งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,927.981,675.8386.92.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,927.981,675.8386.92."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1, , งบลงทุน ภาพรวม2, ,

2 3.2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบ ลงทุน ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมา ณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ ส่วนราชการ อปท รวม

3 3.3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมา ณ การเบิกจ่าย จำนวน เงิน ร้อยละ งบประจำ งบลงทุน ภาพรวม

4  งบประมาณจังหวัด ร้อยละ ลำดับที่ 33 ของประเทศ  งบลงทุน ร้อยละ ลำดับ ที่ 2 ของประเทศ

5 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด นิคมสร้างตนเองโนนสัง โครงการชลประทาน สำนักงานบำรุงทาง สำนักงานทางหลวงชนบท สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

6 หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ สนง. กศน สนง. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตพื้นที่การศึกษา ฯ เขต เขตพื้นที่การศึกษา ฯ เขต โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตำรวจภูธรจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรมจังหวัด รวม 1, หน่วย : ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt 3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,927.981,675.8386.92.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google