งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคาโดย ผู้ค้าคนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคาโดย ผู้ค้าคนกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคาโดย ผู้ค้าคนกลาง
1. นโยบายการตั้งราคาโดยผู้ค้าส่ง 1.1 นโยบายราคาเดียวกับนโยบายหลายราคา 1.2 นโยบายตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร์ 1.3 กลยุทธ์การให้ส่วนลด

2 2. นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคาโดยผู้ค้าปลีก - นโยบายราคาเดียว
2.1 นโยบายราคาเดียวกับนโยบายหลายราคา - นโยบายราคาเดียว - นโยบายหลายราคา 2.2 นโยบายระดับราคา - การตั้งราคา ณ ระดับราคาตลาด - การตั้งราคา ณ ระดับราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด - การตั้งราคา ณ ระดับสูงกว่าราคาตลาด

3 3. นโยบายแนวระดับราคา 4. กลยุทธ์การลดราคา 5
3. นโยบายแนวระดับราคา 4. กลยุทธ์การลดราคา 5. กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาด 5.1 การตั้งราคาล่อใจ 5.2 การตั้งราคาในช่วงเทศกาลพิเศษ 5.3 การขายเชื่อแบบคิดดอกเบี้ยต่ำ 5.4 สัญญาการรับประกันและการให้บริการ 5.5 การให้ส่วนลดตามหลักจิตวิทยา

4 5.6 การลดราคาเพื่อการส่งเสริมการขาย
5. กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 5.6 การลดราคาเพื่อการส่งเสริมการขาย 5.7 การตั้งราคาสินค้าที่ขายควบหรือขายรวมห่อ 5.8 การคืนเงิน 6. กลยุทธ์การตั้งราคาลวง 7. กลยุทธ์การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา 7.1 การตั้งราคาตามความเคยชิน 7.2 การตั้งราคาเลขคี่และเลขคู่ 7.3 การตั้งราคาสินค้าที่มีชื่อเสียง

5 8. กลยุทธ์ราคาต่ำทุกวัน 9. กลยุทธ์ราคาผลิตภัณฑ์ตรากิจการ
7. กลยุทธ์การแสดงราคาสินค้าต่อหน่วย 8. กลยุทธ์ราคาต่ำทุกวัน 9. กลยุทธ์ราคาผลิตภัณฑ์ตรากิจการ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคาโดย ผู้ค้าคนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google