งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผศ. ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใช้ในการบรรยายหลักสูตร “ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผศ. ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใช้ในการบรรยายหลักสูตร “ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผศ. ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใช้ในการบรรยายหลักสูตร “ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ” วันที่ 16 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา : สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2 จากโปรแกรมเคมี โครงการน้ำดื่ม ปี 39 ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ ขอ อย. บริหารงาน, งบประมาณ 12 คน ขวด PET น้ำขวด 500 ซีซี 120,000 ขวด / เดือน

3

4 เปิดขาย 19 มี. ค. 50 องค์ ความรู้สู่ชุมชน เช่าที่ เดิมเป็นปั๊มน้ำมัน ร้านอาหารชั้นล่าง สัมมนา + เรียนชั้นบน การตลาด ขาดที่จอดรถ พนักงาน 5 คน 3 ฝ่ายงาน ธุรการ, ผลิต, หน้าร้าน

5

6 เนื้อที่ 187 ไร่ + ซื้อเพิ่ม 20 ไร่ กู้สร้างอาคารหอพัก (200 ล้าน ) 3 อาคารหอพัก ประมาณ 1,600 คน สร้างเพิ่มเติม เน้นวิทยาเขต บริการห้องพัก มาตรฐาน โรงแรม ร้านอาหาร, หอประชุม, ยิมเนเซี่ยม พนักงาน 23 คน ค่าใช้จ่าย 900,000 บาท / เดือน

7

8 ศูนย์การศึกษา เช่า โรงแรมเดิม ส่วนหอพัก + ร้านอาหาร เบเกอรี่ อาคารที่ 1 รองรับ นักศึกษาชายได้ 32 คน อาคารที่ 2 รองรับ นักศึกษาหญิงได้ 56 คน และรองรับอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ได้ 28 คน อาคารที่ 3 อาคาร บ้านพักสวัสดิการอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รองรับได้ 16 คน อาคารที่ 4 ปีกขวาของ โรงแรมลาพาโลมา บริการศูนย์บริหารกาย เพื่อสุขภาพ

9

10 Phase 1 ( 40 ล.) + Phase 2 (80 ล.) รวม 120 ห้องพัก พนักงาน 99 คน ใน 7 แผนก แหล่งฝึกประสบการณ์ + จัดหารายได้ ขยายผล รับบริหารจัดการ + ดูแลหอประชุมใหม่ แผนบริหารความเสี่ยง

11

12 ข้อมูลการใช้ข้าวสาร + ศูนย์ การศึกษา แหล่งฝึกทักษะ อนุมัติ ซื้อที่ดิน 10 ไร่ + สร้าง รวม 65.5 ล้าน กำลังผลิต 60 ตันข้าวเปลือก / วัน อบแห้ง 250 ตัน เงินหมุนเวียน ต้องซื้อ ข้าวเปลือกเงินสด เริ่มดำเนินการ ปี 47........ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

13

14 สำนักงานผู้อำนวยการ สำนัก กิจการพิเศษ เป็นหน่วยงานกลางในการ ติดต่อประสานงาน และ เชื่อมโยงการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และ ภายนอก ซึ่งสำนักงาน ผู้อำนวยการฯ ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานนโยบายและ งานเลขานุการ 2. กลุ่มงานคลังและ ทรัพย์สิน 3. กลุ่มงานทรัพยากร มนุษย์และ ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

15 www.dusitproduct.com


ดาวน์โหลด ppt โดย ผศ. ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใช้ในการบรรยายหลักสูตร “ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google