งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

System Performance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "System Performance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 System Performance

2 Transient response specification
Transient state Steady state Delay time Rise time Peak time Maximum overshoot: Percent overshoot: Settling time

3

4 Steady-state error analysis
ค่าผิดพลาดที่สถานะอยู่ตัว จะขึ้นอยู่กับ input (อินพุต) type of open-loop transfer function of the system (ชนิดของฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิดของระบบ) กำหนดให้ฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิดของระบบป้อนกลับทั่วไปมีโครงสร้างดังนี้ N=0 เรียกว่า ระบบชนิด 0 (Type 0 system) N=1 เรียกว่า ระบบชนิด 1 (Type 1 system) N=2 เรียกว่า ระบบชนิด 2 (Type 2 system) N=3 เรียกว่า ระบบชนิด 3 (Type 3 system) การเรียกชนิดของระบบ

5 การหาค่าผิดพลาดสถานะอยู่ตัว
และ ดังนั้น จะได้ _

6 และเรียกว่า Static position error constant
Step input: ให้ และเรียกว่า Static position error constant

7 และเรียกว่า Static velocity error constant
สรุปได้ว่า 2. Ramp input: ให้ และเรียกว่า Static velocity error constant

8 ดังนั้น สรุปได้ว่า

9 และเรียกว่า Static acceleration error constant
Parabolic input: ให้ และเรียกว่า Static acceleration error constant

10 และ สรุปได้ว่า

11 - รูปที่ 1 เนื่องจาก E(s)=R(s)-C(s) จึงทำให้สามารถเปรียบเทียบ
ในกรณีระบบป้อนกลับหมด R(s) E(s) G(s) C(s) - รูปที่ 1 เนื่องจาก E(s)=R(s)-C(s) จึงทำให้สามารถเปรียบเทียบ ผลตอบสนองของระบบได้

12 จากรูปที่ 1 ถ้า และ A มีขนาดสองหน่วย
Example: จากรูปที่ 1 ถ้า และ A มีขนาดสองหน่วย จงหา และ


ดาวน์โหลด ppt System Performance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google