งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 นโยบายและกลยุทธ์การ ตั้งราคาโดย ผู้ค้าคนกลาง 1. นโยบายการตั้งราคาโดย ผู้ค้าส่ง 1.1 นโยบายราคาเดียวกับ นโยบายหลายราคา 1.2 นโยบายตั้งราคาตาม แนวภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 นโยบายและกลยุทธ์การ ตั้งราคาโดย ผู้ค้าคนกลาง 1. นโยบายการตั้งราคาโดย ผู้ค้าส่ง 1.1 นโยบายราคาเดียวกับ นโยบายหลายราคา 1.2 นโยบายตั้งราคาตาม แนวภูมิศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 นโยบายและกลยุทธ์การ ตั้งราคาโดย ผู้ค้าคนกลาง 1. นโยบายการตั้งราคาโดย ผู้ค้าส่ง 1.1 นโยบายราคาเดียวกับ นโยบายหลายราคา 1.2 นโยบายตั้งราคาตาม แนวภูมิศาสตร์ 1.3 กลยุทธ์การให้ส่วนลด

2 2. นโยบายและกลยุทธ์การตั้ง ราคาโดยผู้ค้าปลีก 2.1 นโยบายราคาเดียวกับ นโยบายหลายราคา - นโยบายราคาเดียว - นโยบายหลายราคา 2.2 นโยบายระดับราคา - การตั้งราคา ณ ระดับ ราคาตลาด - การตั้งราคา ณ ระดับ ราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด - การตั้งราคา ณ ระดับสูง กว่าราคาตลาด

3 3. นโยบายแนวระดับราคา 4. กลยุทธ์การลดราคา 5. กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อการ ส่งเสริมการตลาด 5.1 การตั้งราคาล่อใจ 5.2 การตั้งราคาในช่วงเทศกาล พิเศษ 5.3 การขายเชื่อแบบคิด ดอกเบี้ยต่ำ 5.4 สัญญาการรับประกันและ การให้บริการ 5.5 การให้ส่วนลดตามหลัก จิตวิทยา

4 5. กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อการ ส่งเสริมการตลาด ( ต่อ ) 5.6 การลดราคาเพื่อการ ส่งเสริมการขาย 5.7 การตั้งราคาสินค้าที่ขาย ควบหรือขายรวมห่อ 5.8 การคืนเงิน 6. กลยุทธ์การตั้งราคาลวง 7. กลยุทธ์การตั้งราคาตามหลัก จิตวิทยา 7.1 การตั้งราคาตามความเคย ชิน 7.2 การตั้งราคาเลขคี่และเลข คู่ 7.3 การตั้งราคาสินค้าที่มี ชื่อเสียง

5 7. กลยุทธ์การแสดงราคาสินค้าต่อ หน่วย 8. กลยุทธ์ราคาต่ำทุกวัน 9. กลยุทธ์ราคาผลิตภัณฑ์ตรา กิจการ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 นโยบายและกลยุทธ์การ ตั้งราคาโดย ผู้ค้าคนกลาง 1. นโยบายการตั้งราคาโดย ผู้ค้าส่ง 1.1 นโยบายราคาเดียวกับ นโยบายหลายราคา 1.2 นโยบายตั้งราคาตาม แนวภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google