งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรม นำเสนอ ใช้สร้างสื่อสไลด์ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ไดอะแกรม ภาพเคลื่อนไหว เสียง ผ่าน จอคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การนำเสนอผลงานต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรม นำเสนอ ใช้สร้างสื่อสไลด์ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ไดอะแกรม ภาพเคลื่อนไหว เสียง ผ่าน จอคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การนำเสนอผลงานต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรม นำเสนอ ใช้สร้างสื่อสไลด์ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ไดอะแกรม ภาพเคลื่อนไหว เสียง ผ่าน จอคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การนำเสนอผลงานต่อ บุคคลจำนวนมาก ไฟล์จากโปรแกรม MS PowerPoint อาจจะประกอบด้วยสไลด์ตั้งแต่ หนึ่งสไลด์จนถึงร้อยๆ สไลด์ ตั้งแต่รูปแบบ ข้อความอย่างเดียว จนถึงระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) การใช้งานโปรแกรม มีลักษณะไม่แตกต่างจาก โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เพียงแต่มีลักษณะการสร้าง หรือการ พิมพ์แตกต่างกันไป คือ เน้นการนำเสนอเฉพาะ หัวข้อหลักมากกว่ารายละเอียด

3 หน้าต่างโปรแกรม PowerPoint หน้าต่างโปรแกรมของ MS PowerPoint ไม่ แตกต่างจากโปรแกรม Word, Excel เพียงแต่มี จอภาพทำงานเป็นแผ่นสไลด์ เปลี่ยนรูปแบบของสไลด์ (Slide Template) รูปแบบสไลด์ ได้แก่ ลักษณะของพื้นสไลด์, แบบอักษร, ขนาด, สีและลักษณะต่างๆ ของอักษร, Bullet รวมทั้งสีกราฟิกต่างๆ ที่ใช้ประกอบสไลด์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยเลือกคำสั่ง Format, Slide Design… เมื่อเลือกรูปแบบสไลด์ ใหม่ จะมีผลต่อสไลด์ทุกสไลด์

4 ใส่ Effect เพื่อการนำเสนอสไลด์ การนำเสนอจะมีความโดดเด่น ก็ด้วย Effect ต่างๆ ทั้งนี้การใส่ Effect ในแต่ละสไลด์ ให้เลือก สไลด์แล้วเลือกคำสั่ง Format, Slide Design… นำเสนอสไลด์ การนำเสนอสไลด์ ใช้คำสั่ง Slide Show, View Show ขณะกำลังนำเสนอสามารถใช้ ปุ่มควบคุมดังนี้ ปุ่ม Esc ยกเลิกการนำเสนอ ปุ่ม Enter หรือ เลื่อนดู สไลด์ถัดไป ปุ่ม ย้อนดูสไลด์ก่อนหน้า

5 1. สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอโครงงานได้ 2. สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอประวัติส่วนตัวได้ 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

6 http://www.nectec.or.th

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรม นำเสนอ ใช้สร้างสื่อสไลด์ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ไดอะแกรม ภาพเคลื่อนไหว เสียง ผ่าน จอคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การนำเสนอผลงานต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google