งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา : สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา : สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา : สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา : สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใช้ในการบรรยายหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา” วันที่ 16 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2 จากโปรแกรมเคมี โครงการน้ำดื่ม ปี 39
ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ ขอ อย. บริหารงาน, งบประมาณ 12 คน ขวด PET น้ำขวด 500 ซีซี 120,000 ขวด/เดือน

3

4 เปิดขาย 19 มี.ค. 50 องค์ความรู้สู่ชุมชน
เช่าที่ เดิมเป็นปั๊มน้ำมัน ร้านอาหารชั้นล่าง สัมมนา + เรียนชั้นบน การตลาด ขาดที่จอดรถ พนักงาน 5 คน 3 ฝ่ายงาน ธุรการ, ผลิต, หน้าร้าน

5

6 เนื้อที่ 187 ไร่ + ซื้อเพิ่ม 20 ไร่
กู้สร้างอาคารหอพัก (200 ล้าน) 3 อาคารหอพัก ประมาณ 1,600 คน สร้างเพิ่มเติม เน้นวิทยาเขต บริการห้องพัก มาตรฐานโรงแรม ร้านอาหาร, หอประชุม, ยิมเนเซี่ยม พนักงาน 23 คน ค่าใช้จ่าย 900,000 บาท/เดือน

7

8 ศูนย์การศึกษา เช่าโรงแรมเดิม
ส่วนหอพัก + ร้านอาหาร เบเกอรี่ อาคารที่ 1 รองรับนักศึกษาชายได้ 32 คน อาคารที่ 2 รองรับนักศึกษาหญิงได้ 56 คน และรองรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ 28 คน อาคารที่ 3 อาคารบ้านพักสวัสดิการอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รองรับได้ 16 คน อาคารที่ 4 ปีกขวาของโรงแรมลาพาโลมา บริการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ

9

10 Phase 1 ( 40 ล.) + Phase 2 (80 ล.) รวม 120 ห้องพัก
พนักงาน 99 คน ใน 7 แผนก แหล่งฝึกประสบการณ์ + จัดหารายได้ ขยายผล รับบริหารจัดการ + ดูแลหอประชุมใหม่ แผนบริหารความเสี่ยง

11

12 ข้อมูลการใช้ข้าวสาร + ศูนย์การศึกษา แหล่งฝึกทักษะ
อนุมัติ ซื้อที่ดิน 10 ไร่ + สร้าง รวม 65.5 ล้าน กำลังผลิต 60 ตันข้าวเปลือก/วัน อบแห้ง 250 ตัน เงินหมุนเวียน ต้องซื้อข้าวเปลือกเงินสด เริ่มดำเนินการ ปี ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

13

14 สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ
เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน และเชื่อมโยงการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก ซึ่งสำนักงานผู้อำนวยการฯ ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานนโยบายและงานเลขานุการ 2. กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน 3. กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

15


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา : สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google