งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP นายปราโมทย์ มุกดา โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพท. สตูล เรื่องเครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP นายปราโมทย์ มุกดา โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพท. สตูล เรื่องเครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP นายปราโมทย์ มุกดา โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพท. สตูล เรื่องเครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบ

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ สำหรับการออกแบบได้

3

4

5

6

7 เรามาทำแบบทดสอบกันนะครับ

8 การออกแบบชิ้นงานใหม่ จะต้อง ใช้เครื่องมือ New Design ใช่ ไม่ใช่ 30

9 เมื่อต้องการสร้างงาน ออกแบบใหม่ ต้องเลือก เครื่องมือใด 30 New DesignNew Base New AlbumNew Frontal

10 เมื่อต้องการหมุนดูชิ้นงานต้อง เลือกเครื่องมือใด 30 จงตอบคำถาม ในช่องว่าง

11 ลากเส้นโยงข้อความและรูปภาพที่มีความสัมพันธ์กัน สร้างเส้นตรง สร้างวงรี สร้างสี่เหลี่ยม สร้างวงกลม 30

12 จงลากรูปภาพมาวางบนข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน ยืดวัตถุ ตัดขอบเหลี่ยม ตัดขอบมน เซาะร่องวัตถุ 30

13


ดาวน์โหลด ppt วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP นายปราโมทย์ มุกดา โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพท. สตูล เรื่องเครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google