งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO NLiS-TH Nutrition Landscape Information System Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO NLiS-TH Nutrition Landscape Information System Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO NLiS-TH Nutrition Landscape Information System Thailand

2 Objective 1. To provide a Nutrition Thailand Profile for Decision making on National Nutrition Policy and Local Nutrition Policy 2. To provide a single source of Nutrition information and database for download on website of Bureau of Nutrition

3 NLiS-th Concept 12 HPC Nutrition Survey Nutrition Database GIS Nutrition surveillance NLiS PEM IDD IDA Obesity LBW Thailand Profiles WHOUNICEFFAOStatistics 76Provincialhealth

4 Nutrition Database concept LBW Obesity IDD PEM 0-5 ปี Vitamin A IDA Nutrition Database LBW Obesity IDD PEM 0-5 ปี Vitamin A IDA Iodine Salt

5 Virtual display NLiS-th E-inspection NLiS Nutrition National Policy Table Graph Map Province level District level Health center HPC FAOWHOUnicef

6 Key indicator of Nutrition status,2010 indicatortarget (%) WHO status (%) Children 0-5 year ( preschool ) - weight for age 8090* height for age weight for height Children 6-19 year ( school age) - weight for age height for age weight for height 8590*66.6 Maternal and infant - Birth Weight (>2500 gram.) 9393 * Urine Iodine <150 ug/dl 5050 * Coverage Qualify iodine salt 9090 * HCT > 33 mg/dl 9090 *81.4 Obesity ( age >15 year) - No Obesity BMI ( )

7 Thailand

8 Regional Health Promotion center

9 e-inspection

10 ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปี พ. ศ. 2553

11 Protein Energy Malnutrition in 0-5 years Over nutrition Under Nutrition

12 ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี พ. ศ. 2553

13 Over nutrition Under Nutrition Protein Energy Malnutrition in 6-19 years. 2010

14 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และทารกแรกคลอด น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัมวมทั้งประเทศ ปี พ. ศ.2553

15 Iron Deficiency Anemia and Low birth weight in 2010 HCT < ๓๓ % LBW < ๒, ๕๐๐ กรัม

16 ภาวะสารไอโอดีนในปัสสาวะหญิงวัยเจริญพัธุ์ ปี พ. ศ และความครอบคลุมเกลือคุณภาพใครัวเรือน รวมทั้งประเทศ ปี พ. ศ.2552

17 A Coverage of Qualify Iodine Salt in Household, 2010

18 ภาวะโรคอ้วนลงพุง ในประชาชนอสยุ 15 ปี ขึ้นไป รวมทั้งประเทศ ปี พ. ศ.2553

19 Obesity in worker group ( age >15 yr) in 2010 BMI Obesity

20 A Z-score Adjust of Obesity in age >15 yr,2009

21 Cluster Analysis for Nutrition status,2010

22 Benchmark ระหว่าง HPC

23 NLiS_TH is available at:

24 LOGO Bureau of Nutrition


ดาวน์โหลด ppt LOGO NLiS-TH Nutrition Landscape Information System Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google