งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 18 ธันวาคม 54. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,000 โรงเรียน * เบี้ยเลี้ยงฯ * เบี้ยเลี้ยงฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 18 ธันวาคม 54. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,000 โรงเรียน * เบี้ยเลี้ยงฯ * เบี้ยเลี้ยงฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 18 ธันวาคม 54

2 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,000 โรงเรียน * เบี้ยเลี้ยงฯ * เบี้ยเลี้ยงฯ 22,275 * ทัศนศึกษา * ทัศนศึกษา 79, , ,48 6 * ประกวด * ประกวด 6,500 ชำระบัญชี (1 สก +2 กลุ่มฯ ) 25,500 จัดตั้งใหม่ (5 แห่ง ) 42,500 รวม 324,26 1 กลุ่มจัดตั้งฯ

3 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับ เบิกจ่า ย ร้อย ละ คงเหลื อ โครงการบัญชี (21 แห่ง ) 31, % กลยุทธ์ (25 แห่ง ) 7,500 รวม 39, ,19 1 กลุ่มจัดการ

4 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ คงเหลื อ คลินิก เกษตร 4,200 ขายไข่ 140, ,400+ เต้น 30,000 + น้ำมัน ธันวาฯ 50,00 0 รวม 194, , ,80 0 กลุ่มธุรกิจ

5 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ สถานะปกติ277,00023,872 สถานะอื่น3, ตรวจการ85, กลยุทธ์7,500 มาตรฐาน33, โรงเรียน11,000 รวมหน่วยทั้งปี 417,750 รวมหน่วยฯ 6 เดือน 208,87524, ,25 3 หน่วยฯ

6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( กสส.1) ที่จสส. ยอดเงินที่ได้รับ ( ทุกงาน ) ผลเบิกจ่าย ณ 16 ธค 54 กลุ่ม 1 1 วีรชัย 19,050 2 กรณัฐ 18, พรทิพย์ 19, วิไลวรรณ 17, พิทักษ์ 15,100 1,150 6 อดุลย์ 15, เอกวิทย์ 18,500 8 วัลลภา 12,000 9 สุพัตรา 2,500

7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( กสส.2) ที่จสส. ยอดเงินที่ได้รับ ( ทุกงาน ) ผลเบิกจ่าย ณ 16 ธค 54 กลุ่ม 2 10 อภิชาต 24,700 1, คำนวน 24,100 2, วิสิทธิ์ 20, สินชัย 21,100 1, โสฬส 20, วิลาพร 17,500 1, สุนีย์ 19,750 2, ธวิท 6,

8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( กสส.3) ที่จสส. ยอดเงินที่ได้รับ ( ทุกงาน ) ผลเบิกจ่าย ณ 16 ธค 54 กลุ่ม วิฑูรย์ 21,900 1, กิตติศักดิ์ 23,100 1, นิตยา 17,600 2,700 1, วัชราคม 16,450 1,750 2, ณัฐมนภัณฑ์ 14, , นิทัต 14, ศิวพร 10,500 1, ชุมนุมธนกิจ 1,300

9 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ สาธารณูปโภค 57,500 21, ,333 วัสดุ น้ำมันและ งบกลาง155,73996, ,687 ค่าเช่าบ้าน 198, , ,400 ฝ่ายบริหารฯ411,639249, ,420 ฝ่ายบริหารฯได้รับเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือบุคลากร398,500208, ,550

10 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ งบ ดำเนินงาน 1,236, ,30029% รวมทุกงบ1,636,100563,25034% ได้รับโอน 1,214, ,250 46% (70% จากแผน 6 เดือน ) สสพ.1


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 18 ธันวาคม 54. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,000 โรงเรียน * เบี้ยเลี้ยงฯ * เบี้ยเลี้ยงฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google