งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครู ชนิดา ดวงแข 2 วิธีทำ ให้ N = 0. 08. ดังนั้น N = 0.080808… (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100N = 8.080808… (2) ตัวอ ย่าง. 0.08 สมการ (2) ลบด้วยสมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครู ชนิดา ดวงแข 2 วิธีทำ ให้ N = 0. 08. ดังนั้น N = 0.080808… (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100N = 8.080808… (2) ตัวอ ย่าง. 0.08 สมการ (2) ลบด้วยสมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครู ชนิดา ดวงแข

3 2 วิธีทำ ให้ N = 0. 08. ดังนั้น N = 0.080808… (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100N = 8.080808… (2) ตัวอ ย่าง. 0.08 สมการ (2) ลบด้วยสมการ (1)

4 ครู ชนิดา ดวงแข 3 จะได้ 100N - N = (8.080808…) - (0.080808...) 99N = 8 N = 99 8 นั่นคือ 0.08. = 99 8 ตอบ 99 8

5 ครู ชนิดา ดวงแข 4 ตัวอย่าง 0.08. 99 8 = วิธีทำ 0.08. ตอบ 99 8

6 ครู ชนิดา ดวงแข 5 วิธีทำ ให้ N = 13.93. ดังนั้น N = 13.9333… (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100 N = 1393.333… (2) คูณสมการ (1) ด้วย 10 จะได้ 10 N = 139.333… (3) ตัวอ ย่าง. 13.93

7 ครู ชนิดา ดวงแข 6 สมการ (2) ลบด้วยสมการ (3) จะได้ 100N - 10N = (1393.333…) - (139.333...) 90 N = 1393 - 139 = 15 209 นั่นคือ 13.93. = 13 15 14 N = 90 1254 ตอบ 13 15 14

8 ครู ชนิดา ดวงแข 7 ตัวอย่าง 13.93. วิธีทำ 13.93. 90 1393 - 139 = = 90 1254 = 15 209 ตอบ 13 15 14 =13 15 14

9 ครู ชนิดา ดวงแข 8 9 7 = 0.7. ถ้ามีตัวเลขซ้ำ 1 ตัว เมื่อเขียนเป็น เศษส่วนจะมีตัวส่วนเป็น 9 และ ตัวเศษตัวเลขที่เป็นตัวซ้ำ เช่น

10 ครู ชนิดา ดวงแข 9 99 13 0.13 =. ถ้ามีตัวเลขซ้ำ 2 ตัว เมื่อเขียนเป็น เศษส่วนจะมีตัวส่วนเป็น 99 และ ตัวเศษตัวเลขที่เป็นตัวซ้ำ เช่น

11 ครู ชนิดา ดวงแข 10 ถ้าทศนิยมดังกล่าวมีบางส่วนซ้ำ และมีบางส่วนไม่ซ้ำ เมื่อเขียนใน รูปเศษส่วน

12 ครู ชนิดา ดวงแข 11 ตัวเศษ เท่ากับ ตัวเลขทั้งหมดที่อยู่หลัง จุดทศนิยม ลบด้วยตัวเลขที่ไม่ซ้ำ ตัวส่วน ประกอบด้วย 9 และ 0 จำนวน 9 เท่ากับจำนวนเลขโดดที่ซ้ำ จำนวน 0 เท่ากับจำนวนเลขโดดที่ไม่ซ้ำ

13 ครู ชนิดา ดวงแข 12

14 ครู ชนิดา ดวงแข 13. วิธีทำ ให้ N = 0.5 1)1). 0.5 ดังนั้น N = 0.555… (1) คูณทั้งสองข้างของ สมการ (1) ด้วย 10 จะได้ 10 N = 10 × 0.555... 10 N = 5.555 (2)

15 ครู ชนิดา ดวงแข 14 สมการ (2) ลบด้วยสมการ (1) จะได้ 10N - N = (5.555…) - (0.555…) 9 N = 5 9 5 N = ดังนั้น นั่นคือ 9 5 50.. = ตอบ 9 5

16 ครู ชนิดา ดวงแข 15 1) 0.5. 9 5 = วิธีทำ 0.5. ตอบ 9 5

17 ครู ชนิดา ดวงแข 16 วิธีทำ ให้ N = 0.52. ดังนั้น N = 0.5222… (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100 N = 52.222… (2) คูณสมการ (1) ด้วย 10 จะได้ 10 N = 5.222… (3) 2)2). 0.52

18 ครู ชนิดา ดวงแข 17 สมการ (2) ลบด้วยสมการ (3) จะได้ 100N - 10N = (52.222…) - (5.222...) 90 N = 47 N = 90 47 นั่นคือ 0.52. = 90 47 ตอบ 90 47

19 ครู ชนิดา ดวงแข 18 2) 0.52. วิธีทำ 0.52. 90 552 - = = 90 47 ตอบ 90 47

20 ครู ชนิดา ดวงแข 19 วิธีทำ ให้ N = 0. 48. ดังนั้น N = 0.484848… (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100N = 48.484848… (2) 3)3). 0.48 สมการ (2) ลบด้วยสมการ (1)

21 ครู ชนิดา ดวงแข 20 จะได้ 100N - N = (48.484848…) - (0.484848...) 99N = 48 N = 99 48 นั่นคือ 0.48. หรือ = 33 16 = 99 48 ตอบ 33 16 = 33 16

22 ครู ชนิดา ดวงแข 21 3) 0.48. 99 48 = วิธีทำ 0.48. ตอบ 33 16 = 33 16

23 ครู ชนิดา ดวงแข 22 วิธีทำ ให้ N = 0.236. ดังนั้น N = 0.2363636… (1) คูณสมการ (1) ด้วย 1,000 จะได้ 1,000 N = 236.363636… (2) คูณสมการ (1) ด้วย 10 จะได้ 10 N = 2.363636… (3) 4)4). 0.236

24 ครู ชนิดา ดวงแข 23 สมการ (2) ลบด้วยสมการ (3) จะได้ 1,000 N - 10 N = (236.363636…) - (2.363636...) 990 N = 234 N = 990 234 = 55 13 นั่นคือ 0.236. = 990 234 หรือ = 55 13 ตอบ 55 13

25 ครู ชนิดา ดวงแข 24 4)0.236. = 990 234 990 2236 - = วิธีทำ 0.236. = 55 13 ตอบ 55 13

26 ครู ชนิดา ดวงแข 25 จงทำทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน 1) 0.37. 99 37 = 2) 2.35. = 99 35 2+ = 99 35 2

27 ครู ชนิดา ดวงแข 26 3) 0.63. 90 663 - = = 90 57 = 30 19

28 ครู ชนิดา ดวงแข 27 4) 0.572. 900 57572 - = = 900 515 = 180 103

29 ครู ชนิดา ดวงแข 28 5) 0.572. 990 5572 - = = 990 567 = 110 63

30 ครู ชนิดา ดวงแข 29. 6) 1.34 90 34 - 3 = 1+ 90 31 = 1+ 90 31 = 1

31 ครู ชนิดา ดวงแข 30.. 7) 3.534 990 534 - 5 = 3+ 990 529 = 3+ 990 529 = 3


ดาวน์โหลด ppt ครู ชนิดา ดวงแข 2 วิธีทำ ให้ N = 0. 08. ดังนั้น N = 0.080808… (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100N = 8.080808… (2) ตัวอ ย่าง. 0.08 สมการ (2) ลบด้วยสมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google