งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครู ชนิดา ดวงแข 2 วิธีทำ ให้ N = 0. 08. ดังนั้น N = 0.080808… (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100N = 8.080808… (2) ตัวอ ย่าง. 0.08 สมการ (2) ลบด้วยสมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครู ชนิดา ดวงแข 2 วิธีทำ ให้ N = 0. 08. ดังนั้น N = 0.080808… (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100N = 8.080808… (2) ตัวอ ย่าง. 0.08 สมการ (2) ลบด้วยสมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครู ชนิดา ดวงแข

3 2 วิธีทำ ให้ N = ดังนั้น N = … (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100N = … (2) ตัวอ ย่าง สมการ (2) ลบด้วยสมการ (1)

4 ครู ชนิดา ดวงแข 3 จะได้ 100N - N = ( …) - ( ) 99N = 8 N = 99 8 นั่นคือ = 99 8 ตอบ 99 8

5 ครู ชนิดา ดวงแข 4 ตัวอย่าง = วิธีทำ ตอบ 99 8

6 ครู ชนิดา ดวงแข 5 วิธีทำ ให้ N = ดังนั้น N = … (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100 N = … (2) คูณสมการ (1) ด้วย 10 จะได้ 10 N = … (3) ตัวอ ย่าง

7 ครู ชนิดา ดวงแข 6 สมการ (2) ลบด้วยสมการ (3) จะได้ 100N - 10N = ( …) - ( ) 90 N = = นั่นคือ = N = ตอบ

8 ครู ชนิดา ดวงแข 7 ตัวอย่าง วิธีทำ = = = ตอบ =

9 ครู ชนิดา ดวงแข = 0.7. ถ้ามีตัวเลขซ้ำ 1 ตัว เมื่อเขียนเป็น เศษส่วนจะมีตัวส่วนเป็น 9 และ ตัวเศษตัวเลขที่เป็นตัวซ้ำ เช่น

10 ครู ชนิดา ดวงแข =. ถ้ามีตัวเลขซ้ำ 2 ตัว เมื่อเขียนเป็น เศษส่วนจะมีตัวส่วนเป็น 99 และ ตัวเศษตัวเลขที่เป็นตัวซ้ำ เช่น

11 ครู ชนิดา ดวงแข 10 ถ้าทศนิยมดังกล่าวมีบางส่วนซ้ำ และมีบางส่วนไม่ซ้ำ เมื่อเขียนใน รูปเศษส่วน

12 ครู ชนิดา ดวงแข 11 ตัวเศษ เท่ากับ ตัวเลขทั้งหมดที่อยู่หลัง จุดทศนิยม ลบด้วยตัวเลขที่ไม่ซ้ำ ตัวส่วน ประกอบด้วย 9 และ 0 จำนวน 9 เท่ากับจำนวนเลขโดดที่ซ้ำ จำนวน 0 เท่ากับจำนวนเลขโดดที่ไม่ซ้ำ

13 ครู ชนิดา ดวงแข 12

14 ครู ชนิดา ดวงแข 13. วิธีทำ ให้ N = 0.5 1)1). 0.5 ดังนั้น N = 0.555… (1) คูณทั้งสองข้างของ สมการ (1) ด้วย 10 จะได้ 10 N = 10 × N = (2)

15 ครู ชนิดา ดวงแข 14 สมการ (2) ลบด้วยสมการ (1) จะได้ 10N - N = (5.555…) - (0.555…) 9 N = N = ดังนั้น นั่นคือ = ตอบ 9 5

16 ครู ชนิดา ดวงแข 15 1) = วิธีทำ 0.5. ตอบ 9 5

17 ครู ชนิดา ดวงแข 16 วิธีทำ ให้ N = ดังนั้น N = … (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100 N = … (2) คูณสมการ (1) ด้วย 10 จะได้ 10 N = 5.222… (3) 2)2). 0.52

18 ครู ชนิดา ดวงแข 17 สมการ (2) ลบด้วยสมการ (3) จะได้ 100N - 10N = (52.222…) - ( ) 90 N = 47 N = นั่นคือ = ตอบ 90 47

19 ครู ชนิดา ดวงแข 18 2) วิธีทำ = = ตอบ 90 47

20 ครู ชนิดา ดวงแข 19 วิธีทำ ให้ N = ดังนั้น N = … (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100N = … (2) 3)3) สมการ (2) ลบด้วยสมการ (1)

21 ครู ชนิดา ดวงแข 20 จะได้ 100N - N = ( …) - ( ) 99N = 48 N = นั่นคือ หรือ = = ตอบ = 33 16

22 ครู ชนิดา ดวงแข 21 3) = วิธีทำ ตอบ = 33 16

23 ครู ชนิดา ดวงแข 22 วิธีทำ ให้ N = ดังนั้น N = … (1) คูณสมการ (1) ด้วย 1,000 จะได้ 1,000 N = … (2) คูณสมการ (1) ด้วย 10 จะได้ 10 N = … (3) 4)4)

24 ครู ชนิดา ดวงแข 23 สมการ (2) ลบด้วยสมการ (3) จะได้ 1,000 N - 10 N = ( …) - ( ) 990 N = 234 N = = นั่นคือ = หรือ = ตอบ 55 13

25 ครู ชนิดา ดวงแข 24 4) = = วิธีทำ = ตอบ 55 13

26 ครู ชนิดา ดวงแข 25 จงทำทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน 1) = 2) = =

27 ครู ชนิดา ดวงแข 26 3) = = = 30 19

28 ครู ชนิดา ดวงแข 27 4) = = =

29 ครู ชนิดา ดวงแข 28 5) = = =

30 ครู ชนิดา ดวงแข 29. 6) = = = 1

31 ครู ชนิดา ดวงแข ) = = = 3


ดาวน์โหลด ppt ครู ชนิดา ดวงแข 2 วิธีทำ ให้ N = 0. 08. ดังนั้น N = 0.080808… (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100N = 8.080808… (2) ตัวอ ย่าง. 0.08 สมการ (2) ลบด้วยสมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google