งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ที่ น่าสนใจ จัดทำโดย น. ส. จิตรวรรณ เอก พันธ์ sc511010629คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์ ( กศ. บ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ที่ น่าสนใจ จัดทำโดย น. ส. จิตรวรรณ เอก พันธ์ sc511010629คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์ ( กศ. บ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ที่ น่าสนใจ จัดทำโดย น. ส. จิตรวรรณ เอก พันธ์ sc511010629คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์ ( กศ. บ.)

2 2 Microsoft Word

3 3 เริ่มต้นกับ Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Word เหมาะกับงานด้าน เอกสารสำนักงาน เป็นโปรแกรมประเภท Word Processor มีความสามารถดีกว่า Word ทั่วๆไป เนื่องจากมีอุปกรณ์มากมาย เป็นเครื่องมือในการ ช่วยทำให้เอกสารที่ทำขึ้นสมบูรณ์ เช่น การนำ รูปภาพเข้ามาในเอกสารการสร้างรูปกราฟต่างๆ การจัดรูปแบบของตัวอักษร การพิมพ์จดหมาย การตรวจสอบคำผิดขณะคีย์ข้อมูลและยังมี ผู้ช่วยคอยแนะนำวิธีใช้ หรือช่วยเหลือตาม ต้องการเสมอ โปรแกรม Microsoft Word เหมาะกับงานด้าน เอกสารสำนักงาน เป็นโปรแกรมประเภท Word Processor มีความสามารถดีกว่า Word ทั่วๆไป เนื่องจากมีอุปกรณ์มากมาย เป็นเครื่องมือในการ ช่วยทำให้เอกสารที่ทำขึ้นสมบูรณ์ เช่น การนำ รูปภาพเข้ามาในเอกสารการสร้างรูปกราฟต่างๆ การจัดรูปแบบของตัวอักษร การพิมพ์จดหมาย การตรวจสอบคำผิดขณะคีย์ข้อมูลและยังมี ผู้ช่วยคอยแนะนำวิธีใช้ หรือช่วยเหลือตาม ต้องการเสมอ

4 4 เริ่มต้นกับ Microsoft Word นอกจากนี้ Word ยังมีความสามารถทางอินเตอร์เน็ต โดยทำการแปลงเอกสารให้เป็นเว็บเพจ แล้วนำไปใช้ งานบนอินเตอร์เน็ตได้ทันที กกกการเปิดเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word เป็นการ เปิดเพื่อเข้าใช้งานในโปรแกรม Microsoft Word ที่อยู่ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ ววววิธีการเปิดเข้าทำงานใน Microsoft Word ทำได้ ดังนี้ 1. คลิกปุ่ม start 2. คลิกเลือก All Program 3. คลิกเลือก Microsoft Office 4. คลิกเลือก Microsoft Word

5 5 ส่วนประกอบใน Microsoft Word Title Bar (แถบชื่อเรื่อง) สำหรับแสดงชื่อของแฟ้ม เอกสารที่อยู่ในวินโดวส์ Menu Bar (แถบเมนู) เป็นเมนูคำสั่งทั้งหมด แบ่งเป็น 9 เมนู Toolbar (แถบเครื่องมือ) มีหลายประเภทด้วยกัน แต่ ที่ใช้งานบ่อยที่สุดคือ แถบเครื่องมือแบบมาตรฐาน รองลงไปคือ เครื่องมือแบบจัดรูปแบบ Status Bar (แถบสถานะ) อยู่ด้านล่างของจอ แต่อยู่ บนแถวควบคุมการทำงาน

6 6 ส่วนประกอบใน Microsoft Word Document Window เป็นพื้นที่สำหรับใช้ในการสร้าง แฟ้มเอกสารต่างๆซึ่งจะอยู่ใต้ไม้บรรทัด เช่น การ พิมพ์ตัวอักษร การวาดตาราง รูปภาพ กราฟ Control Bar ( แถบควบคุม ) ใช้สำหรับควบคุมการ ทำงาน Scroll Bar ( แถบเลื่อน ) สำหรับการเลื่อนจอภาพดู เอกสาร Task Pane ( บานหน้าต่างงาน ) เป็นกรอบรวบรวม แถบเมนูคำสั่งงานต่างๆเพื่อให้การทำงานเป็นไป อย่างรวดเร็ว Getting Start Search Results เป็นเมนูคำสั่งที่ใช้พิมพ์ข้อความ

7 7 ส่วนประกอบใน Microsoft Word Clip Art เป็นเมนูที่ใช้สำหรับแทรกภาพตัดปะ Cliboard เป็นเมนูคำสั่งสำหรับการเก็บข้อมูล New Document เป็นเมนูคำสั่งสำหรับใช้ในการเปิด เอกสารเก่า Styles and Formatting เป็นเมนูคำสั่งสำหรับใช้ จัดการเรื่องการแสดงรูปแบบข้อความ Reval Formatting เป็นการแสดงรูปแบบข้อความ ต่างๆ เช่น รูปแบบ เป็นต้น

8 8 การปิดโปรแกรม Microsoft Word หลังจากที่เราทำงานใน Microsoft Word เรียบร้อยแล้ว และต้องการออกจากโปรแกรม เราสามารถที่จะเลือกวิธีการปิดโปรแกรมได้ดังนี้ หลังจากที่เราทำงานใน Microsoft Word เรียบร้อยแล้ว และต้องการออกจากโปรแกรม เราสามารถที่จะเลือกวิธีการปิดโปรแกรมได้ดังนี้ 1. คลิกเลือก File 1. คลิกเลือก File 2. คลิกเลือก Exit วิธีที่ 2 2. คลิกเลือก Exit วิธีที่ 2 คลิกปุ่ม x บนแถบไตเติ้ล คลิกปุ่ม x บนแถบไตเติ้ล

9 9 เห็นผลที่สนใจ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นประจำและเป็นโปรแกรม พื้นฐานที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในสำนักงานและ งานอื่นๆอีกมากมาย

10 10 ประเภทของซอฟต์แวร์ Application Software

11 11 รวมลิงค์ดาวน์โหลด http://us1.trymicrosoftoffice.com/free- download-microsoft-word-2007- download.html

12 จบการนำเสนอค่ะ 12


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ที่ น่าสนใจ จัดทำโดย น. ส. จิตรวรรณ เอก พันธ์ sc511010629คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์ ( กศ. บ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google