งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำเมนู และการใช้ งาน โปรแกรม IEP ONLINE กลุ่มงานวิชาการ ศูนย์ การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำเมนู และการใช้ งาน โปรแกรม IEP ONLINE กลุ่มงานวิชาการ ศูนย์ การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำเมนู และการใช้ งาน โปรแกรม IEP ONLINE กลุ่มงานวิชาการ ศูนย์ การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

2 เริ่มต้นการใช้โปรแกรม หลังจากการติดตั้งโปรแกรมแล้วจะมี ไอคอน ที่หน้าจอ เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนจะเข้าสู่โหมดการใช้ งาน ให้คลิกที่คำว่า OK เพื่อเข้าระบบโดยไม่ ต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

3 เมื่อคลิกเข้าระบบ แล้วจะเจอหน้าตา แบบนี้ ทางซ้ายมือ ตรงชื่อผู้ใช้ จะเป็น รหัสของโรงเรียน ที่จะเป็นรหัสเฉพาะ โรงเรียนเท่านั้น ให้เข้าใช้โปรแกรม โดยคลิกที่ปุ่ม IEP: ระบบกระจายสื่อ เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว จะเจอเมนู 4 เมนู ด้วยกัน เมนูแรกที่ ต้องเข้าไปแก้ไขคือ เมนูกำหนด ( ตาม ภาพ ) คลิกเมนู โรงเรียนใน เครือข่ายเพื่อเข้าไป แก้ไขข้อมูลของ โรงเรียนให้ถูกต้อง ( กรณีติดตั้งครั้งแรก ที่ยังไม่เคยกรอก ข้อมูล )

4 เริ่มคีย์ IEP โดย คลิกที่เมนู บันทึก ( ตามภาพ ) เพื่อ เข้าสู่หน้าตา โปรแกรมในการ กรอกข้อมูล ( ตาม ภาพ )

5 เมนูเพิ่มใช้สำหรับการ เพิ่มคนใหม่ เมื่อคลิก แล้ว คำว่าเพิ่มจะขึ้น ตรงกลาง แสดงว่าเรา กำลังอยู่ในขั้นตอนการ เพิ่มคนใหม่เข้าระบบ ( ตามภาพ ) ในการกรอก ข้อมูล ช่องแรกที่ ต้องกรอกคือ เลขที่บัตร ประจำตัว ไม่เช่นนั้นจะ กรอกข้อมูล ถัดไปไม่ได้ ข้อ 1. ข้อมูล ทั่วไป หน้าตาจะ เป็นแบบนี้ ควรกรอกให้ ครบแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก

6 ข้อ 2. ข้อมูลด้าน การแพทย์ฯ ข้อ 3. ข้อมูลด้าน การศึกษา เมื่อคลิกบันทึกแล้วเมนูอื่นๆจะ สีจาง ๆ ไม่สามารถคลิกได้ ให้คลิกที่ ปุ่ม ออก แล้วเมนูอื่นๆ จะชัด ขึ้นมา และเมื่อต้องการแก้ไข ข้อมูล ให้คลิกที่เมนูแก้ไขและพิมพ์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อ 4. ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น ทั้ง 3 ข้อนี้สามารถบันทึกพร้อมกัน ได้เนื่องจากข้อมูลมีไม่มาก

7 ข้อ 5. การกำหนด แนวทางการศึกษา สามารถเพิ่มทักษะ ด้วยการคลิกที่ ปุ่ม เมนูเพิ่มรายการสี แดงด้านล่าง หน้าต่างนี้เป็นการ กรอกข้อมูลแล้ว

8 ข้อ 6. ความต้องการ สื่อฯ เพิ่มรายการสื่อ ถัดไปให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มรายการสีแดง ด้านล่าง เพื่อเลือก รายการสื่อให้ครบ ตามจำนวนที่ กำหนด 2,000 บาท รายการสื่อที่อนุมัติแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข รายการสื่อได้ ห้ามกรอก จำนวนเงินที่ ช่องนี้จะทำให้ แก้ไขไม่ได้

9 ข้อ 7. คณะ กรรมการฯ / ข้อ 8. ความเห็นบิดา / มารดา ข้อมูลส่วนนี้ จะเชื่อมโยงข้อมูล จากส่วนแรกที่เมนู กำหนดและส่วนของ ข้อมูลทั่วไป เมื่อ ดับเบิ้ลคลิกข้อมูลจะ ขึ้นมา และควร กรอกให้ครบทุก ช่อง ถัดไปจะเป็นการแก้ไขข้อมูลและการ จัดพิมพ์ IEP online

10 การแก้ไขข้อมูลที่คีย์ไปแล้ว หรือ คีย์ยังไม่เรียบร้อย ให้คลิกที่แว่นค้นหาสีเหลือง จะมี หน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้ค้นหาชื่อที่ต้องการแห้ ไขข้อมูล เมื่อพบชื่อที่ ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ชื่อ นั้น แล้วคลิกคำว่า เลือก ตรงปุ่มเมนูด้านล่างทาง ขวามือ แล้วทำการแก้ไข ข้อมูลที่เมนู แก้ไข

11 การจัดพิมพ์ จากโปรแกรม ให้คลิกที่ปุ่ม เครื่องพิมพ์ จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้เราทำการ เลือก 3 ช่อง ที่เป็นตัวหนังสือสีแดงช่อง ช่องเลข 1 ช่องเลข 7,8 ช่อง แบบคำขอสิ่งอำนวย ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา แล้วคลิก เมนู ตกลง

12 เมื่อคลิกตกลงจะมี หน้าตาแบบนี้ ซึ่งจะ มีไฟล์ซ้อนกันอยู่ ให้ทำการสั่งพิมพ์ การพิมพ์จะออกมา ทีละหน้า ให้สั่งพิมพ์ ให้ครบทุกหน้า เพิ่มเติม เมนู รายงาน ไว้ใช้เรียกดูข้อมูล ทั้งหมดที่เราได้ทำการ คีย์เข้าไป และสามารถ พิมพ์เก็บไว้ได้เช่นกัน

13 เมื่อสิ้นสุดการทำงาน เมื่อสิ้นสุดการกรอก ข้อมูล ให้ไปที่เมนู อื่นๆ เพื่อทำการออกจาก ระบบโดยการคลิกที่ เมนู ออกจากการ ทำงาน จะกลับเข้าสูหน้าตา แบบนี้อีกครั้ง แล้วคลิก จบการทำงาน

14


ดาวน์โหลด ppt แนะนำเมนู และการใช้ งาน โปรแกรม IEP ONLINE กลุ่มงานวิชาการ ศูนย์ การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google