งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแทรกภาพและรูปทรง อัตโนมัติ บุคลากร จัดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการใช้ คอมพิวเตอร์ และ ระบบสื่อสาร เนื่องจากบุคลากรทุกระดับชั้นในการ ทำงานต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแทรกภาพและรูปทรง อัตโนมัติ บุคลากร จัดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการใช้ คอมพิวเตอร์ และ ระบบสื่อสาร เนื่องจากบุคลากรทุกระดับชั้นในการ ทำงานต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแทรกภาพและรูปทรง อัตโนมัติ บุคลากร จัดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการใช้ คอมพิวเตอร์ และ ระบบสื่อสาร เนื่องจากบุคลากรทุกระดับชั้นในการ ทำงานต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

2 แทรกภาพจากคลิปอาร์ต (clip Art) 1. คลิกที่แท็บ แทรก 2. จากนั้นคลิกปุ่ม ภาพตัดปะ เพื่อเลือกแทรก ภาพคลิปอาร์ต 3. คลิกที่ จัดระเบียบภาพตัดปะ เพื่อเปิด หน้าต่าง Microsoft Clip Organizer

3 1. คลิ ก แท รก 2. คลิ ก ภา พ ตัด ปะ 3. คลิก จัด ระเบียบภาพ ตัดปะ 4. คลิกที่ เครื่องหมาย + หน้า Office คอลเลคชั่น 5. คลิกที่เครื่องหมาย + หน้า โฟลเดอร์ ของ หมวดหมู่ภาพตัดปะ 6. คลิกที่เครื่องหมายเลือก รายการ แล้วคลิก คัดลอก

4 7. เลือกรายการ คัดลอก

5 8. คลิกปุ่มขวา ของเมาส์ แล้ว เลือกรายการ วาง

6 ผลที่ได้

7 แทรกรูปภาพจากแฟ้มภาพ

8 1. คลิก แท็บ แทรก 2. คลิกปุ่ม รูปภาพ 3. เลือกที่ เก็บแฟ้ม ภาพ 4. เลือกภาพ 5. คลิกปุ่ม แทรก

9 ผลจากการแทรกรูปภาพจาก แฟ้มภาพ หลังจากนั้นให้ทำการ ปรับแต่งรูปภาพ โดย คลิกที่ตัวรูปภาพ บน แถบชื่อเรื่องจะปรากฏ แท็บรายการ เครื่องมือ การวาด เลือกรายการ รูปแบบ แล้วปรับแต่ง ภาพ โดยใช้เครื่องมือ ของแท็บ รูปแบบ

10 กลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ใน การ ปรับแต่งรูปภาพ

11 แทรกรูปทรงอัตโนมัติ ขั้นตอน 1. คลิกที่แท็บ แทรก แล้วเลือกปุ่มคำสั่ง รูปร่าง 2. คลิกเลือกรูปทรงอัตโนมัติในหมวดต่าง ๆ 3. จะปรากฏรูปทรงที่เลือกบนสไลด์ให้ ปรับแต่งรูปทรงในลักษณะที่ต้องการ 4. เสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อความลงในกรอบคำ บรรยาย

12 1. คลิก แทรก 2. คลิกปุ่ม รูปร่าง 3. คลิกเลือก รูปทรงที่ ต้องการ

13 รูปสี่เหลี่ยม รูป วงกลม รูปทรงคำ บรรยายภาพ

14 จัดรวมกลุ่มออบเจ็กต์ และ จัดเรียงออบเจ็กต์ซ้อนกัน เมื่อวาดรูปทรงต่าง ๆ แล้ว ต้องการรวมกลุ่ม หรือ จัดเรียงให้วัตถุซ้อน กัน ให้ดำเนินการดังนี้ 1. คลิกเลือกที่วัตถุ หรือ รูปภาพ 2. ที่แถบชื่อเรื่อง จะ ปรากฏแท็บรายการที่ ชื่อว่า เครื่องมือการ วาด 3. คลิกที่แท็บรายการ รูปแบบ และเลือก คำสั่งในกลุ่มจัดเรียง เมื่อวาดรูปทรงต่าง ๆ แล้ว ต้องการรวมกลุ่ม หรือ จัดเรียงให้วัตถุซ้อน กัน ให้ดำเนินการดังนี้ 1. คลิกเลือกที่วัตถุ หรือ รูปภาพ 2. ที่แถบชื่อเรื่อง จะ ปรากฏแท็บรายการที่ ชื่อว่า เครื่องมือการ วาด 3. คลิกที่แท็บรายการ รูปแบบ และเลือก คำสั่งในกลุ่มจัดเรียง


ดาวน์โหลด ppt การแทรกภาพและรูปทรง อัตโนมัติ บุคลากร จัดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการใช้ คอมพิวเตอร์ และ ระบบสื่อสาร เนื่องจากบุคลากรทุกระดับชั้นในการ ทำงานต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google