งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pro/DesktopPro/Desktop โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอน นักเรียนในเรื่องการออกแบบและ สร้างงาน 3 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pro/DesktopPro/Desktop โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอน นักเรียนในเรื่องการออกแบบและ สร้างงาน 3 มิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Pro/DesktopPro/Desktop

3 โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอน นักเรียนในเรื่องการออกแบบและ สร้างงาน 3 มิติ ซึ่งง่ายต่อการใช้ งาน และมีความเหมาะสมต่อการ เรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งนักเรียน สามารถเรียนรู้และเข้าใจการ สร้างสรรค์ชิ้นงาน และออกแบบ ผลิตภัณฑ์ในเชิงการตลาดได้

4 จุดเด่นของโปรแกรม Pro/DESKTOP จุดเด่นของโปรแกรม Pro/DESKTOP  โปรแกรม Pro/DESKTOP ง่ายต่อการใช้งาน พอสมควร และสามารถฝึกทักษะด้าน กระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี อีก ทั้งผู้ใช้งานโปรแกรม Pro/DESKTOP ได้ ศึกษาและฝึกทักษะให้มีความชำนาญและ เชี่ยวชาญก็จะสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP ไปใช้ในการออกแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถแสดงภาพฉายของ ชิ้นงานให้ด้วย ซึ่งผู้สร้างชิ้นงานไม่ต้อง เขียนภาพฉายอีกนอกจากนี้ ยังสามารถ ออกแบบ Model ที่แสดงภาพการ เคลื่อนไหว หรือลักษณะการใช้งานของ Model นั้น ๆ ได้ด้วย 3

5 ความสามารถของ โปรแกรม Pro/Desktop 1. การออกแบบโครงร่าง ชิ้นงาน 2. การทำรูปทรง 3 มิติ ต่าง ๆ 3. การออกแบบทางด้าน วิศวกรรม สถาปัตยกรรม 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 5. การออกแบบชิ้นงาน Animation 6. การจัดทำภาพฉาย ( Projection )

6 5

7 6

8

9

10

11

12 11 เริ่มต้นใช้ โปรแกรม Pro/DESKTOP

13 12 ข้อแนะนำเบื้องต้น ด้าน : View Workplane = ฐานส่วนพื้นที่ รองรับวัสดุ ฐานล่าง (base) ฐานหน้า (frontal) ฐานข้าง (lateral)

14 13 เริ่มต้นใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP การเปิดชิ้นงานใหม่ : New Design  คลิกเมาส์ที่ (New Design) เพื่อเปิดชิ้นงานใหม่  ปรับหน้าต่างให้ใหญ่ที่สุด

15 14   คลิก เพื่อแสดงให้เห็น Workplanes ทั้ง 3 ด้าน ที่อยู่ใน Pro/DESKTOP Base Workplane จะมี กรอบโครงร่าง ที่เรียกว่า Initial ซึ่งกำหนดให้เป็นค่า เริ่มต้นแสดงให้เห็นด้านบน ของงาน Lateral Workplane จะแสดงให้เห็น ด้านข้างของงาน Frontal Workplane จะแสดงให้เห็น ด้านหน้าของงาน

16 15 ให้คลิกที่เส้น กรอบของ Workplane จะ เปลี่ยนเป็นสี เหลืองและสีแดง คลิกขวา เลือก New sketch  การเลือกทำงานใน Workplane อื่น ให้คลิกที่เส้นกรอบของ Workplane โดยเส้นกรอบจะ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีแดง > คลิกขวา ที่เมนูเลือก New Sketch หรือไปที่ Workplane > New Sketch

17 16 การจัดเก็บ แฟ้มข้อมูลลงดิสก์  การจัดเก็บแฟ้มข้อมูล ในดิสก์อื่น สามารถ ทำได้เหมือนปกติ เมื่อ จัดเก็บแฟ้มหลัก จะ จัดเก็บเฉพาะส่วนที่ เชื่อมโยงกับไฟล์ย่อย ทำให้ไฟล์ที่จัดเก็บ เล็กคล้ายกับ e-mail

18 17 การแก้ไขและ ปรับเปลี่ยน Features  Features สามารถ แก้ไขและเปลี่ยน ข้อผิดพลาดจากการ กำหนดค่าที่ผิดได้ โดย - ที่เมนู Browser เลือก Features

19 18 - คลิกขวาที่ Feature > เลือก Redefine จากเมนู - คลิกขวาที่ Feature > เลือก Redefine จากเมนู  แก้ไขแล้ว > OK  คลิก (Update Icon) ทุกครั้งที่มีการ แก้ไข

20 19 http://www.kr.ac.th/trirat/ptc/index.html แหล่ง อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt Pro/DesktopPro/Desktop โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอน นักเรียนในเรื่องการออกแบบและ สร้างงาน 3 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google