งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 3 มีขั้นตอนดังนี้ การตั้งค่า sound card เพื่อใช้งาน stereo mix

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 3 มีขั้นตอนดังนี้ การตั้งค่า sound card เพื่อใช้งาน stereo mix"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 2 3 มีขั้นตอนดังนี้ การตั้งค่า sound card เพื่อใช้งาน stereo mix
เพื่อรับสัญญาณเสียงมาจาก WebSDR หรือผ่านมาจาก Internet แทนสัญญาณเสียงจากเครื่องรับส่งวิทยุ ในการใช้ โปรแกรม MixW และ MSSTV หรือโปรแกรมสำหรับ Digital Mode อื่น คลิ๊กที่ system sound มีขั้นตอนดังนี้ 1 2 3 คลิ๊กที่ mix คลิ๊กที่ icon Volume เพื่อเข้าไปตั้งค่า sound card

2 4 5 5 ถ้าเข้ามาที่ sound แล้วไม่เห็น stereo mix
ให้คลิ้กขวา เพื่อตั้งค่า show disable device 5 ทำการ Enable Stereo mix 5

3 6 7 ทำการ Disable Microphone เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้งาน
คลิ้กขวาที่ Stereo mix เลือก Properties เพื่อตั้งค่า sound level ของ stereo mix ตามความพอใจ แล้วคลิ้ก OK เป็นอันเสร็จการตั้งค่า

4 เรามาเริ่มเล่นด้วยการ เข้า internet เปิด เวปที่ให้บริการ Websdr
เวป Websdr ที่ แนะนำในการเล่น คือ websdr.ewi.utwente.nl เมื่อเข้าครั้งแรกจะมี java security warning ขึ้นมา ให้ติ้ก I accept ฯ และคลิ้ก Run

5 หน้า web จะมีแถบสัญญาณแสดงความถี่ ย่านที่แนะนำการเล่นใน digital mode
จะอยู่ที่ 14 MHz. ต้นๆแบนด์ ช่วง ซึ่งจะมีคนใช้เยอะ คลิ้กที่ใต้แถบเพื่อเลือกความถี่หากเห็น ให้ใช้ Zoom in จะเห็นชัดขึ้น แสดงความถี่ที่เราจะใช้ สามารถกดที่ เครื่องหมายบวกลบเพื่อ เพิ่มลดความถี่ได้ตามต้องการ Waterfall ใช้ซูมแถบสัญญาณด้านบน เพื่อให้เห็นความถี่ที่ละเอียดขึ้น

6 การใช้งาน โปรแกรม MixW
ทำการ Download มาติดตั้ง จาก เมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้ว จะมีให้ตั้งค่า Personal data เรากรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ก็พร้อมใช้งาน

7 การใช้งาน โปรแกรม MixW
เราสามารถเลือก Mode ต่างๆ ได้โดยคลิ้กที่ Mode เมื่อเลือก BPSK31 แล้ว คลิ้กที่แถบสีขาวหรือเหลืองเขียว สังเกตุที่ลูกศรจะมีธงสีเขียวอยู่ โปรแกรมจะเริ่ม Decode สัญญาณ ออกมาทางช่องด้านบน BPSK31 ความแรงสัญญานที่รับได้ Call sign HAM ที่ติดต่อกัน

8 RTTY เมื่อเลือก RTTY แล้ว
ให้ลูกศรขึ้นลงอยู่ที่แถบทั้งสองข้าง สังเกตุที่ลูกศรจะมีธงสีเขียวอยู่ตรงกลาง โปรแกรมจะเริ่ม Decode สัญญาณ ออกมาทางช่องด้านบน Call sign HAM ที่ติดต่อกัน


ดาวน์โหลด ppt 1 2 3 มีขั้นตอนดังนี้ การตั้งค่า sound card เพื่อใช้งาน stereo mix

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google