ใช่หลอมจะ เป็นนิวเคลียสเล็กๆเป็น ปฏิกิริยาหลอมตัวของ นิวเคลียส

7 เป็นกัมมันตภาพรังสีจะ มีอันตรายทำให้เกิด มะเร็งได้ 6. ไอโซโทป กัมมันตรังสี และ การ นำไปใช่ ประโยชน์ สารกัมมันตภาพรังสีก็ สามารถใช่ประโยชน์ ได้เช่นกัน เช่นแต่ถ้า เกษตรใช่ทำหมัน ศัตรูพืชใช่รักษามะเร็ง สมอง ตับไต และ ไทรอยด์ ถ้าร่างกายได้ รับจะทำ ให้โมเลกุลในเซลล์ไม่ ทำงานตามปกติ โทษ ถ้าส่วนได้ได้รับ รังสีโมเลกุลต่างๆ ที่ ประกอบด้วยเซลล์จะ แตกตัว ทำให้เกิด อาการป่วยไข้และเกิด มะเร็งได้

8 7. รังสีใน ธรรมชาติ รังสีเป็นส่วนหนึ่งของ ธรรมชาติ ที่เกิดจาการ สลายตัวของสาร กัมมันตภาพรังสีรังสีที่มาก จากดธรรมชาติคือ สารกัม มันตภาพที่มาจากพื้นดิน กัมมันตภาพรังสีที่ปะปน ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป หรือมาจากสีที่มีต้นกำ เนินจากภายในนอกโลก อันตรายจากรังสี เมื่อ รังสีที่เกิดจากธาตุกัมต ภาพรังสีผ่านเข้าไปใน เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต จะทำให้เปลี่ยนแปลง หรือตายทันที่ การป้องกันถ้าจำเป็นที่ ใกล้ๆบริเวณที่ธาตุ กัมมันตภาพรังสีควรใช่ เวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะ ทำได้เพราะจะทำให้ เกิดอันตรายถึงชีวิตได้


ดาวน์โหลด ppt อะตอมของธาตุแต่ ละชนิดจะมีจำนวน โปรตอนเฉพาะตัว ตัวเลขที่แสดง จำนวนโปรตอนที่มี อยู่ในนิวเคลียสของ ธาตุ เลขมวล อะตอม เป็นจำนวนเต็มเสมอ ผลรวมของจำนวน อิเล็กตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google