งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิ๊กที่ system sound คลิ๊กที่ mix การตั้งค่า sound card เพื่อใช้งาน stereo mix เพื่อรับสัญญาณเสียงมาจาก WebSDR หรือผ่านมาจาก Internet แทนสัญญาณเสียงจากเครื่องรับส่งวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิ๊กที่ system sound คลิ๊กที่ mix การตั้งค่า sound card เพื่อใช้งาน stereo mix เพื่อรับสัญญาณเสียงมาจาก WebSDR หรือผ่านมาจาก Internet แทนสัญญาณเสียงจากเครื่องรับส่งวิทยุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลิ๊กที่ system sound คลิ๊กที่ mix การตั้งค่า sound card เพื่อใช้งาน stereo mix เพื่อรับสัญญาณเสียงมาจาก WebSDR หรือผ่านมาจาก Internet แทนสัญญาณเสียงจากเครื่องรับส่งวิทยุ ในการใช้ โปรแกรม MixW และ MSSTV หรือโปรแกรมสำหรับ Digital Mode อื่น มีขั้นตอนดังนี้ คลิ๊กที่ icon Volume เพื่อเข้าไปตั้งค่า sound card

2 ถ้าเข้ามาที่ sound แล้วไม่เห็น stereo mix ให้คลิ้กขวา เพื่อตั้งค่า show disable device ทำการ Enable Stereo mix

3 ทำการ Disable Microphone เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้งาน คลิ้กขวาที่ Stereo mix เลือก Properties เพื่อตั้งค่า sound level ของ stereo mix ตามความพอใจ แล้วคลิ้ก OK เป็นอันเสร็จการตั้งค่า

4 เวป Websdr ที่ แนะนำในการเล่น คือ websdr.ewi.utwente.nl เมื่อเข้าครั้งแรกจะมี java security warning ขึ้นมา ให้ติ้ก I accept ฯ และคลิ้ก Run เรามาเริ่มเล่นด้วยการ เข้า internet เปิด เวปที่ให้บริการ Websdr

5 หน้า web จะมีแถบสัญญาณแสดงความถี่ ย่านที่แนะนำการเล่นใน digital mode จะอยู่ที่ 14 MHz. ต้นๆแบนด์ ช่วง 14.000-14.110 ซึ่งจะมีคนใช้เยอะ แสดงความถี่ที่เราจะใช้ สามารถกดที่ เครื่องหมายบวกลบเพื่อ เพิ่มลดความถี่ได้ตามต้องการ Waterfall ใช้ซูมแถบสัญญาณด้านบน เพื่อให้เห็นความถี่ที่ละเอียดขึ้น คลิ้กที่ใต้แถบเพื่อเลือกความถี่หากเห็น ให้ใช้ Zoom in จะเห็นชัดขึ้น

6 การใช้งาน โปรแกรม MixW ทำการ Download มาติดตั้ง จาก http://mixw.net/http://mixw.net/ เมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้ว จะมีให้ตั้งค่า Personal data เรากรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ก็พร้อมใช้งาน

7 การใช้งาน โปรแกรม MixW เราสามารถเลือก Mode ต่างๆ ได้โดยคลิ้กที่ Mode เมื่อเลือก BPSK31 แล้ว คลิ้กที่แถบสีขาวหรือเหลืองเขียว สังเกตุที่ลูกศรจะมีธงสีเขียวอยู่ โปรแกรมจะเริ่ม Decode สัญญาณ ออกมาทางช่องด้านบน ความแรงสัญญานที่รับได้ Call sign HAM ที่ติดต่อกัน

8 เมื่อเลือก RTTY แล้ว คลิ้กที่แถบสีขาวหรือเหลืองเขียว RTTY จะมี 2 แถบ ให้ลูกศรขึ้นลงอยู่ที่แถบทั้งสองข้าง สังเกตุที่ลูกศรจะมีธงสีเขียวอยู่ตรงกลาง โปรแกรมจะเริ่ม Decode สัญญาณ ออกมาทางช่องด้านบน Call sign HAM ที่ติดต่อกัน


ดาวน์โหลด ppt คลิ๊กที่ system sound คลิ๊กที่ mix การตั้งค่า sound card เพื่อใช้งาน stereo mix เพื่อรับสัญญาณเสียงมาจาก WebSDR หรือผ่านมาจาก Internet แทนสัญญาณเสียงจากเครื่องรับส่งวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google