งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

System Performance. Transient response specification Delay time Rise time Peak time Maximum overshoot: Percent overshoot: Settling time Transient stateSteady.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "System Performance. Transient response specification Delay time Rise time Peak time Maximum overshoot: Percent overshoot: Settling time Transient stateSteady."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 System Performance

2 Transient response specification Delay time Rise time Peak time Maximum overshoot: Percent overshoot: Settling time Transient stateSteady state

3

4 Steady-state error analysis ค่าผิดพลาดที่สถานะอยู่ตัว จะขึ้นอยู่กับ 1.input ( อินพุต ) 2.type of open-loop transfer function of the system ( ชนิดของ ฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิดของระบบ ) กำหนดให้ฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิดของระบบป้อนกลับทั่วไปมี โครงสร้างดังนี้ N=0 เรียกว่า ระบบชนิด 0 (Type 0 system) N=1 เรียกว่า ระบบชนิด 1 (Type 1 system) N=2 เรียกว่า ระบบชนิด 2 (Type 2 system) N=3 เรียกว่า ระบบชนิด 3 (Type 3 system) การเรียกชนิด ของระบบ

5 การหาค่าผิดพลาดสถานะอยู่ตัว และ ดังนั้น จะได้ _

6 1.Step input: ใ ห้ และเรียกว่า Static position error constant

7 สรุปได้ว่า 2. Ramp input: ให้ และเรียกว่า Static velocity error constant

8 ดังนั้น สรุปได้ว่า

9 3.Parabolic input: ให้ และเรียกว่า Static acceleration error constant

10 และ สรุปได้ว่า

11 ในกรณีระบบป้อนกลับหมด G(s)G(s) - R(s)R(s)E(s)E(s) C(s)C(s) เนื่องจาก E(s)=R(s)-C(s) จึงทำให้สามารถเปรียบเทียบ ผลตอบสนองของระบบได้ รูปที่ 1

12 Example: จากรูปที่ 1 ถ้า และ A มีขนาด สองหน่วย จงหา และ


ดาวน์โหลด ppt System Performance. Transient response specification Delay time Rise time Peak time Maximum overshoot: Percent overshoot: Settling time Transient stateSteady.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google