งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ สสพ.1 ณ 18 เมษายน 2555. สรุปผลเบิกจ่าย ณ 18 เม. ย. 55 ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ พระราชดำริ (6 เดือนแรก ) 31,0003,416 พระราชดำริ (6 เดือนหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ สสพ.1 ณ 18 เมษายน 2555. สรุปผลเบิกจ่าย ณ 18 เม. ย. 55 ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ พระราชดำริ (6 เดือนแรก ) 31,0003,416 พระราชดำริ (6 เดือนหลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ สสพ.1 ณ 18 เมษายน 2555

2 สรุปผลเบิกจ่าย ณ 18 เม. ย. 55 ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ พระราชดำริ (6 เดือนแรก ) 31,0003,416 พระราชดำริ (6 เดือนหลัง ) 23,450 โรงเรียน (6 เดือนแรก ) 225,261204,386 โรงเรียน (6 เดือนหลัง ) 58,700 ( เงินอุดหนุน ) 609,000 ชำระบัญชี (1 สก +2 กลุ่มฯ ) 25,500300 จัดตั้งใหม่ (5 แห่ง ) 42,5003,136 กรรมการกลาง (6 เดือนแรก ) 5,600 - กรรมการกลาง (6 เดือนหลัง ) 11,200 มาตรฐาน (6 เดือนหลัง ) 26,110 ขับเคลื่อน (6 เดือนหลัง ) เงินอุดหนุน 75,410 50,000 ดีเด่น (6 เดือนหลัง ) 5,950 รวม 1,189,6 81 217,02 8 กลุ่มจัดตั้งฯ 18.24%

3 ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ โครงการบัญชี 31,50012,78940.60% กลยุทธ์ (25 แห่ง ) 7,500 100% CQA1,960600 ธรรมาภิบาล 16,600 57,56020,289 กลุ่มจัดการ 35.25% สรุปผลเบิกจ่าย ณ 18 เม. ย.55

4 ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ คลินิกเกษตร (6 เดือนแรก ) 4,2001,694 คลินิกเกษตร (6 เดือนหลัง ) 5,900 ขายไข่ 140,000 5 ธันวาฯ 50,000 สัมมนาสสพ.1 224,000 มอบอาคารเรียน 103,706 ( งบกลาง ) เบ็ดเสร็จ 11,130 ส่งเสริมธุรกิจ 75,250 มาตรฐานสินค้า 5,250 เงินอุดหนุน 25,500 รวม ( ธุรกิจ ) 540,730141,694 กลุ่มธุรกิจ 26.20% สรุปผลเบิกจ่าย ณ 18 เม. ย.55

5 ได้รับ ( ทั้งปี ) เบิกจ่ายร้อยละ สถานะปกติ + สถานะ อื่น 281,500200,54971% พระราชดำริ2,00090045% ตรวจการ 85,500 48,341 56% กลยุทธ์7,5003,00040% มาตรฐาน33.500 10,500 31% โรงเรียน11,000 4,878 44% ทั้งปี 433,900268,168 หน่วยฯ 61.80%

6 สรุปผลการเบิกจ่าย ( กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ ) ณ 18 เมษายน 55 กลุ่มส่งเสริมที่ 1 62% กลุ่มส่งเสริมที่ 2 62% กลุ่มส่งเสริมที่ 3 61% รวมกสส. 62%

7 สรุปผลการเบิกจ่าย ( กลุ่ม ส่งเสริมสหกรณ์ ) ณ 18 เมษายน 55 พรทิพย์ 80% อดุลย์ 79% วิลาพร 79% วิสิทธิ์ 78% วัชราคม 74% กิตติศักดิ์ 73% 6 อันดับ แรก

8 สรุปผลเบิกจ่าย ณ 18 เม. ย.55 ได้รับเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ สาธารณูปโภค (6 เดือนแรก ) 69,17989.687,139 สาธารณูปโภค (6 เดือนหลัง ) 88,000 ฝ่ายบริหารฯ 234,925 453,525 เหลือ 143,890 362,29076% รวม ( ฝ่ายบริหารฯทั้งปี ) 597,215 วัสดุสำนักงาน 150,293 ซ่อม Printer 18,888 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 19,206 ซ่อมรถ + เปลี่ยนยาง + แบตฯ 47,989 ค่าน้ำมัน 26,260 ค่าหนังสือพิมพ์ 1,900 ค่าน้ำดื่ม 9,280 ค่าน้ำมันเครื่องรถ 3,855 ฝ่ายบริหารฯ

9 สรุปผลเบิกจ่าย ณ 18 เม. ย.55 ได้รับเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ งบกลาง 162,834 ไปราชการต่างๆ 38,781 ทัศนศึกษา ( โรงเรียน ) 24,650 มอบอาคาร ( เชียงใหม่ ) 99,403 ฝ่ายบริหารฯ

10 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ ทุกงบ สสพ.1 4,149,3 25 1,893,8 99 เป้าหมาย 52% ณ 30 เม. ย.55 ขาดอีก 263,750 บาท ณ 18 เม. ย.55 45%

11 เงินอุดหนุน ปรับปรุงอาคาร กิจกรรม 609,000 บาท ปรับปรุงบรรจุ ภัณฑ์ 25,000 บาท ขับเคลื่อน 50,000 บาท

12 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ ทุกงบ สสพ.1 4,149,3 25 1,893,8 99 เป้าหมาย 52% ณ 30 เม. ย.55 ขาดอีก 263,750 บาท ณ 18 เม. ย. 55 45%

13 ผลเบิกจ่าย 18 เมษายน 55 สิ้นเดือน เมษายน 55 ต้องเบิกจ่ายอีก ณ สิ้นเม. ย.55 263,750 บาท


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ สสพ.1 ณ 18 เมษายน 2555. สรุปผลเบิกจ่าย ณ 18 เม. ย. 55 ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ พระราชดำริ (6 เดือนแรก ) 31,0003,416 พระราชดำริ (6 เดือนหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google